Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 11, 2017

δὲν ξέρω καὶ τὴν γενική!

Ἐπιστολὴπρὸ ἡμερῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν ὑπουργὸ τῆς παιδείας, φέροντα τουρκικὸ ἐπώνυμο - ἀλήθεια, γιατί δὲν νομοθετεῖ κἄποιος τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀλλαγὴ ἐπιθέτων μὲ τουρκικὴ κατάληξη; Τέλος πάντων, τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον ἦταν τὸ ἑξῆς:

Ακόμα κάνει λόγο για εμμονή εξαφάνισης ειδικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη δημόσια ζωή «ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία».


Πόσο εὔστοχο!

Ἄθεοι νὰ ἀσχολοῦνται τόσο ἀρειμανίως μὲ τὴν ἑλληνορθόδοξη πίστη.

Ἄθεοι, ὄχι ἀντιχριστιανοί. Ἀλλὰ ἐν τέλει, ὡσὰν νὰ (προσπαθοῦμε νὰ) παραβιάζουμε ἀνοικτὲς πόρτες, ἀντιχριστιανοί. Νὰ εἰρωνεύωμαι τὴν μεγάλη Παρασκευή, ἀλλὰ ὄχι τὸ Ῥαμαζάνι!

Ἄ! καὶ μιὰ καὶ πιάσαμε τὸ ἰσλάμ. Χύνουμε τόνους εἰρωνείας ἐνώπιον κἄποιας ποὺ σέρνεται ἔξωθεν τοῦ πῶς τὸν λένε ναό, στὴν Τῆνο, ἀλλὰ διαδηλώνουμε ὑπὲρ τοῦ μπουργκινίου!

Τελικά, πόσο Αὐνὰν πρέπει νὰ εἶσαι, γιὰ νὰ καταλήγῃς τέτοιος ἀριστερός;Κυριακή, Σεπτεμβρίου 10, 2017

ἀδιαλείπτως

Ἀπὸ τὸ 1936 ὣς τὰ ἐδῶ, ὀγδόντα καὶ ἔνα συναπτὰ ἔτη, ἐγγυημένη ἡ μαλακία τῶν Καραμανλῆ.
blog stats