Τρίτη, Ιανουαρίου 12, 2021

Μᾶς πῆρε στὸν λαιμό του, ὁ Μπλέκ.

Θὰ ντονε διώξουνε τὸ Ντράb;


Πρὸ τοῦ εἴκοσι τοῦ μηνοῦ;


Ὦ, σιγὰ τὸ σπουδαῖο ζήτημα!


Τὸ μέγα, τὸ σπουδαῖον καὶ πολύτιμον, ἀπὸ τὰ ἔσχατα γεγονότα, εἶναι ἡ τόσο γρήγορη ἐπικράτηση τῆς ἰδέας πὼς ἡ ἀστυνομία ὀρθῶς ἔπραξε καὶ σκότωσε –διότι ἀπειλεῖτο ἡ δημοκρατία, ἡ τάξις κλπ κλπ– σὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν ἀμέσως ἀστυνομικὴ βία κατὰ διαδηλωτῶν.


Δὲν ξέρω τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε ἀπὸ εὐρωπαίους ἢ ἀμερικανοὺς ἀλλὰ οἱ γνωστοὶ ἑλληναράδες ἀριστεροὶ ποὺ σὲ χρόνο ντετὲ στηλιτεύουν μπατσόνια νὰ ὑπερβάλλουν ἑαυτόν, τώρα τὰ παλαμοκροτᾶνε.


Πέρασαν ἀρκετὲς ἡμέρες μὰ οὐδὲν εἶδα νὰ εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς λαλιστάτους περὶ τὴν κατάχρηση ἐξουσίας τῶν ἀστυφυλάκων.


Ἄχ! Ἔλληναι ἀριστεροί! Ἄχ! Ὅταν μεγαλώσω, θέλω νὰ γενῶ ὡς αὐτοί!


Κυριακή, Ιανουαρίου 10, 2021

ἒ ναὶ γιὰ

Βιβλιοκριτικὴ πσσσσς!

