Σάββατο, Φεβρουαρίου 28, 2015

διπολικοὶ σιαμαῖοιΕἶναι μία ἡ ἑβδομὰς ἀπὸ τότε ποὺ κυκλοφόρησε ἡ εἴδησις πὼς τρεῖς ὑπουργοὶ τῆς κυβερνήσεως ἀρνοῦνται τὸν οἰκονομικὸν ἔλεγχο ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχον τῆς Ἐπικρατείας. Δὲν ξέρω ἂν ἔχῃ ἀλλάξει κάτι σὲ αὐτὲς τὶς 5-6 ἡμέρες ἀλλὰ προκαλεῖ τοὐλάχιστον ἀπορία νὰ συμβαίνῃ κάτι τέτοιο σὲ μιὰν κυβέρνηση ποὺ εἶναι ἀριστερὴ κλπ κλπ κλπ (Ἄ! Ἐννοεῖται ὅτι εἶναι ἄλλη φάση νὰ εἶσαι ἀριστερός. Σχεδὸν ταυτώνυμο μὲ τὸ δίκαιος, ἠθικός...)     

Καὶ ἐνῷ θέλεις κάπως νὰ ἐμπιστευτῇς, νὰ πῇς ἄσε νὰ κάνουν κι αὐτοὶ κάτι ῥὲ παιδί μου (κοτζὰμ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τὸ τόνισε ἄλλως τε) βλέπεις νὰ μαλακίζωνται μὲ τὴν ΕΡΤ. Γιὰ τὴν ὁποίαν ΕΡΤ, ὑπῆρχε μιὰ ζηλευτὴ σύμπνοια ἀπόψεων τῶν ἑλλήνων· ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀριστερὰ ὣς τὴν ἄκρα δεξιά. Ὅλοι τὴν θεωροῦσαν φάμπρικα τεμπελοδημοσιοϋπαλληλισμοῦ. Ὑπεράριθμοι, ἀμειβόμενοι σὲ προκλητικὰ ὕψη καὶ τόσα ἄλλα. Καὶ φυσικά, μὲ λίγο καγκούρικο καὶ ἑλληναράδικο ὕφος πάντως, ζητοῦσαν περικοπές, ἀπολύσεις, ἐξορθολογισμὸ τῶν δαπανῶν της κλπ κλπ.. Μόλις ὅμως ἡ προηγουμένη κυβέρνησις ἔκανε ὅ,τι ἔκανε, πολλοί, θυμούμενοι τὸ ἡμίαιμο ἐγώ τους, ἄρχισαν τὶς μαλακίες. Καὶ τώρα, ὄχι μόνον ἐπανέρχεται ἡ κωλοΕΡΤ ἀλλὰ ἀκριβαίνει, ὦ ναί, ἡ κυβέρνηση ποὺ πῆρε ἐκλογὲς ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ σλόγκαν ὄχι ἄλλο μάτωμα γιὰ αὐξήσεις, αὐξάνει τὸ ποσὸν διὰ τῆς ΔΕΗ, εἰσφορᾶς στὴν ἑλληνικὴ ῥαδιοφωνία τηλεόραση. Καὶ περνᾷ τόσο ἀθόρυβα, τόσο ἀνώδυνα ὅλο αὐτό. Μαλάκα ἀριστερέ, ἐσὺ π.χ. ἰδιωτικὲ ὑπάλληλε ποὺ ἐπεδείκνυες ἀλληλεγγύη σὲ ἡμίαιμα τοῦ δημοσίου φορέως (ὅταν ποτὲ δὲν ἐπεδείχθη ἀνάλογη τέτοια ἀπὸ ἕναν ΔΥ) νὰ πληρώσεις ἐσὺ τὴν ΕΡΤ. Ἀλλωστε, μαλάκα ἀριστερέ, ἐσὺ δὲν θέλεις μόνον οἱ χριστιανοὶ νὰ πληρώνουν τὶς φοροαπαλλαγὲς τῆς ἐκκλησίας π.χ.;

Κοντὰ σὲ αὐτά, μιὰ δημοσκόπησις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας (ὄχι τοῦ Γκρούεφσκι χτικιάρη μου, ποὺ ἀμφιβάλλω ἂν μπορέσεις νὰ ἀπεμπλακεῖς ποτὲ ἀπὸ τὰ στερεότυπα ποὺ ἔχετε γιὰ τοὺς σκεπτικιστὲς περὶ τῆς Φύρομ· ἐσὺ βέβαια, εἶσαι καὶ σκατόψυχος σὺν τοῖς ἄλλοις) σημειώνει τὴν Πτώση 22% όσων εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Κι ἐπειδὴ ἡ πολυφωνία στὸν Σύριζα ποτὲ δὲν σταματᾷ, προχθὲς εἴχομεν τὸ κορυφαῖο στέλεχός του Μηλιοῦ ὅστις εἶπεν μπόλικα καλούδια γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ μνημονίου. 

