Τρίτη, Νοεμβρίου 29, 2016

καλὸν

«Στρατηγέ, ὁ ἀγώνας σου μὲ συναρπάζει».

Τάδε εἶχε τηλεγραφήσει ὁ ἐκλιπὼν ἡγετοδικτάτωρ τῆς Κούβας, Κάστρο στὸν ἀείμνηστο Γρίβα. Τοῦτο, τὸ 1959, ὅταν προφανῶς εἶχε ἑδραιωθῇ στὴν νῆσο του ὁ μουσάτος καὶ καταλάγιαζε ὁ ἀγὼν τοῦ μυστακοφόρου μὲ τὴν ζυριχάτη ἀνεξαρτησία τῆς δικῆς του νήσου ἐπίσης. Ἡ ΕΟΚΑ ἐστάθη πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ τὸν Κουβανὸ - ἔτσι ἔλεγε. Καὶ ἦταν ὁ μοναδικὸς κουμούνης ἡγέτοδικτάτως ποὺ εἶχε στείλει συλληπητήριο τηλεγράφημα ἅμα τῷ θανάτῳ τοῦ Διγενῆ, στὸ ὁποῖον, ἐτόνιζε:

«ἐφήρμοσα κατὰ τὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τῆς χώρας μου τὰ ἀντάρτικα σχέδια ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει ὁ στρατηγὸς Γρίβας στὸν ἀγῶνα τῆς Ἐνόπλου Ὀργανώσεως Κυπρίων Ἀγωνιστῶν».

Μάλιστα.

Κι ὁ Μάριο Βάργκας Λιόσα δήλωσε κάτι γιὰ τὸ θέμα τῶν ἡμερῶν.

«Ἐλπίζω ὅτι αὐτός ὁ θάνατος θά ἀνοίξῃ τόν δρόμο στήν Κούβα γιά μιά περίοδο διαφάνειας, ἀνεκτικότητας καί δημοκρατίας. Ἡ ἱστορία θά καταγράψῃ αὐτά τά 55 χρόνια πού τελείωσαν τώρα μέ τόν θάνατο τοῦ Κουβανοῦ δικτάτορα . Εἶπε ὅτι ἡ ἱστορία θά τόν δικαιώσῃ. Ἐγώ εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ Ἱστορία δέν θά ἀπαλλάξῃ τόν Φιντέλ».

Κυριακή, Νοεμβρίου 27, 2016

ἕφαγε ὁ κόσμος ψωμάκι, ἂ ῥὲ Παπαδόπουλε!

Κάποιοι φασίστες (μὰ καὶ κοπτόμενοι γιὰ τὸν κοινοβουλευτισμό, δημοκράτες τέλος πάντων – κάπου χάνομαι) κράζουν τὰ ἑξήκοντα ἀδιάλειπτα χρόνια “ἐπανάστασης”. Λένε κι ἄλλα.

Μὰ τίθεται ἡ ἀλήθεια στὴν σωστὴ βάση μὲ μιὰν φράση (ποὺ ἔχει καὶ σπουδαῖο σουξὲ στὴν χῶρα μας κυρίως ἀπριλίους, ἰουλίους καὶ νοεμβρίους)

Ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἔφχιαξε δρόμους.

Καὶ ὄχι μόνον δρόμους, ἀνόητε φασίστε ἀντικομμουνιστά.

Ἡ μείζων προσωπικότης τοῦ αἰῶνος μας, ὁ σπαρακτικὰ τέρμα διανοούμενος Ντιέγκο Ἀρμάντο Μαραντόνα, μᾶς γνωστοποιεῖ ὅτι:


Δεν μπορεί ο καθένας να θάψει μία δικτατορία και να αμφισβητήσει αντιμετωπίζοντας την αμερικανική αυτοκρατορία.
Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό σε ένα χρόνο.
Δεν μπορεί o καθένας να χαμηλώσει την παιδική θνησιμότητα από 42% σε 4%.
Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει περισσότερους από 130.000 γιατρούς, εξασφαλίζοντας 1 γιατρό για κάθε 130 άτομα, με το υψηλότερο ποσοστό των γιατρών ανά κάτοικο στον κόσμο.

Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του κόσμου, με 1500 ξένους γιατρούς ανά έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών σχολών από 84 χώρες.
Δεν μπορεί ο καθένα να στέλνει περισσότερους από 30.000 γιατρούς να εργάζονται σε περισσότερες από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε περίπου 600.000 αποστολές.
Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει την μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς παιδικό υποσιτισμό.

Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς το πρόβλημα των ναρκωτικών.
Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει 100% σχολική εκπαίδευση.
Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί να κοιμάται στο δρόμο.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον κόσμο που συναντά την οικολογική βιωσιμότητα.

Ἔτσι...

