Τρίτη, Αυγούστου 22, 2017

τοὐλάχιστον ὁ ἔνφιας

Νὰ εἶσαι δεξιὸς καὶ νὰ βλέπῃς στοὺς σινεμάδες νὰ παίζωσιν κι ἂν χάσαμε στὸν Γράμμο, ἐμεῖς θὰ κερδίσουμε (;) ποὺ δηλαδὴς ἂν τολμήσῃ κἄποιος ὁμοϊδεάτης νὰ πῇ κἄτι γιὰ τὸν ἐθνικὸ στρατό, τὴν γάμησε παντοιοτρόπως καὶ θὰ πέσῃ στὴν μαρμίτα τῆς ἐξαφανισιᾶς.

Παρὰ ταῦτα, οἱ μπολσεβίκοι, θὰ κερδίσουν λένε καὶ πράγματι, δὲν ἔχουν ἄδικο, κέρδισαν, κέρδισαν διότι τὸ διότι φαίνεται στὴν πρώτη παράγραφος.

Κατὰ τ’ἄλλα, νὰ εἶσαι δεξιὸς λέει καὶ λέει νὰ ψήφισες Σύριζα καὶ νὰ βλέπῃς νὰ ἀνεγείρωνται μνημεῖα γιὰ τὸν χιχιχὶ δημοκρατικὸ στρατὸ καὶ ὁ γάμα γάμα τοῦ κουκουὲ νὰ σπεύδῃ αὐτοῦ μὲ σηκωμένη τὴν δεξὰ γροθιά. Νὰ γίνεσαι μάρτυς, ἴσως καὶ ἀπρίλης, σπεύσιμο δῆλα δη τῶν σταλινικῶν σὲ ἐκδήλωση πραγματούμενη ἀπὸ ῥεφορμιστὲς ποὺ ποῦ τὸ ξαναεῖδαμε αὐτό; Ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες πᾶσα μία κίνησις ἀπὸ μὴ τὸ ΚΚΕ, πάντα στηλιτεύεται ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους τοῦ Κομμάτου.

Καὶ ἄλλα τόσα νὰ γλιέπῃς μὲ τὸν Σύριζα κυβέρνηση, παρελάσεις, σημαιοφόροι κι ἄλλα ποὺ δὲν μοῦ ἔρχονται ξερωγὼ ἀλλὰ τὰ γλιέπεις ἐσὺ ὁ δεξιὸς ἀλλὰ δὲν γαμιέται, τὸν ψήφισες γιὰ νὰ σοῦ ἀκυρώσῃ τὸν ἔνφια. Ἔ, ἐν τάξει.

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ τί μαλακία ἀκοῦμε αὐτὲς τὶς μέρες μὲ τοὺς παρανοϊκοὺς τῆς ἀταξικῆς κοινωνίας... Ὁ ὑπουργὸς τῆς δικαιοσύνης καὶ ὄχι ὁ τῆς ναυτιλίας π.χ., δὲν ἀναγνωρίζει ἐγκλήματα ἀπὸ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Σήριουσλυ; Σήριουσλυ. Ἕνας Κυρίτσης ἐνίσταται μὲ τὴν ἐξίσωση τῶν χιτλερικῶν ἐγκλημάτων μὲ τὰ κομμουνιστικά. Διότι τὸ 1941-44 εἴχομεν ναζὶ νὰ μᾶς κατέχουν, ὄχι κομμουνιστές*. Σήριουσλυ κι αὐτό. Καὶ ἀρχίζουν πάλι νὰ ἀνακαλοῦνται οἱ τῶν ὀκάδων ζυγοὶ γιὰ νὰ δοῦμε ποιός σκότωσε περισσότερους. Βέβαια, ὁ ὑπουργὸς τῆς δικαιοσύνης, δὲν τὸ τίθει κἂν αὐτὸ τὸ ζήτημα! Δὲν ὐπῆρξαν ἐγκλήματα ἀπὸ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Ὁ τῆς δικαιοσύνης ὑπουργὸς τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας.

Σοβαρὰ κράτη τὸ ἔχουν λύσει τὸ ζήτημα. Φυσικά, φαντάζομαι ὅτι καὶ στὶς ἄλλες χῶρες θὰ ὑπάρχουν ὀλίγοι πεταμένοι κομμουνιστὲς ποὺ θὰ ἀντιρρεύωνται διότι σὺν τοὶς ἄλλοις, εἶναι κάργα ἐπώδυνο νὰ σοῦ μαρτυρᾶνε πὼς πιστεύεις ἐν τέλει σὲ ἕνα ὑπέρτατο μισανθρωπικὸ πακέτο. Ἀλλὰ δὲν ἄρχουν σὲ καμιὰ ῥουμανία ἢ γαλλία, μπολσεβίκοι ποὺ γιὰ χάριν τῆς παγκοσμίου ἐπαναστάσεως, τί εἶναι μωρὲ καμιὰ 20 ἑκατομμύρια νεκροί;

Μπορεῖ κἄποιοι νὰ ἔχουν τόση δυσανεξία μὲ τὴν ἀλήθεια; Δὲν εἶναι μαλάκες καὶ ἀνιστόρητοι ὅλοι αὐτοὶ οἱ κομμουνιστές μας. Ἐν τάξει, ἔχουσιν τὰ θεματάκια τους μὲ αὐτὴν τὴν ἀκατάβλητη ἀγκύλωση περὶ τῶν ἰδεολογικῶν των, ἀλλὰ μαλάκες δὲν εἶναι. Ἁπλᾶ, μᾶς βάζουν καὶ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ δάσος τοῦ Κατύν, π.χ. καὶ ὄχι τὸ ὅτι πλησιάζει νὰ πλερώσωμε τὸν ἔνφια. Τί, δὲν τὸν κατήργησε ὁ θεσσαλονικοπρογραμμάτος Ἀλέξης Τσίπρας; Φάκ!

* παρὰ ταῦτα, παρὰ τὴν μεστὴ ἀνάλυση τοῦ Κυρίτσεως, στὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση, χῶρα ἔλαβε ἕνας ἀπεινὴς διωγμὸς τῶν ἑλλήνων, μεταξὺ τῶν θυμάτων καὶ ὁ προπάππος μου. Σπουδαία ἀνάλυση ἐδῶ: http://krasodad.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7932.html ἀπὸ τὸν Β. Ἀγτζίδη.

Ὄθων ***λὰβ***


Δευτέρα, Αυγούστου 21, 2017

πάλιωσε λίγο ἀλλά...


blog stats