Eἰς τὴν 460ὴ σελίδα ἐκ τῶν 586 τοῦ Μέση Ἀγγλία. Καλὸ φαίνεται, ὄχι ὅπως παρελθόντα του τινά, ἀλλὰ ὄχι καὶ χάλι ποὺ ἔλεγαν κἄποιοι. Τὸ κεφάλαιον 7 πῶς τοῦ ἦρθε νὰ τὸ βάλῃ; Ἐντελῶς ἄκυρο (ὅλο τὸ κεφάλαιο), ἀχρείαστο (ὅλο τὸ κεφάλαιο), περιττὸ (ὅλο τὸ κεφάλαιο) ἀλλὰ προφανῶς δὲν τοῦ ἤπρεπεν νὰ μὴν θύσῃ εἰς αὐτὸ ποὺ διακατέχει παγκοσμίως τοὺς ἀριστερούς· τὸ νὰ θεωροῦν ἑαυτὸν (συγκριτικῶς μὲ τοὺς δεξιοὺς) ὡς ἀνώτερες αὐθεντίες, τέρμα ἐλιτίστες καὶ δανδῆδες σκέψης σὲ ἕνα πλαίσιο ἀπολύτου μανιχαϊσμοῦ. Πάντως, σὲ κἄποια σημεῖα, θέλων νὰ καταθέσῃ ἕνα κἄτι προφητικό, προβάλλει (ἀρνητιστὶ προφανῶς καίτοι δὲν χρειάζεται καθόλου μὰ καθόλου νὰ τονιστῇ ἡ χροιὰ αὐτοῦ) τὴν ὑστερικὴ εὐθιξία εἰς βάρος τῆς λογικῆς ὅπως ἀλλιῶς θὰ περιεγράφαμε τὸν ὅρον «πολιτικὴ ὀρθότης». Φυσικά, ὁ οὐροβόρος ὄφις ἀνέκαθεν γιὰ μεζὲ τὸ πήγαινε ἀλλὰ ποτὲ δὲν ξέρεις πόσο ἐν τέλει θὰ ντερλικώσῃ ἕνεκα ἡ ἀνοιγομένη ὄρεξις –τότε εἶναι ποὺ προκύπτει ὁ Marcel Duchamp μὲ τὸ «δὲν ὑπάρχει λύσις διότι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα». Παραλλήλως, διαβάζω ἕνα (μᾶλλον παρωχημένον) ἱστορικὸν τοῦ 1914, «The Ottoman Empire and its Successors, 1801-1922» τοῦ William Miller. Ἐν Ἑλλάδι ἐξεδώθη ὡς ἡ «Τουρκία καταρρέουσα» καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον περιεχόμενο, ἡ μετάφρασις (τοῦ Σπ. Λάμπρου, καθηγητοῦ παρὰ τῷ Καποδιστριακῷ) σὲ ἀρχαΐζουσα γλῶσσα, εἶναι γαμάτη. Π.χ. αἱ σύνθεται λέξεις ὅπως ἂς ποῦμε ἡ «προσφυγή», γράφεται ὡς «προςφυγὴ». Καὶ ὄχι μόνον: (α΄) ἡ χῶρα διῳκήθη, (β΄) ἐπ’ἴσης, (γ΄) ἤδη τελευτῶντος τοῦ 17ου αἰῶνος, (δ΄) ἐν ταῖς πόλεσι, (ε΄) μετ’οὐ πολύ, (ς΄) λῃστάς, (ζ΄) τὴν περίοδον ἣν ἔφθιμεν σκιαγραφήσαντες, (η΄) τάχιον ἢ βράδιον, (θ΄) πασσᾶς διοριζόμενος ἐπὶ ἐνιαυτὸν ὡς διοικητής, (ι΄) ἐν πολλοῖς μέρεσι (ια΄) αἱ κυβερνήσεις διεδέχοντο ἀλλήλας – μὲ μιὰ λέξιν: Καύλα! Χαλιέμαι λίγο ἐπειδὴς θὰ μοῦ πάρει χρόνον νὰ τὸ τελέψω – μὲ ἔχει κυριεύσει ἐσχάτως μιὰ μαλακία μὲ τὸν ἀριθμόνε ὅστις προκύπτει μὲ τὰ διαβασθέντα. Τὸ πέρυσι ἦτο μιὰ μετρία χρόνιά, ἤφθασα εἰς τὰ 73 βιβλία, μιὰ μετρία ἐπίδοσις ὠς εἶπον διότι συνήθως κάθε χρόνο διαβάζω 800 – 900 βιβλία, ἴσως καὶ 3000 βιβλία! Τώρα ποὺ τὸ σκέπτομαι, δὲν γαμιέται! καὶ 9000 βιβλία διαβάζω κάθε χρόνο! Καὶ ἐπειδὴ διαβάζω μᾶλλον μηχανικῶς, ἀνηδονικῶς καὶ ἁπλῶς τὸ κάνω γιὰ νὰ λέω διάβασα τόσα, ψάχνω ποιητικὰς συλλογὰς πλήθους σελίδων τὸ πολὺ 30 γιὰ νὰ τρανεύω τὸν ἀριθμόν. Ἔχω παραλλήλως λοιπόν, ἕνα κἄτι τοῦ Μ. Ἀναγνωστάκη μὲ τίτλο «τὸ περιθώριο 68-69» σελίδων 38. Φαντάζομαι ὅτι θὰ λέῃ γιὰ τὴν χούντα ἑνὸς συνταγματάρχη πυροβολικοῦ.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 06, 2021

ἀργεῖ τὸ γαμιέστε;

Τὴν πρώτη Μαΐου δὲν πείραξε. Τὸν Ὀκτώβριο (;) στὸ ἐφετεῖο, δὲν πείραξε. Τὴν δεκάτη ἑβδόμη Νοεμβρίου δὲν πείραξε. Τώρα ὅμως πειράζει (συνάθροιση ἔξω, ἐπ’εὐκαιρία τῶν Θεοφανείων) τὸν κλασσικὸ μαλάκα ἕλληνα, τὸν λίμπεραλ, τὸν δικαιωματιστή (ὅπου δικαιώματα πρέπουν σὲ ὅλους πλὴν τῶν συντηρητικῶν, δεξιῶν, παραδοσιακῶν κλπ).