Πόσα δίκια λοιπὸν ἔχει ἡ ἀγαπητὴ Μαρὶν ΛεΠὲν νὰ οἰκτίρει τὴν ῥεφορμίλα τῶν κομμουνιστῶν μας! 


ἂπ ντέητ: 

ἐσωκομματικαὶ βολαὶ καὶ ἀπὸ τὸν Ρούντυ Ρινάλντυ:

Η συμφωνία δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται επιτυχής

καὶ κριτικὴ γιὰ τὴν συμφωνία στὸ γιούρογκρουπ - ἐκλογὰς τὸν Ἰούνιο ζητοῦν φωναὶ ἐκ τῆς ἀριστερᾶς πλατφόρμας.

ἂχΤετάρτη, Φεβρουαρίου 25, 2015

Περιπλεγμένοι γοφοὶΔιάβαζα κάπου, ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ ἀντιτάχθηκαν στὴν συμφωνία ἦταν ὁ Σόϊμπλε κι ὁ Ἄδωνις, ἄρα καλὴ φάσις ἡ συμφωνία... Διαβάζω ὅμως τώρα τὸ ΚΚΕ νὰ κράζῃ τὸν Σύριζα γι’αὐτὴν τὴν συμφωνία μὲ τοὺς Θεσμοί. Χαρακτηρίζει μάλιστα τὴν διαπραγμάτευση, διαφημιστικὴ ἀπάτη, διότι συνεχίζεται ἡ αὐστηρὰ ἐπιτήρησις κι ἡ ἀξιολόγησις ἀπὸ τὴν τρόϊκα ἡ ὁποία τώρα ὀνομάζεται τρεῖς θεσμοί – κάτι ἀπὸ τὸ σύμπαν τοῦ Τόλκιν μοῦ φέρνει αὐτὸ τὸ τρεῖς θεσμοί.  

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θύραθεν ἐξ ἀριστερῶν βέλη, ὑπάρχουν κι ἄλλα πλήγματα, ἀναλόγως ἀριστερῶς ἀλλὰ ἐκ τῶν ἔνδον.

Ἔκτακτη σύγκλιση τῆς ΚΕ τοῦ Σύριζα,ζητοῦν 50 μέλη της. Ἡ πρωτοβουλία ἄρχισε ἀπὸ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα – πρόκειται μᾶλλον γιὰ τέως συνιστῶσα.

Τέως συνιστῶσα ἴσως νὰ εἶναι ἡ Κομμουνιστικὴ Τάση. Αὐτὴ ζήτησε ὅπως διεξαχθῇ συνέδριο τοῦ κόμματος καὶ ἔθεσε θέμα ἀλλαγῆς ἡγεσίας.

Ὁμοίως· ὁ κος Ἀντώνης Νταβανέλος, μέλος τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ Σύριζα καὶ τῆς τέως (;) συνιστώσας Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς (ΔΕΑ), ἐνταχθεῖσα ὡστόσο στὴν ἀριστερὴ Πλατφόρμα, σὲ ἄρθρο του στὸ rproject (;) κάνει λόγο γιὰ πολιτικὴ αὐτοκτονία τῆς κυβερνήσεως. Τὴν προειδοποιεῖ μάλιστα, λέγων πὼς κάποιοι συμβιβασμοί, ὅπως ἡ μετονομασία τῶν μνημονίων καὶ ἡ ἀναβάθμιση τῆς τρόϊκας, συνιστᾷ πολιτικὴ αὐτοκτονία. Συνεχίζει μαχητικῶς ἀναφέροντας/ἀνακαλύπτοντας σοσιαλδημοκρατικὸ πόλο στὴν κυβέρνηση - ἒ ῥὲ καὶ νὰ ἦταν τὸ ΚΚΕ στὴν ἀρχὴ τί θὰ γενόταν αὐτὸς ὁ ὁππορτούνικος πόλος!

Κοντὰ σὲ ὅλα αὐτά, ἡ παρέμβαση Γλέζου εἶναι γλαφυροτάτη. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν μνημονιακῶν θεσμιακῶν Συριζαίων ἦταν πάντως πολὺ διακριτικὴ κι εὐγενὴς – πῶς ἀλλέως ἔδει ἄλλως τε ἐνώπιον τῆς πιὸ ἐμβληματικῆς φιγούρας τῆς Ἀριστερᾶς; Φῆμες κάνουν λόγον ὡστόσο ὅτι σὲ ὅλους τοὺς μνὴ κομμουνιστές, ταυτόχρονα τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ἦρθε στὸν οἰσοφάγο ῥέψιμο σπάραγμα ἀφορισμὸς τί νὰ μᾶς πῇ κι ὁ παππούλης, σιγὰ μὴν κατέβασε τὴν σημαία, μὰ τελικῶς ὅλοι ὅλα τὰ κατέπνιξαν.

Χιχιχιχιχί.

Κυριακή, Φεβρουαρίου 22, 2015

ὁ λαὸς θὰ τὸ πληρώσῃ.Δὲν εἶναι ὥρα νὰ ἀπολαμβάνῃς τὶς διατυπωθεῖσες ἢ κρυψίνοες κράϊστοπαναγίες τῶν ῥιζοσπαστῶν κομμουνιστῶν (ποὺ ψήφισαν μάλιστα σύριζα) γιὰ τὴν μὴ ῥήξη καὶ ἀνατροπὴ ἀλλὰ τὴν συμφωνία κυβέρνησης μὲ τὴν εὐρωπαίους δανειστές μας.

Διότι τελικὰ μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει τρόϊκα πλέον. Ἴσως καὶ νὰ τοὺς σκίσαμε τοὺς εὐρωπαῖοι. Ἄσε ποὺ μᾶλλον, δὲν ὑπάρχει μνημόνιο πιά!

Μὰ ἐν τέλει, ἐμπιστεύομαι τὸν Ῥιζοσπάστη.  

Κυριακή, Φεβρουαρίου 08, 2015

Πορφυρογέννητος Γωνιὰ


ΑΕΚ Φωκικὸς 4-0 (ΟΑΚΑ) 29/8/2014
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις 28 – 1η Ἀγωνιστικὴ - 1ος Ἀγὼν
Ἀνέστης, Μπακάκης, Πεταυράκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Κορδέρο, Ἀνάκογλου (81΄ Ῥόβας), Πλατέλλας (77΄ Ντούνης), Μπαρμπόσα, Ντακὸλ (62΄ Ζόριτς), Ἀραβίδης
Σκόρερ: Κολοβέτσιος 24΄, Πλατέλλας 57΄, Μπαρμπόζα 69΄, Ἀνάκογλου 71΄
Κάρτες: -
Διαιτητής: ΒάτσιοςΦωκικὸς ΑΕΚ 0-1 (Δημοτικὸν Στάδιον Ἀμφίσσης) 12/9/2014
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις 28 – 1η Ἀγωνιστικὴ - 2ος Ἀγὼν
Ἀνέστης, Μπακάκης, Γροντῆς, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος, Ῥόβας (89΄ Φαγὲ), Ἀνάκογλου, Μάνταλος, Πλατέλλας, Μπαρμπόζα (83΄ Ντούνης), Ἀραβίδης (71΄ Ντακὸλ)
Σκόρερ: Φαγιὲ 91΄
Κάρτες: Μάνταλος
Διαιτητής: ΤσαμούρηςΠανθρακικὸς ΑΕΚ 0-0 (Στάδιον Κομοτηνῆς) 24/9/2014
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις ὁμίλων – 5ος ὅμιλος – 1η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος, Πεταυράκης, Ἀνάκογλου (90΄ Ῥόβας), Κορδέρο, Μάνταλος, Πλατέλλας (86΄ Ντούνης Μ.), Μπαρμπόζα, Ἀραβίδης (72΄ Ντακὸλ)
Σκόρερ: –
Κάρτες: Ἀνάκογλου Ἀραβίδης
Διαιτητής: ΘάνοςΠαναιγιάλειος ΑΕΚ 0-1 (Δημοτικὸν Στάδιον Αἰγίου) 12/10/2014
Πρωτάθλημα – 1η Ἀγωνιστικὴ
22 Ἀνέστης, 26 Κολοβέτσιος, 5 Λαμπρόπουλος, 27 Μπακάκης, 3 Πεταυράκης, 10 Ἀνάκογλου, 6 Κορδέρο, 7 Μπαρμπόζα (92΄ 89 Σαρρῆς), 11 Πλατέλλας (83΄ 44 Φαγιέ), 23 Ντούνης (63΄ 17 Ζόριτς), 21 Ἀραβίδης
Σκόρερ: Ἀραβίδης 21΄
Κίτρινες κάρτες: Κορδέρο Ἀνάκογλου
Κόκκινες κάρτες: Αραβίδης (δύο κίτρινες)
Διαιτητής: Γρατσάνης
ΑΕΚ Ἀπόλλων Σμύρνης 2-1 (ΟΑΚΑ) 19/10/2014
Πρωτάθλημα – 2α Ἀγωνιστικὴ             
Ἀνέστης, Μπακάκης, Κολοβέτσιος (75' Γεωργέας), Λαμπρόπουλος, Πεταυράκης, 6 Κορδέρο, Μάνταλος, 11 Πλατέλλας, Μπαρμπόσα, Ντούνης (68' Ζόριτς), Ντακὸλ
Σκόρερ: 62΄ Ντακὸλ 85΄ Μάνταλος (πέν.)
Κάρτες: Κορδέρο Μάνταλος Πεταυράκης
Διαιτητής: Σελίμος
Χανιὰ ΑΕΚ 0-2 (Δημοτικὸν Περιβολίων) 24/10/2014
Πρωτάθλημα – 3η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Πεταυράκης (63΄ Ζόριτς), Κορδέρο, Γεωργέας, Πλατέλλας (87' Ντακόλ), Μάνταλος, Μπαρμπόζα (90΄ Ῥόβας), Ἀραβίδης.
Σκόρερ: 75΄ Μάνταλος 86΄ Κολοβέτσιος
Κάρτες: Γεωργέας, Λαμπρόπουλος, Μάνταλος,
Διαιτητής: Καρυοφύλης
ΑΕΚ Ἡρακλῆς Ψαχνῶν 3-0 (ΟΑΚΑ) 28/10/2014
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις ὁμίλων – 5ος ὅμιλος 2α Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Γροντῆς, Κολοβέτσιος (69΄ Φαγὲ), Σαρρῆς, Κορδέρο (56΄ Μάνταλος), Ῥόβας, Μπαρμπόσα (76΄ Ἀραβίδης), Ντακόλ, Ζόριτς, Πλατέλλας
Σκόρερ: 42΄ Κορδέρο 66΄ Μάνταλος  79΄ Μπακάκης
Κάρτες: Ζόριτς  
Διαιτητής: ΒάτσιοςἈχαρναϊκὸς ΑΕΚ 1-2 (Ῥιζούπολις) 2/11/2014
Πρωτάθλημα – 4η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος (71΄ Μπρέσεβιτς), Γεωργέας, Κορδέρο, Ἀνάκογλου (62΄ Ντακόλ), Μάνταλος, Πλατέλλας (55΄ Ζόριτς), Μπαρμπόσα, Ἀραβίδης.
Σκόρερ: 92΄ Ντακὸλ 95΄ Μπρέσεβιτς
Κίτριναι:  Μπαρμπόσα, Μάνταλος Ζόριτς
Διαιτητής: ΦώτηςΠαναχαϊκὴ ΑΕΚ 1-3 (Παμπελοποννησιακὸν) 30/11/2014
Πρωτάθλημα – 6η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Πεταυράκης, Κορδέρο, Ἀνάκογλου, Πλατέλλας (82΄ Ῥόβας), Μπαρμπόσα, Ντακὸλ (86΄ Μπρέσεβιτς), Ἀραβίδης (69΄ Ζόριτς)
Σκόρερ: 3΄ Ντακόλ (πέν), 31΄ Πλατέλλας, 89΄ Μπαρμπόσα
Κίτριναι: Κολοβέτσιος Πλατέλλας Κορδέρο
Διαιτητής: Τζοβάρας
ΑΕΚ Ἐπισκοπὴ 7-0 (ΟΑΚΑ) 7/12/2014
Πρωτάθλημα – 7η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος, Πεταυράκης, Κορδέρο (69΄ Φαγιὲ), Ανάκογλου (63΄ Ζόριτς), Πλατέλλας, Μπαρμπόζα, Μάνταλος, Μπρέσεβιτς (78΄ Γροντῆς)
Σκόρερ: 12΄ 39΄ 82΄ (πέν.) Μάνταλος, 22΄, 75΄ Μπρέσεβιτς, 24΄ Μπαρμπόζα, 57΄ Πλατέλλας
Κίτριναι: -
Διαιτητής: Μπεκερτζῆς

Ἑρμιονίδα ΑΕΚ 0-0 (Δημοτικὸν Κρανιδίου) 14/12/2014
Πρωτάθλημα – 8η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Γεωργέας (87΄ Φάϊ), Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Πεταυράκης, Κορδέρο, Ἀνάκογλου (63΄ Ζόριτς), Μάνταλος, Μπαρμπόζα (21΄ Ἀραβίδης), Πλατέλλας, Μπρέσεβιτς
Σκόρερ: –
Κίτριναι: Λαμπρόπουλος Κορδέρο
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος

ΑΕΚ Φωστήρας 4-0 (ΟΑΚΑ) 17/12/2014
Πρωτάθλημα – 9η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Ῥόβας, Σαρρῆς, Κολοβέτσιος, Πεταυράκης, Φαγιὲ (65΄ Τζανετόπουλος), Κορδέρο (18΄ Ἀνάκογλου), Μάνταλος, Ζόριτς (75΄ Ντούνης), Πλατέλλας, Ἀραβίδης
Σκόρερ: 30΄ 78΄ Πλατέλλας, 72΄ (πέν) Μάνταλος, 83΄ Ντούνης
Κίτριναι: Ζόριτς Φαγιὲ Ἀραβίδης
Διαιτητής: Παπαγεωργίου

ΑΕΚ Ἡρακλῆς Ψαχνῶν 5-1  (ΟΑΚΑ) 21/12/2014
Πρωτάθλημα – 10η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Γεωργέας, Λαμπρόπουλος, Σαρρῆς (62΄ Ῥόβας), Γροντῆς, Τζανετόπουλος, Ἀνάκογλου, Πλατέλλας, Μάνταλος, Ντούνης (72΄ Ἀραβίδης), Μπρέσεβιτς (80΄ Τσεβᾶς)
Σκόρερ: 3΄ 77΄ Μπρέσεβιτς 5΄ Πλατέλλας 40΄ Ντούνης 83΄ Λαμπρόπουλος
Κίτριναι: Πλατέλλας Ντούνης
Διαιτητής: Παναγιωτόπουλος

ΑΕΚ Ἀτρόμητος 3-0  (ΟΑΚΑ) 8/1/2015
Κύπελλον Ἑλλάδος - Φάσις ὁμίλων, 3η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Ῥόβας, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Πεταυράκης, Ἀνάκογλου, Τζανετόπουλος (79΄ Μπαρμπόζα), Μάνταλος, Πλατέλλας, Ἀραβίδης (67΄ Ντούνης), Μπρέσεβιτς (83΄ Γιόχανσον)
Σκόρερ: 5΄ Ἀραβίδης, 30΄ Λαμπρόπουλος, 58΄ Τζανετόπουλος
Κίτριναι: Πλατέλλας Ῥόβας
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος


ΑΕΚ Καλλιθέα 5-1  (ΟΑΚΑ) 11/1/2015
Πρωτάθλημα – 12η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Ῥόβας, Λαμπρόπουλος, Σαρρῆς, Γροντῆς, Γιόχανσον (60΄ Ζόριτς), Ἀνάκογλου, Ἀραβίδης (77΄ Τσεβᾶς), Ντούνης, Μάνταλος, Μπρέσεβιτς (68΄ Φαγὲ)
Σκόρερ: 6΄ Ἀραβίδης 11΄ 39΄ 48΄ Μπρέσεβιτς 66΄ Ντούνης
Κίτριναι: –
Διαιτητής: ΠουλημᾶςΑΟ Τράχωνες Ἁλίμου ΑΕΚ 0-1 (Δημοτικόν Καισαριανῆς) 18/1/2015
Πρωτάθλημα – 13η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Ῥόβας (73΄ Ντούνης), Τζανετόπουλος, Λαμπρόπουλος, Πεταυράκης (80΄ Σοϊλέδης), Γιόχανσον, Ἀνάκογλου, Πλατέλλας, Ζόριτς (46΄ Μάνταλος), Ἀραβίδης, Μπρέσεβιτς
Σκόρερ: 91΄ (πέν.) Ἀραβίδης
Κίτριναι: Τζανετόπουλος
Διαιτητής: Κορδολαίμης

Κέρκυρα ΑΕΚ 1-1 (Ἐθνικὸν Κερκύρας) 21/1/2015
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις τῶν 16, 1ος Ἀγὼν
Ἀνέστης, Μπακάκης, Σαρρῆς, Λαμπρόπουλος, Πεταυράκης, Τζανετόπουλος (66' Γιόχανσον), Ἀνάκογλου, Μάνταλος, Πλατέλλας (80' Ντούνης), Ἀραβίδης, Μπρέσεβιτς (88' Σοϊλέδης)
Σκόρερ: 67΄ Γιόχανσον
Κίτριναι: Λαμπρόπουλος Μάνταλος
Διαιτητής: Παπαπέτρου

ΑΕΚ Παναιγειάλιος 3-0 (ΟΑΚΑ) 26/1/2015
Πρωτάθλημα – 14η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Σαρρῆς, Λαμπρόπουλος, Σοϊλέδης (72' Γροντῆς), Γιόχανσον, Ἀνάκογλου (79' Ῥόβας), Μάνταλος, Πλατέλλας, Μπαρμπόζα (73' Μπρέσεβιτς), Ἀραβίδης
Σκόρερ: 40΄, 65΄, 85΄ Ἀραβίδης
Κίτριναι: Λαμπρόπουλος
Διαιτητής: Καραλιόλιος


ΑΕΚ Κέρκυρα 2-0 (ΟΑΚΑ) 29/1/2015
Κύπελλον Ἑλλάδος – Φάσις τῶν 16, 2ος Ἀγὼν
Ἀνέστης, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Τζανετόπουλος, Σοϊλέδης (83' Πεταυράκης), Γιόχανσον, Ἀνάκογλου (89' Ντακόλ), Πλατέλλας (77' Μπρέσεβιτς), Μάνταλος, Μπαρμπόσα, Ἀραβίδης
Σκόρερ: 52΄ Μάνταλος, 82΄ Ἀραβίδης
Κίτριναι: Μπακάκης Ἀνάκογλου
Διαιτητής: Τριτσώνης


Ἀπόλλων Σμύρνης ΑΕΚ 1-1 (Ῥιζούπολη) 2/2/2015
Πρωτάθλημα – 15η Ἀγωνιστικὴ
Ἀνέστης, Μπακάκης, Σοϊλέδης, Τζανετόπουλος (58΄ Μπρέσεβιτς), Λαμπρόπουλος, Γιόχανσον, Ἀνάκογλου, Μάνταλος, Πλατέλλας, Μπαρμπόσα (91΄ Ῥόβας), Ἀραβίδης
Σκόρερ: 81΄ (πέν.) Μάνταλος
Κίτριναι: Ἀνάκογλου Λαμπρόπουλος
Κόκκιναι: Πλατέλλας (δύο κίτρ.) Μάνταλος (δύο κίτρ.)
Διαιτητής: Φωτιάδης

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 05, 2015

ἀόρατος!Ἡ ἐπιτάχυνσή μου θὰ ἔβαζε κάτω κι αὐτὴν τῆς κας Μαζεράττη τῆς ὁποίας ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος γιὰ 0-100 μέτρα, θυμίζει δευτερόλεπτα μετροῦντα πρόωρη ἐκσπερμάτιση κάποιου κόκκορος - ἴσως τῶν κορνφλέληκς, μπορεῖ καὶ τοῦ χωριοῦ μου.

Κι ἦταν τόσο ἀπότομη ἡ ἐπιτάχυνσή μου βλέποντας κάθισμα νὰ ἀδειάζει διότι ὅ,τι εἶχα σκολάσει ἀπὸ τὴν οἰκοδομὴ καὶ πολλὴ κούρασις πάνω μου διότι εἴχομεν σουβαντίσει ἕνα ἀτέλειωτο μέγαρο στὴν Κοκκινιᾶ, ἄσε δὲ ποὺ μὲ ἔσχον καταβάλλει μερικαὶ ἄμστελ στὸ κολατσὸ τῆς μεσημβρίας.

Μὰ ὅταν ἔφθασα στὸ fir τοῦ συμπλέγματος τῶν τεσσάρων καθισμάτων, κατὰ τὶς προκαθισματικὲς φιγοῦρες, ἕνα κάτι περίεργο παρετήρησα. Πάντοτε, τῶν ἄλλων (καθισμένων) τὰ πόδια, μᾶς κάνουν νὰ εἰσβάλλουμε, γιὰ νὰ καθίσουμε, προσεκτικῶς καὶ συνεσταλμένως μὰ τούτη τὴν φορὰ ἕνα ζεῦγος σκελῶν ἦταν σχεδὸν ἀπροσπέλαστο! Καὶ ὄχι μόνον· ἦταν καὶ πολὺ ξενόφοβο διότι ἔτσι, καθὼς ἦσαν μεγάλα πόδια καὶ μακρὰ (πόδια) καὶ ἀτέλειωτα (πόδια) ἤθελον χῶρο ζωτικὸ κι ἀπὸ ἀπέναντι. Ἄσε δὲ ποὺ πολὺ ξυνισμένα μοῦ φαίνοντο ἐπειδὴς ἔμπαιναν κι ἄλλα (τὰ δικά μου πόδια) στὸ μέρος ἐκεῖ κι ἔπρεπε νὰ μαζευτοῦν (τὰ πόδια) στὸν ἰδιοκτήτη των. Ναί, μπέρδεμα.

