Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2016

ἔτσι!

Ὁ δισέγγονος τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ, πρίγκηψ Γεώργιος, ἠρνήθη νὰ χαιρετίσῃ (κατὰ τὴν ἄφιξιν ἐκεῖ) τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ Καναδά. Ὁ Γεώργιος τριῶν ἐτῶν μόλις, δὲν γνωρίζει ἀκόμα ἀπὸ διπλωματίες καὶ καλοὺς τρόπους, φέρεται αὐθορμήτως βεβαίως καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ (;) καταδεικνύει τὸν δέοντα τρόπο συμπεριφορᾶς (ἀπὸ ἡγέτες ἐθνῶν) πρὸς τοὺς πολιτικούς, διότι ὁ χειρότερος βασιλιᾶς εἶναι μυριάκις ἔτη φωτὸς καλλίτερος ἀπὸ τὸν καλλίτερο πολιτικό.

Ἡ κίνησις αὕτη τοῦ Γεωργίου τοῦ Καίημπριτζ, ἴσως νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπαρχὴ διορθώσεως ὅλης τῆς ἀνωμαλίας, τῆς ὑπὸ τῶν ξεβράκωτων, προκληθείσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats