Πέμπτη, Ιουνίου 19, 2008

Στό δέλτα τού ποταμού...

Τή ευγενική χορηγεία τού ανυπερβλήπτου, καλτσό! Μίγ μερσί μόν σερί!

Πέμπτη, Ιουνίου 05, 2008

Παγκόσμιο 24ωρο γιά τό περιβάλλον...

Ευγενική προσφορά τού Καλτσόβρακου - σ'ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Τ.!
blog stats