Δὲν ἔφχιαξε μόνον δρόμους, ὁ ἐκλιπών! Καὶ γιὰ ἑξῆντα χρόνια, τάϊζε κι ἔδωνε στὸν κόσμο τὰ ξερωγὼ κονδύλια ποὺ θἄδωνε γιὰ τὰς ἐκλογές, γιὰ τὰ κόμματα. Ἄσε δὲ ποὺ φιλανθρώπιζε δίνοντας στοὺς πτωχοὶ τὴν ὑπεραξία ἀπὸ τὰ καταναγκαστικὰ ἔργα τῶν ὁμοφυλόφιλων στὰ συγκέντρωσης στρατόπεδα π.χ καὶ ἡ ἐργασία θὰ σᾶς κάνῃ ἄντρες, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀρχεντῖνος ντοτόρης. Ἀμέεεε! Μὰ πόσο χρυσαυγίτικα ὅλα τοῦτα! Ὁπότε...
Σάββατο, Νοεμβρίου 26, 2016

τώρα ποὺ συγχωρέθη ὁ Φιδέλ...


Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2016

lol


Στιγμαὶ ἱστορικαὶ

Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ πιάνει μιὰ κρίση ὄχι ἀκριβῶς εἰλικρινείας, ἀλλὰ παρρησίας σὲ κάποια παλαιολιθικὰ κουμούνια καὶ ῥεύονται ὅλα ταῦτα περὶ πανιοῦ ὅσον ἀφορᾷ τὴν σημαία καὶ τὰ τοιαῦτα. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ προσφέρουν καλλίτερη ὑπηρεσία στοὺς πατριδοκάπηλους (χιχιχὶ) δείχνοντας στὸν μέσο ἕλληνα ποὺ διαθέτει ἔστω μιὰν κάποιαν αἰδὼ γιὰ τὴν σημαία καὶ ὅ,τι συμβολίζει, τὸ πόσο ξένη παραμένει ἡ ἰδεολογία τῆς διεθνικιᾶς ἀριστερᾶς σ’αὐτόν.

Κι ἐκτὸς ὅλων τούτων, τῶν ἀναλύσεων δηλαδή, τῶν συστατικῶν τῆς σημαίας, ἂν εἶναι μπαμπάκι ἢ πολυεστέρα, ἀναρωτῶμαι ἂν τὰ βιβλία ποὺ ἔκαιγαν οἱ ναζί, ἦσαν ἀπὸ χαρτὶ ξερωγὼ ἀπὸ κάποια ψαγμένη ποικιλία θάμνου ποὺ ηὐδοκόμει στὸν κρύπτονα ναποῦμε ὅπερ εἶχε φέρει μαζύ του ὁ Kὰλ Ἔλ. Ἀπορῶ ἂν τὸ κοράνι ποὺ εἶχαν σκίσει (;) ἀστυνομικοὶ ἐσχάτως στὴν Ἀθῆνα φτιάχνοντας χαμὸ (συνεπικουρούμενον μάλιστα ἀπὸ ἡμετέρους ἄπλυτους) διαμαρτυριῶν ἀπὸ παράτυπους (sic) μετανάστες, τὄχε πλέξει κόρη ἀπὸ τὴν Κανταχὰρ μὲ πολτὸ ὅστις πρὸς στέγνωξιν ἀφίετο γιὰ μέρες τρεῖς στοὺς πουνέντηδες ποὺ ἀνεβάζει ὁ Τίγρης κι ὁ Εὐφράτης.

Διότι σ’αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω περιστατικὰ ὁ κῶλος τοῦ πᾶσα ἕνα μαλάκα ἀριστεροῦ, ἔκανε σὰν χέσιμο μετὰ ἀπὸ πολντοειδῆ μπιφτεκοφαγία, γιομάτη μπούκοβο καὶ ταμπάσκο.

Ἄσε δὲ ποὺ κάθε τί, ἔχει δύο φάσεις. Μία ποὺ δὲν ξέρω πῶς νὰ τὴν πῶ καὶ μιὰ συμβολική. Ντάξει, καίω ἕνα ὕφασμα, ἀλλὰ δὲν τὸ κάνω γιὰ νὰ μικρύνω ὄγκους στὰ ἄνω λιόσα. Τὸ πράττω γιὰ ἄλλους λόγους ποὺ τέλος πάντων, θὰ μποροῦσε ὁ δικαιολογήσας τὴν καύσιν νὰ ἐξέθετε στὸν Γλέζο ξερωγώ. Ἀλλὰ ὁ δικαιολογήσας, δὲν γνωρίζει αὐτὲς τὶς δύο διαστάσεις μιᾶς πράξεως καὶ ἀναφέρεται μόνον στὸ ὕφασμα κι ἂν πρέπει νὰ πλένῃται στοὺς ἑξήκοντα παρέα μὲ τὰ ἄλλα λευκά; Τὸν βλάκα παριστάνει καὶ τὸν ἀνίδεο ἢ ἁπλῶς εἶναι;

Ἀλήθεια ἀναρωτιέμαι... γίνεται νἆναι κάποιος τόσο συγχύσει μαλάκας ἢ ἁπλῶς χωρὶς ντροπὴ μὴ κρατώντας κανένα πρόσχημα, σοδομώντας τὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ περασπίσῃ τὶς ἀγκυλωματικές του ἰδέες;

blog stats