Τρίτη, Σεπτεμβρίου 27, 2016

chaaaaarge!

Μιὰ ὑφυπουργίνα μὲ φουντωτὸ μαλλί, θέλησε πρὸ ἡμερῶν ὅπως ἀποδαυλίσει (καίτοι ἄλλες, προηγούμενες φορὲς ἔχει πεῖ ὑπερφυσικὲς μαλακεῖες) τὴν ἔνταση μεταξὺ τοῦ ὑπουργοῦ τῆς παιδείας μὲ τὸν κλῆρο. Κι ἔλεγε τὰ γνωστὰ ποὺ λὲς ὅταν προσπαθῇς σὲ μιὰ ῥοτόντα νὰ βρῇς γωνιὰ καὶ ἐν συνεχείᾳ, νὰ τὴν στρογγυλέψῃς. Τόνισε πάντως κάτι σωστότατο καὶ ἐξόχως περιττὸ σὲ προηγμένες κοινωνίες· πὼς τοὺς νόμους τοὺς ψηφίζει τὸ κράτος, ἡ βουλή, ὄχι ὁ οἱοσδήποτε ἄλλος φορέας, ὅσο καὶ ταυτισμένος νἆναι μὲ τὸν λαό, τὶς παράδοσεις του καὶ τὰ πάντα ὅλα του. Ἄλλως τε, ἡ πᾶσα μία κυβέρνηση, δοκιμάζεται κάθε τέσσερα χρόνια κι ἂν νομοθετῇ ἐντελῶς παράταιρα μὲ τὰ θέλω τοῦ κυριάρχου λαοῦ, ἐν τέλει λαμβάνει τὸν ποῦλον (τοῦτο προϋποθέτει φυσικὰ λαὸ μὲ μνήμη κι ὄχι πεταμένη πλέμπα ὅπως ὁ νεοέλλην). Τέλος πάντων, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνωμε, ὑπεύθυνος καὶ μοναδικὸς ἁρμόδιος γιὰ ἀποφάσεις, νόμους εἶναι ὁ ὑπουρδός, ἡ κυβέρνησις, ἀκόμα κι ἂν αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ λαοπλάνους κομμουνιστές, ξεφτυλισμένους ψεῦτες, τελειωμένα νούμερα γιομάτα μαρξιστικὲς ἐθνοφοβικὲς νευρώσεις. Τί γίνεται ὅμως ὅταν ἐνίσταται κάποιος (ἀκραιφνὴς ἀριστερὸς μὰ μὲ ὀλίγη τινὰ περισσότερη κριτικὴ σκέψη) γιὰ τὰ κίνητρα τῶν νομοθετῶν; Πὼς εἶναι βουτηγμένα μέσα στὴν λάσπη τῆς ἀσχετοσύνης, τῆς παράκρουσης, τῶν φθηνῶν ἐλατηρίων ποὺ τὴν δυναμική τους τὴν θέλγουν ἀπὸ κόμπλεξ κόμπλεξ καὶ μᾶλλον κόμπλεξ. Διότι ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ἀποτιμᾶμε τοὺς Δαμασκηνό, Καντιώτη καὶ Σεραφείμ;

Πάντως καὶ ἐν τέλει, πολὺ εὔστοχος ὁ γελοιογράφος. Δὲν χώρεσε βέβαια τὸ σχεδιάκι του νὰ προστεθοῦν δεκαετίες ταμάτων τῶν χριστιανοφοβικῶν ἀριστερῶν...
Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2016

ἔτσι!

Ὁ δισέγγονος τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ, πρίγκηψ Γεώργιος, ἠρνήθη νὰ χαιρετίσῃ (κατὰ τὴν ἄφιξιν ἐκεῖ) τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ Καναδά. Ὁ Γεώργιος τριῶν ἐτῶν μόλις, δὲν γνωρίζει ἀκόμα ἀπὸ διπλωματίες καὶ καλοὺς τρόπους, φέρεται αὐθορμήτως βεβαίως καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ (;) καταδεικνύει τὸν δέοντα τρόπο συμπεριφορᾶς (ἀπὸ ἡγέτες ἐθνῶν) πρὸς τοὺς πολιτικούς, διότι ὁ χειρότερος βασιλιᾶς εἶναι μυριάκις ἔτη φωτὸς καλλίτερος ἀπὸ τὸν καλλίτερο πολιτικό.

Ἡ κίνησις αὕτη τοῦ Γεωργίου τοῦ Καίημπριτζ, ἴσως νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴ διορθώσεως ὅλης τῆς ἀνωμαλίας, τῆς ὑπὸ τῶν ξεβράκωτων, προκληθείσης.

