Τετάρτη, Νοεμβρίου 07, 2018

< 3

Δὲν εἶναι σημερινό, δὲν εἶναι τῶν τελευταίων ἡμερῶν, δὲν εἶναι κἂν πρόσφατο. Εἶναι τοὐλάχιστον 6 ἐτῶν. Παραμένει ὅμως νωπότατο, ἐπίκαιρο. Ὅ,τι (παθογένεια) περιγράφει, δὲν ἔχει ἀλλάξει διόλου, ὁ ἐν ὀλίγοις, μαζοχισμὸς τῆς δύσεως παραμένει θαλερός.

μοτὲρ

Δὲν ξέρω, τὸ ὄνομα Σόρος κάποτε ἀνεφέρετο (ἀπὸ ἂς ποῦμε ἡμετέρους) λὲς καὶ ἦταν τὸ ἀπόλυτο κακό. Δὲν ἔδωνα πολλὴν βάση σὲ ὅ,τι στηλιτεύετο – ἁπλᾶ μοῦ ἐφαίνετο ὅτι δὲν ὑπῆρχαν πολλὰ στοιχεῖα. Οἱ ἑλληνοφοβικοὶ ὡστόσο, γνωρίζοντες τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια, ἦσαν στὴν ἄλλη πλευρά: τίποτε ἀνησυχητικὸ ἐκ μέρους τοῦ Οὔγγρου. Τώρα, ὑπουργοὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀναφέρουν (καταγγέλουν) τὴν στενοτάτη χρηματοδοτικὴ σχέση Σόρος – ΠΦΑ, ἀλλὰ κανεὶς δὲν διεψεύδει – παρὰ μόνον ὅταν τὸ πτῶμα ἔχει βρωμίσει. Θὰ βρεθῇ ἆρα γε, κἄνας Ἄλαν Πάκουλας σὲ καμιὰ δεκαριὰ χρόνια νὰ μᾶς γυρίσῃ ταινία;

Ὑποταγὴ

Δὲν ξέρω ἀπὸ τέτοια, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τί ἀκριβῶς συνεφώνησαν ὁ ΠΘ καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος. Ξέρουμε ὅμως (καὶ ὄχι τώρα ἀλλὰ παλαιόθεν ἀπὸ τὰ ἐξαπανέκαθεν μπλὰ μπλὰ τῶν ἀντικληρικαλιστῶν ἀριστερῶν) τὶς προσπάθειες πρὸς τὴν κατεύθυνση μιᾶς θρησκευτικῶς οὐδέτερης χῶρας. Μετὰ ἀπὸ τὴν συμφωνία λοιπόν, ἂν δὲν λαθεύω, οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ἐντάσσονται σὲ μιὰ κἄποια ἑταιρεία, ἐνῷ οἱ μουφτῆδες παραμένουν δημόσιοι ὑπάλληλοι.

Τρίτη, Νοεμβρίου 06, 2018

τὸ ἐφαρμοσθέντα ἂς ποῦμε...

Πάρα πολὺ σωστό. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀριστερά.

Κυριακή, Οκτωβρίου 14, 2018

κουβαδᾶτα βατράχια


Σιγὰ σιγά, μὴν γίνῃ καὶ ἀπότομα καὶ μᾶς φανεῖ κἄπως...

Πέμπτη, Αυγούστου 30, 2018

Λαθρὸ Λαθρὸ Λαθρὸ Λαθρὸ Λαθρὸ Λαθρὸ

σὰν ἐψές, εἴχομεν τὴν ἐπέτειον τοῦ ἀλησμονήτου


ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ
ΣΑΣ ΘΑΨΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ


προσπαθῶ νὰ φανταστῶ τὸ σημερινὸ τσοῦρμο, νὰ εἶναι, σὲ περίοδο μάλιστα ψυχροῦ πολέμου, ἀρχὴ χωρὶς τὴν σκέψη, τὴν φόβο τῶν ἐκλογῶν. Γιὰ πέντε, δέκα, εἴκοσι, σαράντα χρόνια – τόσο δὲν κάθησαν ἀγάδες στὶς ἄλλες χῶρες οἱ πλασιέδες τῆς πνευματικῆς ψώρας;


Ὁπότε, γίνεται τόσο ἐπιτακτικὴ (ἀκόμα καὶ σήμερα, στὴν ἀνιάτως εὐτελισθεῖσα ἑλληνικιὰ δημοκρατία) ἡ ἀπότισις τιμῶν στὸν στρατὸ ποὺ ξαπόστειλε τοὺς βαλκανίους κομμουνιστές.
Ἀλλάζουν ὅμως οἱ καιροί. Καὶ πάντα προκύπτει εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀποδειχθῇ ἡ ξετσιπωσιὰ τῆς παρατάξεως ποὺ πολλὰ τυραννήθη ἀπὸ ἀπαγορεύσεις κατὰ τ’ἄλλα... Ἀπὸ ἀπαγορεύσεις, λογοκρισίες καὶ τὰ τοιαῦτα.


Ἐν τῷ μεταξύ... Τί σκάλωμα ἔχουν φάει οἱ διὰ τῶν ἀπλέτως χρηματοδοτουμένων ΜΚΟ, μεταναστολάγνων, μὲ τὸ λαθρό; λέξις πρόθεμα δὲν εἶναι; Κι ἂν ὄχι, ἂν εἶναι λανθασμένη, γιατί δὲν διαολίζοντο μὲ τοὺς λαθρεπιβάτες, μὲ τοὺς λαθραναγνῶστες καὶ τὰ τοιαῦτα;


Δευτέρα, Αυγούστου 20, 2018

Πετυχαίνει!

