Κυριακή, Ιανουαρίου 20, 2019

ὡς σκύλα

Θέλω νὰ στηλιτεύσω μετὰ βδελυγμίας τὴν χρῆσιν τοῦ λατινικοῦ ἀλφάβητου ἥτις παρατηρεῖται εἰς τὰ ἐσεμέσια αὐτῆς τῆς ἀνάφτρας τῆς Καρλότας.

Εἶναι λίαν λυπηρὸν νὰ βλέπῃς τὸ άλφάβητον τῶν δυτικῶν νὰ ἐξαπλοῦται ἀντὶ τοῦ κυριλλικοῦ καίτοι στὴν Σερβία, στὸ Βελιγράδιον, τὴν πάλαι ποτέ, πρωτεύουσα τῆς ὁμοσπονδίας ὑφίσταντο λόγῳ κροατῶν, σλοβένων, μουσουλμάνων τῆς Βοσνίας Ἑρζεγοβίνης (ἀνεγνωρίσθησαν ὡς συστατικὸν ἔθνος τῆς Νοτιοσλαυίας μόλις τὸ 1971) ἀλλὰ καὶ ἀλβανῶν (δὲν ἀνεγνωρίστησαν ποτὲ ὡς τοιοῦτον ἔθνος) ἀμφότερα τὰ συστήματα.

Μὴν ποῦμε δὲ τί γίνεται εἰς τὴν ετέραν sui generis σερβογενῆν χῶραν, τὸ Μαυροβούνιον. Στὴν Ποντγκόριτσα, τὰ πάντα ὅλα λατινιστί.

Δὲν εἶναι δυνατὸν, κυρίες καὶ κύριοι, νὰ γράφῃ λατινιστὶ ἡ Καρλόττα, θέλω τὸν σκληρό σου γκιώνη τώρα, πόσο ντόνε θέλω καὶ πόσο μοῦ λείπει ἡ ζεστὴ ἀγκαλιά σου ὅπως τὰ καλοκαίρια μὲ κτυποῦν ὡς μαχαίρια· εἶναι μία βαρέα σκιὰ στὴν κληρονομιὰ τῶν πρωτοπόρων στὸν ἀντιφασιστικὸν ἀγῶνα Νοτιοσλαύων.

τοῦ παρᾶ

Πραγματικά, ἐντυπωσιάζομαι ἀπὸ τὰ πάμπολλα δημοσιεύματα, τὶς ἀτέλειωτες εἰδήσεις ποὺ προκύπτουν συχνάκις καὶ ἀναφέρονται σὲ κακοδιαχείριση (=παντελόνιασμα)κονδυλίων προερχόμενα ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς πρὸς ΜΚΟ σχετιζόμενες μὲ τὸ προσφυγικό. Στὴν ἑλληνικὴ δημοκρατία, ἐδώθησαν ὦ λαλὰ 1,6 δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προσφύγων. Νοιώθω μιὰν φθονερὴ ζήλεια πρὸς αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μέχρι πρότινος ἦσαν ἁπλῶς λαθρομεταναστολάγνοι. Λαθρομεταναστολάγνοι ἀπὸ πούρους ἰδεολογικοὺς λόγους βεβαίως (ἤτοι ὁ ὑπέρτατος ἰδεολογικός: τὸ γαμήσι) χωρὶς καμιὰν ἀπολαβὴ ὑλική. Καὶ ξάφνου, ἔφθασαν αὐτοὶ οἱ πυροβολημένοι, νὰ διαχειρίζωνται πολλὰ μαρούλια, πολὺ μπαγιόκο, τὸ ὁποῖον ἐκταμιεύθη πρὸς στὴν ἑλληνικὴ δημοκρατία καὶ τὶς ὑπηρεσίες της, ὅταν ἔμειναν ἀμανάτι ἐδῶ, στὸν καμπινὲ τῆς Εὐρώπης, πρόσφυγες καὶ μετανάστες (προφανῶς λαθραίως μεταναστεύσαντες) οἱ ὁποῖοι περίσσευαν πιὰ στὴν Γερμανία.

Οἱ ὁποῖοι σήμερα, μεταξὺ ἄλλων, ἐξισώνουν, τὴν νομικὰ κολάσιμη πράξη εἰσόδου σὲ μιὰν χῶρα ἄνευ δεόντων χαρτιῶν μὲ τὸ νὰ συμπληρώσῃς αἴτηση σχολικῆς μεταγγραφῆς μὲ πράσινο στυλό. Μὲ τὸ νὰ ῥευτῇς σὲ ἕνα καθὼς πρέπει δεῖπνο. Μὲ τὸ νὰ μὴν δώσῃς τὸ χέρι σου στὸν πενθερό, τί στὸν ποῦτσο ἄλλο, τελικὰ εἶναι μιὰ παρατυπία; Πάντως, μεταξύ μας, θὰ ἔκανα ἄπειρες σοδομίες καὶ ἐγὼ στὴν γραμματική, ἂν ἦταν νὰ παντελονιάσω τόσα φράγκα...

Ἡ ΕΡΤ ὡστόσο, περηφανεύεται ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο λαθρομετανάστης γιὰ νὰ μὴν θεριεύῃ τὸν ῥατσισμό. Διότι ὅταν διαβάσῃς τὴν λέξη αὐτὴ θὰ γίνῃς ῥατσιστὴς ἢ μᾶλλον θὰ ἀποκτήσῃς μιὰν διαφορετικὴ στάση ἀπέναντι στὸ προσφυγικὸ καὶ ὄχι ὅταν ἀκούσῃς τὴν εἴδηση ὅτι ὁ δήμαρχος Κῶ συνεχάρη τὴν ἀστυνομία ἐπὶ τῇ συλλήψει ἰρακινῶν ποὺ κυκλοφοροῦσαν ὁπλισμένοι στὰ χοτσπότια, διεκινοῦσαν ναρκωτικὰ καὶ μάλιστα ἔπαιρναν (παντελόνιαζαν) τὸ ἐπίδομα τῶν 400 εὐρὼ τὸν μῆνα καθὼς ἐπίσης ἦσαν ἐν ἀναμονῇ ἐγκρίσεως τῆς αἰτήσεως ἀσύλου. Αὐτὸς ὁ ἰρακινὸς εἶναι παράτυπος μετανάστης, ὄχι λαθρό. Καὶ δὲν κινδυνεύουμε νὰ γίνουμε ῥατσισταί. Σὲ λίγο, ἄπλυτοι, ἴσως καὶ προφανῶς θὰ ἐκπονήσουν:


Κανεὶς ἄνθρωπας δὲν εἶναι παράτυπος!


Σάββατο, Ιανουαρίου 12, 2019

ἄκρως νεοελληνικὸν


Τρίτη, Ιανουαρίου 01, 2019

ὁ κουρμπὰν ὁ μπαϊρὰμ

Γιὰ τοὺς χριστιανοί, ὁ δεύτερος τῇ τάξει, ἄρχων τοῦ τόπου, δὲν ηὗρε νὰ τουϊτάρει κἄτι. Ἴσως ἡ ἔμπνευσις νὰ εἶχε κἄπου σκαλώσει, καθ'ὅσον δὲν λέει νὰ γράφῃς κοινοτοπικῶς...
blog stats