Τρίτη, Δεκεμβρίου 19, 2017

κι ἄλλος τίτλος ;

Ὁλακέρων πεντηκονταετιῶν κλινικαὶ μελέται ἀνδρολόγων, ηὗραν κι ἐντόπισαν μεγαλύτερο κόμπλεξ ἀπὸ τὸ γεννώμενο ὅταν ἡ τσουτσοῦ σου στὶς στιγμὲς χαρᾶς πιάνει μάξιμουμ ἕξι πόντους.

Εἶναι αὐτό, τὸ κἄποιων δημοσιογράφων μὲ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια.

Ἄρθρο ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν κηδεία του Βασιλέως Μιχαὴλ τῆς Ῥουμανίας, ξεκινᾷ ὡς ἑξῆς:

Παρόντες στην κηδεία ήταν και Ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι όπως ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο Βρετανός πρίγκιπας Κάρολος και ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος Γουσταύος με τη σύζυγό του βασίλισσα Σίλβια.

Ὁ τῆς Σουηδίας (στὴν παραπάνω περιγραφὴ) ἔχει γυναικάκι, ὁ τῆς Ἰσπανίας, ὄχι – σιγὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν Βασίλισσα Σοφία! Ἐνῷ δὲν γίνεται πουθενὰ λόγος γιὰ τὴν Ἄννα Μαρία τῆς Ἑλλάδος καὶ τί νὰ λέῃ δηλαδὴς ποὺ τὸ ἄρθρο ἔχει καὶ φῶτο, σὲ μία μάλιστα νἆναι ὁ Κάρολος μὲ Ἄννα Μαρία καὶ Σοφία δίπλα του – πῶς μᾶς ξέφυγε;

Ἡ λέξις μάλιστα “τέως” πρέπει νὰ προκαλῇ στὸν κλασσικὸ ΑΡ δημοσιογράφο, μεγαλύτερη καύλα κι ἀπὸ ἐκείνη ποὺ τὸν παραληρηματίζῃ ὅταν τὸν παίζῃ βλέποντας τὴν γυναῖκα νὰ τρυγῇται ἀπὸ κἄποιον ἄγνωστο στὸ σπιτικό των κρεββάτι. Ὁ τῆς Ἰσπανίας καλεῖται τέως (ὄχι ὅτι εἶναι νῦν ἀλλὰ τὸ τέως μᾶς παραπέμπει κἄπου) κι ἀπορίας ἄξιον τὸ γιατί δὲν καλοῦν καὶ τὸν τῆς Σουηδίας ὡς μέλλοντα τέως.
blog stats