Ἰδιοκτήτη εἶπα; Λάθος· ἰδιοκτήτρια ἦταν. Τὸ διεπίστωσα 42 δευτερόλεπτα μετά, χρόνος ποὺ ἀπητεῖτο μέχρι νὰ διατρέξω τὸ βλέμμα ἀπὸ τὶς μπότες μέχρι τὴν κεφαλή της. Σχεδὸν κάθιδρος ἔφθασα λοιπὸν στὰ μάτια της καὶ ἔπιασα λίγο νὰ ἀνασάνω, εἶχα λαχανιάσει ὁ σουρουκλεμές. Μὰ ἡ ἀκανόνιστος ἀναπνοὴ δὲν καταλάγιασε, τουναντίον· χειμαρρώδης πλέον ἡ ἐκπνοεισπνοὴ διότι ἡ ἔναντί μου, ὦ Θεοί, τί παίδαρος ποὺ ἦτο! Λίαν ψαγμένη ἡ ἀμφίεσίς της, πολὺ στυλάκι ἀσποῦμε, πλαγκονάκι πρώτης ~ χωρὶς ὡστόσο νὰ ἐπιτηδευματίζει ποσῶς. Ὁ δὲ μπερὲς, ἐπιστέγαζε θεῖον προσώπατον συναντώμενον σὲ βαλκυρίες τοῦ βορρᾶ. Καὶ λέγω βορρᾶ διότι τὰ χρώματά της ἀπέσχον παρασάγγας τῶν μαυροτσούκαλων μπλιὰχ τῶν ἡμετέρων μεσογειακῶν ἕξεων. Πώωωωω! Ὁ πρόσωπός της, αὐτὸς ὁ θεῖος Πρόσωπος ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν διέθετε χαρτζηλικάκι γιὰ τὴν πάρτη μου σὲ γιορτὴ οἰκογενειακιὰ μὰ ἦτο μετερίζι στόματος καὶ γλώττης ἔνθα φυλάσσοντο ἄπειρα ἐπίθετα, οὐσιαστικά, ἐπιρρήματα καὶ ὅ,τι ἄλλο τελοσμπάντων, ἡδὺ καὶ σοροπιαστόν, εὐαρέσκεται ἐρωμένη νὰ ἀφιερώσει τῷ ἐραστῇ της ναοῦμε μὰ καὶ οἰμωγαί, ἀναστεναγμοὶ καὶ λοιπαὶ δημοκρατικαὶ δυνάμεις ψῆφον ἐμπιστοσύνης ζητοῦσαι σὲ κλινοπάλεις. Ὁ στόμας της, ὦ λαλά, μὲ ῥυτιδοῦλες χαμόγελου, σχηματιζόμεναι σὲ μοῖρες 96 ὡς πρὸς τὸν ἄξονα τῆς περισπωμένης τοῦ ἄνω χείλεος. Ἡ μύτη ἄκρως λουτετιανή, λὲς καὶ τὴν εἶχε σμιλεύσει ὁ Πραξιτέλης ἢ γιὰ νὰ μὴν εἴμεθα πολὺ ἰντελλεκτσουὲλ καὶ μαντὰμ σουσοῦδες, κάποιος μερακλὴς γυψαδόρος. Τὰ μάτια χρώματος συναντωμένου στὴν χλωρίδα τοῦ μέλανος δρυμοῦ, μὲ ἔκαναν νὰ θέλω νὰ σπεύσω αὐτοῦ γιὰ πικνίκι μὲ κιοφτέδες στὰ τάππερ καὶ μπύρες ἀπ’τὸ λὶντλ εἰς τὰ φορητὰ ψυγεῖα, σ’ἀρέσει ἀγάπη μου; πολύ, λατρεία μου. Ἕνα ἐλαφρὺ ἄη λάϊνερ στοίχειωνε τὰ τσίνορά της καὶ μὲ ἔκανε νὰ θέλω νὰ ἀνάψω ἕνα κεράκι στὴν ἁγιωσύνη τῶν ὀφθαλμῶν της. Ἔτσι ὅπως κινοῦντο δέ, περιτρεχάμενα τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου, προσομοίωζα ὁμοιοταχεῖς βόλτες των νὰ μοῦ γαργαλῶσιν τὸν σβέρκο, τὶς ἀμασχάλες καὶ τὸ ἔσω οὖς. Αἱ ὄφρυές της ἀποτριχωμέναι μὲ οἷον τρόπον ὥστε νὰ φχιάνουν βέλη κοντρομόλου διαθέσεως, μαρτύρων ἕνα κάτι ἀπόμακρο. Ἕνα κάτι ἀφ’ὑψηλοῦ. Μιὰ ἂς ποῦμε, μὴ εὐκόλως προσεγγιζομένη μανταμίτσα.