Δευτέρα, Ιανουαρίου 04, 2021

greek republicans


Διάβαζα τὶς προάλλες τὸ πόνημα τοῦ Σταματοπούλου, περὶ τοῦ Τατόϊῳ βασιλικοῦ κτήματος καὶ χαμαὶ γέλασα περὶ τοῦ ποιοῦ τῆς ἀβασίλευτος ὅταν ἔφθασα στὸ ἑξῆς:


"Το καθ' αυτό ελαιοτριβείο, που δυστυχώς έχει καταρρεύσει, ήταν ενωμένο με μία κατοικία, στην οποία επί μακρόν και έως μετά την Κατοχή, κατοικούσε η οικογένεια του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, δασοφύλακα και εν συνεχεία χασάπη του οικισμού. Παρεμβαλλόταν μία αποθήκη, στην οποία είχαν τοποθετηθεί σε στοίβες τα τεμάχια των πορσελάνινων χρωματιστών θερμαστρών του ανακτόρου, που είχαν αποσυναρμολογηθεί και μεταφερθεί αλλού, μετά την εγκατάσταση σ' αυτό κεντρικής θέρμανσης το 1937-39. Μετά την Μεταπολίτευση αποθηκευόταν στο ελαιοτριβείο, μαζί με άλλα αγροτικά ιππήλατα οχήματα, το ιστορικό τετράτροχο κάρρο του κτήματος, το οποίο καταπλάκωσαν πέφτοντας, γύρω στα 2003/4 τα δοκάρια της στέγης. Ορισμένα εξαρτήματα του ελαιοτριβείου σώζονται μέσα στα συντρίμμια."


Ἔπεσε μιὰ στέγη.


Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι οἰκοδόμος γιὰ νὰ ξέρῃς πότε συμβαίνει κἄτι τέτοιο.


Τέλος πάντων, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ σκουφάκι τῆς δημοκρατίας μαρτυρᾷ πόσο σκωροφαγωμένο εἶναι.


Ἐσχάτως, εὑρέθησαν ὅλως τυχαίως, σὲ κἄτι κουλὰ μέρη, στὸν στάβλο, ὅλως τυχαίως, ἅμαξές τινες ὅλως τυχαίως ὅπερ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον κἄποιος ἔψαχνε γαμιστρών. Καὶ κἄποιοι κρυφοβασιλικοί, ἀντὶ νὰ τὶς ἀφήσουν νὰ σαπίσουν γιὰ νὰ τοιουτοτρόπως τιμηθῇ ὁ ἀντιβασιλικὸς ἀγών, τὶς μετέφεραν σὲ ἀσφαλὲς μέρος, γιὰ νὰ ἀποτελέσουν τμῆμα τοῦ ἐξωραΐσμένου μέρους τὸ ὁποῖον σχεδιάζουν καὶ δι’αὐτοῦ ὁραματίζονται παλινόρθωση κἄποια καθοίκια βασιλικοί.


Αἶσχος!

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 30, 2020

Πέτρος ἐρημίτης Ἀμάνγκα

Εἶναι ἄσχημο, ἀπαράδεκτο ἴσως καὶ ἐμετικὸ νὰ σπεκουλάρῃς ἕνα τέτοιο τόσο φρικτὸ νέο ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς κάνουν οἱ παρέχοντες ἄλλοθι σὲ τρομοκράτες, ὅταν ἀκόμα δὲν ἔχει στεγνώσει τὸ αἷμα στὴν ἄσφαλτο. Διότι ὡς γνωστόν, πρόγονοι Νιγηριανῶν, ἐπιτελέσαντες τὶς Σταυροφορίες καὶ (πολὺ) πιὸ μετά, σκληροὶ ὄντες ἀποικιοκράται, δημιούργησαν μίσος σὲ μουσουλμάνους, συνεπῶς...
blog stats