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 23, 2016

τὸ λέει ὁ ἄνθρωπας!

https://www.youtube.com/watch?v=KxdGZrkmA0Q


Ὅσο γιὰ τὴν Ἀμυγδαλέζα... Ὅσο γιὰ τὴν Ἀμυγδαλέζα... Ὅσο γιὰ τὴν Ἀμυγδαλέζα... χὸ χὸ χό!

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 21, 2016

ἄντε πάλι...

Μπαίνω νὰ διαβάσω σὲ ἕνα ἀθλητικὸ σάϊτ κἄνα νέο γιὰ τὸ ἄεκ μὰ ἀντ’αὐτοῦ, ἕνας συντάκτης τὸ σοβαρεύει, παίρνει ὕφος μπαζίνα ξερωγὼ (ὁ ὁποῖος μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ἀσχολεῖτο μὲ καθόλου ἀθλητικὸ ἂν ὐπῆρχε σοβαρὸς λόγος) καὶ σχολιάζει τὴν παθογένεια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτος, παίρνοντας ἀφορμὴ τὴν περίπτωση τοῦ σιχάματος ὄντως, Στ. Χίου. Κάνει λόγο γιὰ μιὰν χῶρα μόρφωμα τῆς δημοκρατίας διότι – ἀναφέρει μερικὰ πράγματι, εὔστοχα περιστατικὰ ποὺ καταδεικνύουν τὴν συλλογιστική του – μὰ προσθέτει ἐπίσης:

Και φτάσαμε σε μία χώρα-μόρφωμα της δημοκρατίας, με ανθρώπους που καλούν σε εκδηλώσεις πρώην βασιλιάδες

Ἀναφερόμενος σὲ μιὰν γιὰ τοὺς ὀλυμπιονίκες ἐκδήλωση (χθὲς ἢ προχθὲς) ὅπου ἐκλήθηκε κι ὁ βασιλεὺς κωνσταντῖνος νὰ βραβεύσῃ ἕναν κι αὐτός. Κι ἀπορῶ τελικά, ἂν ὄντως εἴμαστε στὰ 2016 μὲ χωρὶς ἐμφύλια πάθη, μὲ χωρὶς πρόβλημα νὰ κηδεύεται τὸ λείψανο τοῦ Ζαχαριάδη στὴν πατρία, μὲ ὁδὸ Χ. Φλωράκη κάπου στὰ ΒΠ, μὲ κι ἄλλα χῖ ψῖ περιστατικὰ ποὺ ἀποδεικνύουν (;) τὴν ἐθνικὴ συμφιλίωση. Δηλαδὴ ὑπάρχει κάποιος σήμερα, στὰ 2016 ποὺ θεωρεῖ ὡς κάτι τὸ αἰσχρὰ μεμπτὸ ποὺ ὁ χρυσὸς ὀλυμπιονίκης τοῦ 1960 τότε διάδοχος κωνσταντῖνος βραβεύει ἕναν τοῦ 2016. Κι αὐτὸς ὁ τιμητὴς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ βούρκου της, ἔχει πάρει ὕφος εἰσαγγελέα ποὺ μνημονεύει καὶ στηλιτεύει τὸ γιατί πᾶμε κατὰ διαόλου. Δὲν πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἕναν καμένο ἀντιβασιλικό. Πρόκειται γιὰ κάποιον ποὺ ὑποτίθεται, ψύχραιμα ἀποτιμᾷ τὴν φάση μας. Γι’αὐτὸ καὶ μᾶλλον θὰ ἔχουμε μνημόνια μέχρι νὰ σβήσουν ὅλοι οἱ ἥλιοι ὅλων τῶν γαλαξιῶν τῶν δέκα εἰς τὴν πεντακοσιοστὴ συμπάντων, ὅπως πιστεύει ὁ καθηγητὴς Δέλτα Νανόπουλος.

(πάντως, κι ὁ Χίος εἶναι ὁμοίως, στὸν ἴδιο [μὲ τὸν δημοσιογράφο] μαλακισμένο βαθμό, ἀντιβασιλικός.)

