Κυριακή, Ιανουαρίου 22, 2017

Πεταμένοι χρυσαυγίται παρέα μὲ ἀνήλικα

Κεερφάδες (μαζὺ μὲ ἀνήλικα παιδιὰ βεβαίως βεβαίως) διαδηλώνουν κατὰ τοῦ προέδρου Τράμπ. Ἡ μαζικότης καὶ πληθυματικότης τῆς διαδηλώσεως, ἠνήγκασε τὸν ἀθήνησι πρέσβητα τῶν ἔπα, νὰ ἐκτακτομηνυματίσει στὸν κυρ πλανητάρχα τὸν νοῦ σου.

Σάββατο, Ιανουαρίου 07, 2017

τρολλιὰ πραγματικότης τρολλιὰ


Παρασκευή, Ιανουαρίου 06, 2017

σὲ καμιὰ 30ριὰ χρόνια

Κρατάνε φρουρούμενο το παιδί μου, τα σκουλήκια. Είναι αιχμάλωτος πολέμου 6 χρονών παιδί”

ἑξάχρονος αἰχμάλωτας πολέμου...

Ῥὲ πούστη... Καινούργιος Μητσοτάκης μᾶς προέκυψε...

ὑπάρχει ἐλπίδα

Πᾶσα μία μάνα εἶναι μάνα καὶ ἐμεῖς οἱ ἕλληνες γνωρίζομε καλῶς λίαν τὴν μαγικὴν ταύτην σχέσιν μητρὸς τέκνου, ὡς ἐξεφράσθη παλαιόθεν· ὅρα οὖν τὴν λάκαινα μάνα, τὴν Ἠλέκτρα ἀλλὰ καὶ βυζαντινὰς τινς αὐτοκρατορίσσας ποὺ ξηγιόσαντε μὲ τὰ παιδ – ὤπα! Τὸ βυζάντιον δὲν ἦτο ἑλληνικόν, σωστά.

Τέλος πάντων, ὁ νόμος λέει ὅτι ἅπαξ καὶ λείπει ὁ φάδερ, πρέπει τὸ μπαιδὶ νἆναι μὲ τὴν μάνα – ἀκόμα καὶ στὴν μπουζού. Δὲν γίνεται κάποια πρόβλεψις γιὰ τὸ ποιὸν τῆς μανός. Μπορεῖ νὰ εἶναι καμιὰ μὲ μπόλικες ἀποκλίσεις στὰ γενετήσια, ἀπὸ μιὰ κάποια νυμφομανία π.χ. νὰ πάσχῃ καὶ ὁ καταναγκαστικὸς αὐνανισμὸς, συνιστῶσα τῆς ν., νὰ τὴν κάνῃ νὰ τὸ παίζῃ παρὰ τῷ τέκνῳ, κεῖ δίπλα ῥὲ παιδί μου, τὸ παιδί, ὄχι ἐσὺ τὸ παιδί, ἐκτὸς πιὰ κι ἄν θἄθελες ὀφθαλμὸν νὰ λαμβάνῃς τὴν Πωλαρούπα.

Τί λέγαμε; Ναί. Ὁ νόμος λέει: Παῖς παρὰ τῇ μητρὶ ὅπως καὶ δήποτε.

Ἀφοῦ πρῶτα συγκρατήσωμε ἕναν Τζαίημς Κάγκνεϋ γέλωτα περὶ τῆς εὐλαβοῦς ἀνακλήσεως καὶ προσφυγῆς στὸν Νόμο ἀπὸ κάποιους, θὰ συνεχίσουμε ἀναρωτώμενοι πῶς γίνεται νά...

Πῶς γίνεται νὰ κόπτωνται κάποιοι (ναί, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ κάποιοι ποὺ ἀνηφέρθησαν πρὸ τριῶν ἀράδων) γιὰ τὸ ὅτι ξερωγὼ τὸ Κράτος κι ὁ Νόμος ἐκδικεῖται τὴν πωλαρούπα μὲ τὸ νὰ μὴν τῆς δίδῃ τὸ παιδί της, ὅταν αὐτὴ τὴν ἐκδίκηση, τὴν τόσο καθαγιάζουν σὲ περιπτώσεις ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ φασίστες π.χ.. Γιατί διαμαρτύρονται οἱ φασίστες, σκέπτονται καὶ λένε, ποὺ τοὺς φερθήκαμε-νε φασιστικά; Ἔτσι δὲν θὰ φέροντο ἂν ἤσαντε ἐξουσία; Γιατί χαλιοῦνται λοιπὸν μὲ τέτοια (κρατικὴ) συμπεριφορά;

Τὸ κράτος, κατὰ τοὺς κάποιους αὐτοὺς (ναί, οἱ ἴδιοι ποὺ ἀναφέρονται ἐδῶ, πέ τους κι ἄπλυτους ἂν θὲ) μπορεῖ νὰ ἐκδικεῖται ἕναν ἐχθρὸ του, τὸν ἀκροδεξιὸ π.χ.. Καὶ γελοῦσιν οἱ κάποιοι, μ’αὐτὸ τὸ σκηνικό, ποὺ τὴν πατοῦσιν οἱ οὖλτρα δεξιοί. Ἀπολαμβάνουσιν, οἱ κάποιοι, τὴν στάση τοῦ κράτους (τὸ ὁποῖον, δὲν πολυσυμπαθοῦσιν ἐδῶ ποὺ τὰ γράφουμε· τί δὲν συμπαθοῦσιν, τὸ μισοῦσιν) ἡ ὁποία ἐνδεχομένως νἆναι παράτυπη-παράνομη. Ὅταν ὅμως ἐνώπιον τῆς πωλαρούπας, βλέπουν τὸ κράτος νὰ καθυστερῇ (;) τὴν ἀπόδοσιν τοῦ τέκνου της, τότε τὸ κράτος ἐκδικεῖται, τὸ κράτος ἀπαισιοῖ, τὸ κράτος γίνεται κράτος. Καὶ μὰ γιατί δὲν τηρεῖται ὁ νόμος, μοῦ λέτε; ἀναρωτιέται ὁ κάποιος, ὁ ὁποῖος ἔχει κάνει λάστιχο τὴν στοιχειώδη λογική, κατὰ τὶς ἰδεοληψίες του φυσικά.

Τρίτη, Δεκεμβρίου 27, 2016

ἀναπαυθήτω ἐν εἰρήνη

Πέρασε στὴν ἀθανασία ὁ διανοητὴς τοῦ χώρου, Γεώργιος Γεωργαλᾶς. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 26, 2016

καὶ σὲ 49 χρόνια, μὲ τὸ Στέμμα τῶν Ῥομανῶφ.

https://www.youtube.com/watch?v=RR6MJD_PgLA

τί τύχη!


blog stats