Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019

μλ κατὰ τὸν ee cummings.

Δὲν εἶναι ἀνέκδοτο. Ἔβαλαν πρόστιμο στὸ Μ-Λ ΚΚΕ γιὰ ἀφίσα τοῦ ΚΚΕ (μ-λ)
Καλαματιανοὶ παιδί μου, μωραΐται, τί περιμένεις!νόου τάϊτλ

Μὲ ἐνθυμοῦμαι μιὰ φορὰ καὶ ἕνανε καιρόνε νὰ διαθέτω παχὺ ἔντερο πολὺ ξεροκέφαλο καὶ μὲ διάθεση δὲν πάω πουθενὰ – τὸ πάω σὲ ἐνεργητικὴ φωνή, δὲν πάω πουθενὰ βόλτα τὰ παιδιὰ ξερωγώ. Τελικῶς μετὰ τρεῖς τέσσερις ἡμέρες εὑρέθην στὸν καμπινὲ καὶ ξαπόστειλα ὅ,τι ἤπρεπεν νὰ τηλεομοιοτυπικῶς σταλῇ. Ὁ στεναγμὸς τῆς ἀνακουφίσεώς μου ἠκούσθη μέχρι τὰ νησιὰ τοῦ Πάσχατος, δὲν μπορεῖ ὡστόσο νὰ συγκριθῇ μὲ τὸν ἀντίστοιχον τοῦ Μητσοτάκη ὅταν εἶδε πῶς τσούλησεν ἡ τῶν πρεσπῶν συμφωνία. Καὶ τώρα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, πουλᾷ ψιλομαγκιὲς καὶ μακεδονομαχισμὸ στὸν βουλγαρομακεδόνα ὁμόλογό του! Μπορεῖ καὶ νὰ ψαρώναμε οἱ ἀντίθετοι τῆς συμφωνίας ἀλλὰ διαθέτομεν περίσσεια Ω3 καὶ ἴσως κἄποιαν ἑτέραν φοράν, ὦ ἐξοχότατε.

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019

λαγῶοι πρώτης
Δὲν ἔχει ματαξανασκάσῃ μύτη πιὸ ξεφτυλισμένη x-δεξιὰ (ἐλαφρὸ ἔστω) ἀπὸ τὴν ἡμετέραν. Σὰν ξώγαμα μπολσεβίκων, σὰν νὰ χρωστοῦν χάριτα μεγίστη στοὺς ζηλωτὲς τοῦ ὑπαρκτοῦ, φοβοῦνται τόσο νὰ δείξουν (ἂν ἔχουν) ἕναν κἄποιον ἀντικομμουνισμὸ ὁ ὁποῖος μάλιστα προβάλλεται σὲ περιβάλλον ποὺ εἶναι σχεδὸν τρέντυ καὶ μέϊνστριμ. Ἀκόμα κι αὐτὸς ὁ ἐκλεκτῆς φυσιογνωμίας, αὐτὸ τὸ κόσμημα τοῦ πολιτικοῦ ἡμῶν βίου, Λαγός, δὲν τόλμησε νὰ ἀντικομμουνιστήσῃ! Οἱ δὲ νεοδημοκράτες, ἐσαεῖ λαγῶοι!

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 09, 2019

ἐνθύλακωσις δῆλα δη

Ἀπὸ τὶς πιὸ γαμάτες ἀποφάσεις ὄχι ἁπλῶς τῆς ἰουλιανῆς κυβερνήσεως ΝΔ ἀλλὰ ἴσως καὶ τῶν τελευταίων πεντήκοντα ἐτῶν ξερωγὼ…

Θὰ βλέπουν κἄτι ἰδεολόγοι λαθρομεταναστολάγνοι (διάβαζα πρὸ τεσσάρων ἡμερῶν ὅτι αἱ ἀρχαὶ ἐδίωκαν ἕναν 18χρονο διακινητὴ μεταναστῶν – μὰ γιατί διώκεται κἄποιος ἐπειδὴ μεταφέρει ἀνθρώπους; Δῆλα δη θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσῃ νὰ ἀνησυχῇ καὶ ὁ ὁδηγὸς τοῦ ΚΤΕΛ Ἔβρου στὸ δρομολόγιο πρὸς Ξάνθη ἀσοῦμε;) ὅτι ὑπῆρξαν σύντροφοί των, κἄποιοι ταυτισθέντες μαζύ των στὸ προσφυγικὸν θέμα, οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει δὲν τὸ ἔπραξαν δωρεὰν, τζάμπα ἑλληνιστί, ἀλλὰ παντελόνιασαν μπόλικα ἔουρος, στὸ πλαίσιο μιᾶς θεοράτου τε καὶ πολυπλοκάμου μπίζνας καὶ θὰ νοιώθωσιν τόοοοοσο μαλάκες!

Μικρὲ ἀθῶε μου λαθρομεταναστολάγνε! Ναί, πιάστηκες τόοοοσο μαλάκας ποὺ δὲν «ἔβγαλες» τοὐλάχιστον... Πόσο νὰ ποῦμε; Τὶς σπουδὲς τῶν παιδιῶν σου!

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 03, 2019

Χεστηκαμὰν


Ὁ στρατηγὸς τῆς ἂς ποῦμε δεξιᾶς, λέει στὸν κομμουνιστή, κάναμε λάθος· ὁ κομμουνιστής, λίγο διπορτούλης, πετάει ἕνα μᾶλλον, ἐνῷ ἀμφότεροι, αἰωνία των ἡ μνήμη, πιάστηκαν ἀδιάβαστοι. Πότε οἱ ἔλληνες ἦσαν ὁμονοεῖς; Κι ἐν τάξει, μὴν πᾶμε πίσω στὸν πελοποννησιακὸ πόλεμο – μὴν τὸ χαλᾶμε καὶ στοὺς φαλμεραϋερικοὺς ἀριστεροὺς ἀλλὰ εἴχαμε τὸ παγκόσμιο φαινόμενο ἔθνος ἐπαναστατημένο, στὰ διαλείμματα τοῦ κυρίως ἀγῶνος του, νὰ πολεμᾷ μεταξύ του – καὶ μιλοῦμε περὶ ὁμονοίας; Τέλος πάντων.

τέλος πάντων, ἕνα κουμούνι (τυχερὸ κουμούνι καθ’ὅσον δὲν εἶχε τὴν τύχη τοῦ ἑτέρου καππαδόκη ὅστις δάγκωνε τὸ καυλί του καθ’ἡμέραν στὰ παραδείσια μέρη τῆς Σοβιετίας) κουβεντιάζει μὲ ἕναν μᾶλλον ἐνοχικὸν δεξιὸν καὶ λένε τὶς μαλακεῖες των. Χεστηκαμὰν τὸ δίχως ἄλλο.

Τί μένει;

Ποῦ ἡ προσοχή μας;

Μὰ... Στὴν φῶτο τοῦ Ἀειμνήστου Βασιλέως Παύλου, ἐκεῖ στὸ μέσον!

Καύλα!

Παρασκευή, Αυγούστου 30, 2019

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!


Τὰ ἑβδομῆντα τρία ἔτη κλείνει σήμερα ἡ Βασίλισσά μας, Ἄννα Μαρία.

Νὰ εἶναι ἑκατόχρονη, ὑγιῆς καὶ τοῦ χρόνου, ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ!


blog stats