Τρίτη, Ιουλίου 17, 2018

νὰ μὴ κανεὶς μείνῃ.

Πλὴν τῆς οἰκογενείας τοῦ Τσάρου, ὁ ἰατρός, ὁ μάγειρας, ἡ ὑπηρέτρια, ὁ βαλές...

Μέχρι καὶ τὸν σκύλο σκότωσαν οἱ μπολσεβῖκοι, ἀκριβῶς 100 χρόνια πρίν.

Aἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη.
blog stats