τὸ τερματίζουν

ὁ τῆς παιδείας ὑπουργὸς δήλωσε ὅτι ἡ ἐκκλησία ἔχει συμβάλλει στὴν ἠθικὴ ἔκπτωση τῆς κοινωνίας. Θὰ μποροῦσε δηλαδὴ κάποιος νὰ ἑρμηνεύσει τὴν τοῦ ὑπουρδοῦ δήλωση πὼς ἡ ἐκκλησία πταίει γιὰ τὴν πρώτη φορὰ ἀριστερὰ ἀλλὰ ἐν τάξει, μᾶλλον δὲν ἐννοοῦσε κάτι τέτοιο. Δὲν ἐννοοῦσε ἐπίσης ἀλλὰ τὸ δήλωσε ξεκάθαρα, δήλωσε ξεκάθαρα ἀναρωτώμενος ποῦ ἦταν ἡ ἐκκλησία κατὰ τὴν κατοχή, τὸ πόσο κακὸ ἔχει κάνει (ἡ ἐκκλησία). Δὲν εἶπε παραπάνω, μᾶς πέταξε μόνο ἑνα τηζεράκι ὁ Φίλης καὶ μείναμε μὲ τὴν ἀπορία τί ξεφτυλισμένο ἔκανε τὸ 40 ἡ ἐκκλησία. Ἀλλὰ οκ, ἔρθεν ὁ Γλέζος νὰ τρομπονιάσῃ τὸν κλασσικὸ μαλάκα ἕλληνα, ποὺ στὸ πρόσωπο τοῦ Φίλη βρίσκει ταμὰμ ἐκπρόσωπο: εἶναι νὰ κλαίει καὶ νὰ γελάει κανεὶς μὲ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Φίλης, κατέληξε ὁ ναξιώτης βετεράνος πολιτικός. Κι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπας, εἶναι ἁρμόδιος γιὰ τὴν παιδεία τῶν ἑλλήνων – καλὴ φάση!

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 18, 2016

Πορφυρογέννητος Γωνιὰ

 
Σαὶν Ἐτιὲν ΑΕΚ 0-0 (Στάδιον Ζοφρουὰ Γκισὰρ) 28/7/2106
Europa League - Προκριματικὴ φάσις τῶν 58 - Πρῶτος ἀγὼν
Ἀνέστης, Γκάλο, Κολοβέτσιος, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ, Σιμόες, Γιόχανσον, Μάνταλος (83' Πλατέλλας), Μπαρμπόσα, Βάργκας (67' Γαλανόπουλος), Πέκχαρτ (46' Μπακασέτας)
Σκόρερ: –
Κίτριναι: Μπαρμπόσα Μπακασέτας
Διαιτητὴς Νταμάτο (Ἰταλία)

 
ΑΕΚ Σαὶν Ἐτιὲν 0-1 (ΟΑΚΑ) 4/8/2106
Europa League - Προκριματικὴ φάσις τῶν 58 – δεύτερος ἀγὼν
Ἀνέστης, Γκάλο, Κολοβέτσιος, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ, Λαμπρόπουλος, Σιμόες (67' Ἀλμέϊδα), Μπαρμπόσα (61' Ἀραβίδης), Μάνταλος, Βάργκας (53' Πλατέλλας), Μπακασέτας
Σκόρερ: –
Κίτριναι: –
Διαιτητὴς Γιεφὲτ (Ἰσραὴλ)

 
ΑΕΚ Ξάνθη 4-1 (ΟΑΚΑ) – 11/9/2016
Πρωτάθλημα – 3η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Γκάλο, Τσιγκρίνσκι, Λέσκοτ, Ντίντακ, Λαμπρόπουλος, Γιόχανσον, Μάνταλος, Μπακασέτας (65’ Σιμόες), Ῥοντρίγκες (74’ Βάργκας), Ἀλμέϊδα (61’ Ἀραβίδης)
Σκόρερ: 7΄ 16΄ Ἀλμέϊδα, 10’ Μάνταλος, 76’ Ντίντακ
Κίτριναι:  37’ Ἀλμέϊδα, 60’ Λαμπρόπουλος, 79’ Ντίντακ
Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)

Βέροια ΑΕΚ 0-2 (Δημοτικὸν Βεροίας) 17/9/2016
Πρωτάθλημα – 4η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Γκάλο, Λέσκοτ, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ, Σιμόες (82’ Λαμπρόπουλος), Γιόχανσον, Μάνταλος, Μπακασέτας, Πατίτο (64΄ Πλατέλλας), Ἀλμέϊδα (41’ Βάργκας)
Σκόρερ: 18΄ Μπακασέτας 87΄ Βάργκας
Κίτριναι: Βάργκας
Διαιτητής: Καλογερόπουλος

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 14, 2016

τὸ ὄνομα, ὄχι κακό

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα θετικὰ ποὺ συνέβησαν στὰ χρόνια ποὺ μᾶς ἐξουσιάζει ἡ καθυστερά:

Ξεβρώμισε ἡ (λεγομένη) βίλλα Ἀμαλία!

Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ ἐπαναφορὰ τῶν ἀντισυγκεντρώσεων. Ἕνα φροῦτο τὸ ὁποῖο εἴχαμε νὰ (τὸ) δοῦμε στοὺς μανάβηδες τῆς γειτονιᾶς μας, πάνω ἀπὸ πενῆντα χρόνια, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῆς 21ης Ἀπριλίου, ὄταν μετήρχετο τέτοιων μέσων, τὸ παρακράτος τοῦ Κ. Καραμανλῆ.
Αὐτὴν τὴν μέθοδο πάλης, τὴν ἐπεστράτευσε ἐκ νέου ὁ παράλληλος μηχανισμὸς τοῦ κυβερνῶντος Σύριζα. Καὶ εἶναι τόσο τέλειο ὅλο τοῦτο παρέα μὲ τὸ ἠθικὸ πλεονέχτημα τῆς ἀριστερᾶς...


Κυριακή, Σεπτεμβρίου 11, 2016

τουριστικὸς σωφὲρ

Ἕνα γλυκερὸ γαϊτανάκι ἀνταλλαγῆς μηνυμάτωνε... Bέεεεβαια! 

Ποῦ νἄξερε, ὡστόσο, ἡ καημένη... Ἄμαθη κάπως, ἄβγαλτη μὲ ἕναν ξεχωριστὸ τρόπο, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ τῆς ἦταν ἀταίριαστος ἂν δὲν ἦταν λίγο ἀλαζονίνα... Καὶ μεταξὺ ἄλλων, ἄχ, ποῦ νἄξερε ἡ καημένη... Μὲ ὕφος Μάρκο Πόλο, ἔκανε κουβέντα γιὰ μιὰν συνοικία τῆς Ῥώμης, ἡ ὁποία διαθέτει ἕνα ἐναλλακτικὸν χρῶμα, ὁμοιάζει μάλιστα μὲ τὰ ἡμέτερα ἐξάρχεια. Καὶ τὸ ἔλεγε ὅλο τοῦτο, θέτουσα ἀριστερὰ πρόσημον θετικὸν – ἄσε δὲ ποὺ στόλιζε τὸ πρόσωπόν της μὲ ὕφος: “Εἶδες; Ξεύρω κι ἐγώ, ντάξ, δὲν εἶμαι καὶ ἡ τσόκλη, ἀλλὰ ξεύρω...” 

Κι ἤθελα τόσο πολὺ νὰ βροντογελάσω ἐνώπιόν της. 

Τὰ γέλιου σάλια μου νὰ τὴν μουσκέψουν. 

Θὰ προλάβαινε νὰ γιόμιζε ἀπορίαν εἰς ὅλην τὴν φάτσα της. 

Τί λὲς μωρήηηη; Ξὲς τίς εἶμαι ἐγώ, ποὺ θὰ μοῦ προσθέσεις ἐπιχείρημα περὶ γραφικότητος, τὰ σκηνικὰ τῶν ἀπλύτων;

χαχαχα! Δὲν πρόκειται νὰ πάω ποσῶς, λέγω σοι! 

Κάτι γιὰ τιμπουρτίνα, ἔλεγε.

Κι ἐγὼ εἶπον: 