Ὁ Λοτρὲκ ὅταν δήλωνε πὼς πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἔνοιωθε σὰν τὸ σπίτι του παρὰ ὅταν ἦταν στὰ boo!ρδέλα, σίγουρα δὲν εἶχε ὑπ’ ὄψιν του τὰ ἐκτελοῦντα τὸ δρομολόγιο Πέραμα Παλούκια, φέρρυ μπώτ – ἂν τὸ δοῦμε ὑπὸ τῆς σκοπιᾶς τῆς λουμπενιᾶς. Ὁ πρῶτος ποὺ τὸ ἐπεσήμανε, χωρὶς νὰ δωθεῖ περισσότερη σημασία, ἦταν ὁ ἰσόθεος Τσιφόρος. Πήγαινε μάλιστα στὰ καραβάκια τοῦ αὐτοῦ δρομολογίου (καραβάκια ἐννοῶ τὰ μὲ πεζοὺς μόνον) καθόταν καὶ τσιμποῦσε φάτσες, συμπεριφορές, μπλὰ μπλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα. (δὲν κρίνω ἀρνητιστὶ τὸν κόσμο, τοὐναντίον· πῶς θὰ μποροῦσα ἄλλως τε, δεδομένου τοῦ ὅτι εἶμαι μέρος αὐτοῦ τοῦ κόσμου). Ἐὰν ὁ ἄλλος ἰσόθεος, στὶς ἑτοιμασίες του τοῦ τὸ 10, ὁπότε πήγαινε ἀξημέρωτα στὸ λιμάνι γιὰ νὰ ἐντυπώσῃ τὸν βιοπαλαίοντα κόσμο, πήγαινε καὶ πρὸς Σαλαμῖνα μεριά, τότε τὸ κύκνειον ἄσμα του, θὰ ἦταν τὸ ὑπέρτατο δεῖγμα ἀπὸ τὸν καρακαταλοῦμπεν τῆς βῆτα (καὶ ἄλφα φυσικὰ) Πειραιῶς κόσμο – ὄχι πὼς ὑστερεῖ τώρα. Προχθὲς λοιπὸν ἤμουν στὸ σαλόνι ἑνὸς φέρρυ, ἐν πλῷ γιὰ τὰ Παλούκια, ἔπαιρνα ἀνάσες χαζεύων αὐτὸν τὸν κόσμο ὥσπου ξαφνικὰ εἶδα παραδίπλα μου φαινόμενο παράδοξο καὶ μέγα, ἔνοιωσα ὅπως ὅταν οἱ ἐρυθρόδερμοι πρωτόδαν λευκόνανε σὲ καράβι νὰ ἀποβιβάζῃται στὴν νέα τὴν γῆ. Ἄνθρωπας διάβαζε. Βιβλίο σὲ σαλόνι φέρρυ Σαλαμῖνος; Τὸ τελευταῖον ποὺ ἐθεάθη ἐν πλῷ στὰ ὕδατα αὐτὰ ἦταν τὰ σχέδια ἀμύνης τοῦ Θεμιστοκλέους ὅταν θεωρεῖτο γκανιὰν ὁ Xšayāršā aka Ξέρξης. Τὸν πρῶτο αἰφνδιασμὸν διεδέχθη (ὑπ’ἐμοῦ) ἕνας μακρόσυρτος διχειλικὸς φθόγγος ὅστις ἀπαντᾶται καὶ εἰς τὰ γελάδια. Ἡ νεαρᾶς ἡλικίας κυρία, εἶχε προφίλ, κατατομὴ λίαν πρότυπον γιὰ γλύπτες καὶ λοιποὺς καλοτεχνίτες. Τὰ χείλη της ἤντουσταν ἔτσι ὥστε θὰ ἔσιαχναν εὔρυθμον ἄρθρωσιν μονὸ ἢ διχειλικῶν φθόγγων, δέρμα καθαρὸν ἄνευ στιγμάτων, βλέμμα κορῶνε διαπεραστικὸν καὶ τέλος πάντων, τί σημασία ἔχουν ὅλα ταῦτα, τί ἔτι χρείαν ἔχομεν, ὅταν ἡ κοιλὰς ἔνθα ἑδράζεται ὁ σταυρὸς διέθετε ἐκατέρωθεν τρανὰ ὄρη; Ἒ ναὶ γιά! Ἡ ἡλικία μου δὲν ἐπιτρέπει γερακίσιες ματιὲς γιὰ νὰ ἔγλιεπα τὸν τίτλο καὶ ἔτσι, φυσικά, ἐντελῶς φυσικά, τὴν ῥώτησα: Ποῦ σπεύδετε γιὰ μπάνιο; Ὑπάρχουν θεριαμένες ἁλμυρίδες στὴν παραλία, ἁρμόζουσες γιὰ ματάκηδες; Τὸ δὲ μέγεθος μπανιεροῦ ὑμῶν; Δὲν μποροῦσα βεβαίως νὰ ἐρωτήσω ὅλα ταῦτα καίτοι ἦσαν ἐπὶ γλώττης ἀκμῆς πρὸς τοῦτο τῆς παραπλανητικῶς ζήτησα νὰ μοῦ ἀποκαλύψῃ...τί ἐδιάβαζε.
blog stats