Δευτέρα, Ιουλίου 20, 2020

ayasofia

Δὲν θὰ ὑπάρχῃ καμιὰ ἀλλαγὴ λέει ὁ Ἐντογάν, ὅσον ἀφορᾷ τὸ καθεστὼς ἐπισκέψεως τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἂν παραβλέψουμε τὸ ὅτι κἄποιες ὧρες εἰδικὰ τὶς Παρασκευές, θὰ εἶναι κλειστά, ἂν παραβλέψουμε ὅτι θὰ προκύψουν εἴσοδοι γιὰ ὑποταγμένους καὶ εἴσοδοι γιὰ μὴ ὑποταγμένους, τότε θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι οἱ γυναῖκες θὰ εἰσέρχωνται μόνον φορώντας χιτζὰμπ ἢ ὅπως ἀλλιῶς λέγεται. Τί λένε οἱ λίμπεραλς ἐπ’αὐτῷ; Γιὰ τὴν ὑποχρέωση αὐτὴ ποὺ γεννᾶται σὲ γυναῖκες, δῆλα δη... Κατὰ τ’ἄλλα, τυπάκια ποὺ μᾶς πληροφοροῦν σχεδὸν ἀρλεκινοειδῶς γιὰ τὴν νύχτα ποὺ ἔκλασε ὁ Μπουρούντι, παλεύοντας τοὺς σιχαμένους φασίστες τοῦ Φράνκο καὶ τοὺς πεπλανημένους ὀρθοδόξους κομμουνιστάς, οἱ προσθέτοντες σεχραζατικὸ ὁριεντὰλ νταλγκὰ στὰ πάθη τῆς Ἔμμας Γκόλντμαν, οἱ ἀναφέροντες κοελιστὶ τὰ πέτρινα χρόνια τῶν ὀρφανῶν ἀπὸ ἕλληνες εἶστε καὶ φαίνεστε κωλογλεῖφτες σλαύων μισανθρώπων, οἱ ἐνδακρύως ἀφηγούμενοι τὰ ἑκατομμύρια νεκρῶν τοῦ Νοέβρη 73, τώρα εἰρωνεύονται τὴν γνωστὴ σωβινίστρια Ἀρβελέρ, ἐπειδὴ αὐτὴ χρησιμοποίησε ἕνα κἄτι ἰδιαίτερο γιὰ νὰ καταδείξῃ τὸ περίεργο ἀντίκτυπον ποὺ ἔχει στὸ θυμικὸν τῶν νεοελλήνων, ἡ Ἁγία Σοφία.

Παρασκευή, Ιουνίου 26, 2020

γκιλντιρὶμ μωραΐται

Στὴν Αὐστρία, θὰ βρῇς τὸ Χόφμπουργκ ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναδειχθῇ μέχρι καὶ τὸ μπιλιάρδο (στὴν ἀνάλογη αἴθουσα) τοῦ αὐτοκράτορα.


