Δευτέρα, Μαΐου 13, 2019

ἰντρακὰτὮ! Πιπτόμεθα ἐκ τῶν νεφῶν!
Μὰ μπίζνα ἦτο, στὸ παντελόνιασμα πολλῶν πάμπολλων εὐρὼ εἶχε τὶς αἰτίες του ἐκείνη ἡ πρὸ τετραπενταετίας λαθρομεταναστολαγνεία; Κι ἐμεῖς νομίζαμε ὅτι καθαρὰ οὐμανιστικὸ τὸ κίνητρο τῶν ἐκείνων ὅταν (πλὴν τῶν προβλεπομένων) ἐβάπτιζαν πρόσφυγες κἄποιους λαθρομετανάστες, ὅταν γινόσαντε Σύριοι, οἱ μαγκρεμπίνοι – ἱνδοὶ - σενεγαλέζοι;
Θὰ μποροῦσες νὰ πῇς: Καὶ πόσα τρώγουσιν ἀκόμα!
Ἀλλὰ προέχει νὰ ἐκφράσωμε τὴν συμπάθειάν μας πρὸς ἐκείνους τοὺς ἰδεολόγους οἱ ὁποῖοι ἦσαν χρόνια ταγμένοι στὸ γκαγκὰ σύνθημα νομιμοποίηση γιὰ ὅλους (ἀνεξαρτήτως φυσικὰ ἂν κἄποιος εἶναι πρόσφυγας ἢ μετανάστης) καὶ δὲν ἔχουν πάρει οὔτε εὐρώ. Χά!


Κυριακή, Μαΐου 12, 2019

ὅλο πρωτιὲς εἴμεθα!


περγίαι πείνης ἐν ἑλλάδι.

Οὐκ ὀλίγες φορὲς ἔχουσιν συμβεῖ.

Καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ dna ἡμῶν εἶναι τόσο δυνατὸ καὶ διάφορον τῶν ἐπιλοίπων ἀνθρώπωνε.

Διότι ο ἕλληνες (ἢ μᾶλλον ἑλληνόφωνες καθ’ὅσον τὸ 101% τῶν ἀπεργῶνε εἶναι ἀναρχοάπλυτοι ἢ κομμουνισταὶ) ἀπεργοὶ μποροῦν καὶ ἀντέχουν καὶ τετρακόσαι , ἄμα λάχει, χιλιάδαι μέραι ἄνευ μάσας…

Κἄποιοι ἄλλοι, ξένοι, τῆς ἡμετέρας παιδείας μετερχόμενοι, ἀντέχουν ὁμοίως.

Διότι τί ἐστὶ νεοελληνικὴ παιδεία;

Νὰ παραγγέλνῃς σουβλάκια καὶ νὰ τὰ τρῶῃς – ἐνόσῳ ἀπεργεῖς πεινιακῶς· πῶς τὸ εἶχαν κάνει κἄτι παράτυποι λὸλ μετανάστες σὲ κἄποιο δημόσιο κτήριο πρὸ 7-8 ἐτῶν – καλῶς θυμᾶμαι;

Τέλος πάντων τἄπαμε· οἱ νεοέλληνες εἶναι πολὺ τσακνόρρις καὶ ἔχουσιν κάνει γιόγκι τὰ στομάχια των.

Καὶ δὲν παθαίνουν τίποτις – ὅσο κι ἂν τὰ ἀμελήσωσιν.

Οὕτε μαθαίνουν τίποτις οἱ πλεμπαῖοι οἱ ἄλλοι, ἐμεῖς δῆλα δη, οὔτε γνωρίζουμε γιὰ τὴν ἀκρίβεια, πραγματικοὺς ἀπεργοὺς πείνης, οἱ ὁποῖοι συνήθως καταλήγουν. Ἀλλὰ τί ξέρουν οἱ βελανιδοφάγοι πιὰ...
Ἂς ῥώταγαν κἄναν νεοελληναρὰ ἀριστεροῦτο νὰ τοὺς ἔλεγε τὴν συνταγὴ – καὶ κυριολεκτικῶς αὐτὸ βεβαίως βεβαίως.


blog stats