ΜΠΛΙΑΧ!
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΑΓΩ ΚΑΙΤΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ.
Ή ΟΧΙ… ΘΑ ΥΠΑΓΩ… ΚΑΙ ΘΑ ΡΙΧΝΩ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ (aka XEΣΤΡΑΙ) ΤΩΝ ΜΠΑΡ. ΝΑ ΒΟΥΛΩΣΩΣΙΝ, ὌΘΕΝ, ΟΙ ΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΟΣΚΑΤΟΝΕΡΑ ΝΑ δημιουργήσωσιν μιὰν Βενετίαν· ἐν Λατσίῳ ὡστόσο καὶ οὐχὶ στὸ Βένετο! Καὶ τὰ ἐνταῦθα κουμούνια ὡς γυρίνοι κάθετος χοῖροι θὰ ἀποζητῶσιν ὕδατα κάθετος σκατὰ ἵνα τρανέψωσιν καὶ γίνωσιν βάτραχοι κάθετος σκατοκουμούνια.
Καθὼς θὰ σμπρώχνω τὰ κωλόχαρτα στὸν λάρυγγα τῆς χέστρας, θὰ ζωγραφάω στὰ ὀπίσθια μέρη τῶν θυρῶν, ζουάστιγγες καὶ συνουσίες κύκλων μὲ σταυρούς, ἐνῷ σὲ μέρος περίοπτον (ἤτοι στὸ ὕψος σκυβαμένου καθὼς σφίχνεται γιὰ νὰ τεκτίσει ῥυτιδωμένη ἀχνίζουσα ὠχρὲς σπειροχαῖτες κουράδα ἢ καπνοσύριγγα νὰ πράξῃ σὲ κάποιον πρόσφυγξ ἐκ Σενεγάλης [θὰ τὸν ἐμποδάῃ ὠστόσο τοῦτο τὸ πλέγμα, νὰ δῇ – διαβάσῃ τὰ τῆς θυρὸς]) θὰ ἀναρτῶ τὸ (ἐρωτικὸ) ζώδιο τῆς μητρὸς πᾶσα ἕνα μακαρονᾶ ἀναρχοκουμουνιστῆ, λύων ἀναρωτήσεις της γιὰ τὸ ἂν τὰ φεγγάρια εὐνοοῦν εἰδύλλιον μὲ τὸν ἠμίαιμον κύνα τῆς γειτονιᾶς, προσφέρων αὐτῇ (στὴν ἀναρχομαμὰ ἐννοάω) ἀνακούφισιν περδίσεως γυρίσαντος οἴκοι μετὰ ἀπὸ δεκαδύο συναπτὰς ὥρας ἐργασίας καὶ κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων, διότι προχώρει μάμα, ὁ Φλὸξ διαθέτει στὴν πιάτσα, προσώπατον. Θὰ περισσεύῃ, ἄραγε χῶρος, γιὰ νὰ στάξω μὲ σκοῦρο μπλὲ μελάνι ἔνα δυὸ στιχάκια scopare tua madre, viva il Duce καὶ τὰ ῥέστα; Ὀψόμεθα κι ἴδωμεν.
Κατὰ τὶς τσάρκες στὶς πιάτσες θὰ μνημονεύω ἐπιγραφὰς καὶ τηλεφωνικοὺς ἀριθμοὶ τῶν τρατοριῶνε τε καὶ πιτσοριῶνε· κατόπιν θὰ καλῶ αὐτοῦ καὶ ciao, voglio fare un ordine· 8 (otto) pizze arabiate e 14 (quattordici) amatriciane, vivo in via della partousa, numero nove! Ἄϊντε, τρέχα γύρευε ποῦ ἡ βία ντελὰ παρτούζα, θὰ τοὺς ξεκάνω μὲ μουσαντένιες στὸν βρόντο παραγγελίες – χὸ χὸ χό! 

Κι αὐτὴ ἤκουσε. Μὰ δὲν εἶπε τίποτε.
 

 
 
    
  
 

ἀείμνηστη

Ἡ ἀριστερά, ἤσσων ἀντιπολίτευση, μὲ γνωστὴ ἄγνωστη προέλευση ἡ ὁποία ἕναν φυσιολογικὸ ἄνθρωπα θὰ τὸν ἔκανε νὰ ντρέπεται, ἀλλὰ εἴπαμε: ἄνθρωπα κανονικόν, ὁπότε κάποιοι ἀριστεροί, συνεχίζομε, διεμαρτυρήθησαν γιὰ τὴν τοποθέτηση ἀγάλματος τῆς Βασιλίσσης Ὄλγας στὴν Θεσσαλονίκη, διότι εἶπαν ὅτι ἔτσι δίνεται ἄφεση ἁμαρτιῶν στὴν Μοναρχία. Τοῦτο διετύπωσαν πολιτικοὶ ἐν ἔτει 2016 ὅταν ἡ χῶρα πέρασε ἐμφύλιο, πραξικοπήματα καὶ συμφιλίωση, καύση φακέλλων κλπ – τέλος πάντων, τἄπαμε, ἀριστεροί. Παρὰ ταῦτα, ὁ ἐξίσου ἀριστερὸς δήμαρχος τοὺς ἔβαλε στὴν θέσι τους – δὲν μποροῦμε νὰ διαγράψουμε τὴν ἱστορία. Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ τέτοιοι ἀριστεροί...

Καὶ φυσικά, εἶναι στάνταρ βέβαιο, ὅτι ἄπλυτοι θὰ μαγαρίσουν μὲ σπραίϋ κι ἄλλα ἀγωνιστικοτάτου ὑφῆς ἐργαλεῖα στὸ θυμητήρι τῆς ἀείμνηστης βασίλισσας.
blog stats