Στὴν Τερκία, ὅπου τὸ μένος κατὰ τῆς Μοναρχίας, εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ ὀξεῖα διότι κατηγορεῖται ἀπὸ τὸν μέσο ὑπήκοο (σωβινιστὴ βεβαίως) πὼς αὐτὴ ἠθελημένως πουλήθηκε στοὺς ἀγγλογάλλους καὶ δώρισε ἀραβία, κυρηναϊκή, βαλκάνια καὶ παρ’ὀλίγον (ἂν δὲν προέκυπτε ὀ μέντωρ τῶν ναζὶ) νὰ χάριζε ἰωνία, ἀνατολικὴ θράκη σὲ ἀγγλοέλληνες, σὲ ἰταλοὺς τὴν καρία, στοὺς γάλλους τὴν ἀσσυρία καὶ σὲ ἀρμεναίους τὸ γειτνιάζον μέρος μὲ τὴν σημερινὴ αὐτῶν χῶρα. Παρὰ ταῦτα, βλέπεις ἕνα Τὸπ Καποὺ νὰ εἶναι μπακλαβὰς σκέτος, διαθέτον μάλιστα αἴθουσα μὲ πορτραῖτα τῶν σουλτάνων – τὸ ντολμὰ μπατχτσὲ ἐπειδὴ ἐκεῖ περιῆλθεν στὴν ἀθανασίαν ὁ στὸ ἐλαφρῶς ἀνατολίτικο χίμλερ, δὲν πιάνεται. Στὸ καπαλὶ τσαρσί, βλέπεις φάτσα κάρτα, στὴν πύλη, τὸ ἔμβλημα τῆς ὀθωμανίας, τοῦ σουλτάνου. Στὸν σιρκεσί σταθμὸ ὑπογείου, ὑπάρχουν πορτραῖτα μὲ τοὺς πρόσφατους σουλτάνους, ἐνῷ πενῆντα ἑκατὸ μέτρα ΒΔ, πάντα στὸ καρὰ κέντρο τοῦ Φατίχ, τὸ μαυσωλεῖο τοῦ περὶ/διαβοήτου Ἀβδὺλ Χαμὶτ τοῦ δευτέρου!


Στὴν Λισσαβῶνα, ἐπαναφέρουν τὸ κίτρινο χρῶμα τῆς Μοναρχίας ἀπὸ τὸ ῥὸζ τῆς ῥεπουμπλικανίας, σὲ σημαίνοντα κτήρια τῆς πλατείας ἐμπορίου.


Mὴν ποῦμε τώρα γιὰ τὴν Αἴγυπτο ὅπου μιὰ πρᾶγμα τι, ἀμφιλεγόμενη περίπτωση θρόνου. Τὸ παλάτι πάντως τοῦ Φαροῦκ θεωρεῖται ἀπὸ τὰ δέοντα κατὰ τὴν ἐπίσκεψη σὲ αὐτὴν τὴν πληρεστάτη κατὰ τ’ἄλλα, χῶρα ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἀξιοθέατα!


Ἀλλὰ τί ξέρουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑπολαοί, τί ἀνταγωνιστικὸ μπορεῖ νὰ προτάξουν, συγκρινόμενο μὲ τὴν ἄφατη σοφία τοῦ κωλονεοέλληνος, τοῦ γόητος ἑλληναρᾶ ὅστις, σὲ ἐπίπεδο πολιτικῆς ὀξυδερκείας ξεπερνᾷ καὶ τὸν Μεχμὲτ Ἀλὶ Μπιράντ.

Τρίτη, Ιουνίου 16, 2020

μὲ τὴν πωλήτρια ἑταιρεία...

Πρέπει νὰ ἔχῃς ἄικιου σπόρου ῥόκας γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνῃς ἀκόμα καὶ σήμερα, τὸ γιατί τὸ μεταναστευτικὸ (τὸ ὁποῖον γιὰ κἄποιους εἶναι πεδίον δόξης λαμπρὸν ἀναδείξεως τῶν εὐαισθησιῶν των – κυρίως ὅμως τῶν δυσαισθησίων τῶν ἄλλων) εἶχε τόσο ἀναδειχθῇ τὸ 2015. Ὑπάρχει ἆρα γε, σήμερα, ἀρκετῶν ἐτῶν προϊόντων καὶ μὲ πολλὰ στοιχεῖα παρέα, κόσμος ποὺ θεωρεῖ ὅτι ὅλο τοῦτο ἔγινε κυρίως γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς λόγους καὶ ὄχι τραπεζογραμματιακούς.


Καὶ βεβαίως, ἡ παλιανθρωπιά, ἡ προστυχιὰ κἄποιων δὲν σταματᾷ ποτὲ νὰ μᾶς ἐκπλήσσει. Ἐθνοπάτηρ, ἠγόρασεν ψιλὸ μπὶρ παρά, ἀκίνητα καὶ τὰ μίσθωσε σὲ ΜΚΟ. Λέγεται δὲ ὅτι ἡ ΜΚΟ ὀνομάζεται ἀλληλεγγύη τώρα, συμφερόντων ἐπενδυτοῦ ἐκ τῆς στέπας τῆς εὐρώπης καὶ τῆς ἀνατολῆς τῆς μέσης.

Δευτέρα, Ιουνίου 08, 2020

Κῶτσος < 3

Ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ ἔσχατος βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος τὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, ὁ ἀγαπημένος μας Κῶτσος, ἑώρταζε πρὸ περίπου μίας ἑβδομάδος. Στὶς 2 ἰουνίου, ἔκλεισε τὰ 80! Νὰ τὰ ἑκατοστήσῃ! Θυμήθηκα ἕνα ἄρθρο στὴν Ἐστία, νὰ καταλήγῃ μὲ μιὰ ἀπιθανη διαπίστωση ἡ ὁποία καταδεικνύει τὸ ἀλλοπρόσαλο, τὸ ἀνώμαλο, τὸ ἀνίατο, τὸ κίβδηλο – χωρὶς βεβαίως νὰ ἀπαλλάξωμεν ἀπὸ τὸν ἄνακτα τὶς ὅποιες εὐθύνες του.

ἀποτελεῖ μοναδικὸ φαινόμενο στὴν πολιτικὴ ἱστορία, πτώση ἑνὸς στρατιωτικοῦ καθεστῶτος νὰ συμπαρασύρῃ στὸν γκρεμὸ καὶ ἔναν Βασιλέα ὁποῖος τὸ πολέμησε καὶ ποὺ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ βρέθηκε ἐξόριστος μακρυὰ ἀπὸ τὴν χῶρα.
Μόνον στὴν Ἑλλάδα τόσο μαλακισμένος ἀντιβασιλισμός! Πολύτιμο ἀντικείμενο σὲ πρωτοετεῖς φοιτητὲς πολιτικῶν ἐπιστιμῶν ἀπηλλαγμένων βεβαίως, νεοελληνικῶν συμπλεγμάτων.

Παρασκευή, Μαΐου 29, 2020

φυλὴ βαρβάρων καὶ φανατικῶν

Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ διαβάζῃς διάφορα ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρά· ἦταν πρὸ τετραετίας, ὅταν κἄποιος καθηγητὴς ἐξέφρασε τὴν ἂς ποῦμε ἔνσταση γιὰ τὸ κατὰ πόσο ἦταν πρόοδος ἡ ὀθωμανοποίηση τῆς Πόλεως τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς μισεροτάτης χῶρας στὴν ὁποίαν ἦταν πρωτεύουσα. Τότε, ἐξεμάνησαν οἱ σωβινιστὲς τῆς γείτονος καὶ κράξαντες τὸν Erbay Bardakcioglu, ἀνέφεραν ὅτι οἱ γυιοὶ τοῦ Χίρα (τὸ ὄρος ἔνθα ὁ Μωάμεθ ἤκουσε τὸν Γιαχβὲ ἀποκαλυπτόμενον) θὰ νικήσουν γιὰ μιὰν ἀκόμα φορὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ ὀλύμπου.

Ὦ, λαλά! Τοῦρκοι θεωροῦν τὸ βυζάντιο ὡς ἑλληνικό;

Μὰ δὲν διάβασαν ἕλληνες διανοητὲς τοὺς λέγοντες ὅτι τὸ βυζάντιο δὲν ἦταν ἑλληνικὸ μὰ ἦταν βυζαντινό; Γρήγορις, ἐξαγωγὴ μυαλῶνε καὶ στὴν Τουρκιά. Θὰ εἶναι βεβαίως, ἐπώδυνο brain drain, ἀλλὰ τί νὰ κάνωμε…
blog stats