Μὰ εἶμαι Μακγκάϊβερ καὶ Βὰν Ντὰμ καὶ κάτι τέτοια μὲ κουρδίζουν κι ἔτσι, ἔσπευσα δίπλα της, ἀφοῦ προηγουμένως ἔτεξα ἕνα ἀκατάβλητο θέλω γιὰ τὴ μπάρτη της. Μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμή, νευρικότατα, ἀναδευόμουν ἀνυπομόνου στὸ κάθισμά μου ὡς κουτάλα σὲφ σὲ μαγειριὸ στὴν πλατεία Κουμουντουροῦ. Δίπλα της. Τὴν ῥώτησα ἂν ἦταν ὡραῖο τὸ ἀνάγνωσμά της. Μουγκάνισε ὡς ἀγελὰς μὴ διαρρηγνύουσα τὸ σταθερὸν τοῦ βλέμματος, προσοχῆς, κεφαλῆς. Τὸ λόγισα ὡς ναί - πάλι καλὰ ποὺ δὲν ἔδειξε νὰ δυσανασχετεῖ μὲ τὴν ἐνόχλησή μου, ἂν καὶ σιγὰ μὴν τὸ καταλάβαινα. «Ἔχετε διαβάσει κι ἄλλα δικά του;» Ξαναμουγκάνισε στὶς ἴδιες συχνότητες ἀλλὰ τὴν φορὰ αὐτή, ἔστρεψε λίγο τὴν πρόσοψή της πρὸς τὰ μένα· εἶχε μάλιστα δαγκωμένη μιὰν ἀρμαθιὰ μαλλιοῦ, μιὰ κίνησις τῶν γυναικῶνε ποὺ ποτὲς δὲν κατάλαβα ἂν εἶναι γυναικεία, κήβδιλη δηλαδή, ἢ τῷ ὄντι ἀφηρημάδος τεκμήρι. Κι ἔτσι ὅπως τὴν εἶδα μὲ δαγκωμένο μαλλὶ νὰ μὲ κυττᾷ, σκεπτάμενη τοὺς τίτλοι τῶν ἄλλωνε διαβασθέντωνε βιβλίωνε, πώωωω... Ἡ σκέψις μου πλατείασε καὶ τσούλησε σὲ σκοτεινὰ δώματα ἔνθα κρεββάτι φιλοξενεῖ σουμιέδων παράπονα κι ἀναστεναγμοὺς καὶ κεφαλοκλειδώματα χῶραν λαμβάνουν μὲ ἱδρωμένα σώματα νὰ τρέχωσιν ἄνευ φόβου γιὰ τὸ ποῖος θὰ ἔρθει τρίτος ~ ὅλη αὐτὴ ἡ πρόζα ποὺ τελικὰ στριμώχνει τὴν πρωταγωνίστρια σὲ πόζες μὲ τὸ μαλλὶ ἀνάκατο, τρικυμμιασμένο καὶ κομμωτοῦ ἐφιάλτη. Πώωωωω! Συνοφρυώνετο γιὰ νὰ θυμηθεῖ τίτλους κι ἐγὼ ἔνοιωθα μιὰν ἀκράτειαν, ἡ κύστη μου παρεπονεῖτο, ἄντε τελείωνε, πὲς τοὺς τίτλοι μωρὴ ἀχλάδω!

Μοῦπε κεῖνο, μοῦπε τἄλλο. Ναί. Εἶπε καὶ τὸν Ἀόρατο.

Τότες πολὺ ἐπιβλητικά, σὰν νὰ ἤμην ὁ Flavius Julius Constantius Augustus καὶ ψαρωτικὸς σὰν τὸν Ἠλία Παπαρούπα τὸν ἐκ Ξηρομέρου Ἀγρινίου, ἐπιλοχία μου στὸν στρατό, ἠγέρθην. Τῆς ἅπλωσα τὸ χέρι ὡσὰν τὸν κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ ὅταν ἔκανε τέτοιες κινήσεις πρὸς ὅλους τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες τοῦ Ἰσραήλ, στοὺς μακαρισμοὺς περιγραφάμενους. Ἡ τύπισσα σηκώθηκε, μισὰ ὑπνωτισμένη, μισὰ ἐν ἐγρηγόρσει. Μὲ ἠκολούθησε μέχρι τὸ κατώφλι. Τὰ φῶτα τῆς ἑπομένης στάσεως φαίνοντο πιά· ἡ στάση γινόταν νῦν. Μὰ κανεὶς δὲν πλησίαζε ἵνα τὸν ποῦλον λάβει, εἴχομεν φωτοστέφανα γύρω μας καὶ ἀπωθούσαμε πᾶσα ἕναν ἰδιότυπον ματάκια. Τὰ φῶτα τῆς στάσεως, πίσω μου ἤρχοντο καὶ ἔφευγαν μὲ ταχύτητα φλὰς κάμερας μπανιστηρτζῆ στὸν Λυκαβηττό. Ἡ τύπισσα περίμενε, μὲ κύτταζε ἀκίνητη, δὲν θὰ στοιχημάτιζα ὅτι ἀνέπνεε. Ἀνέλαβε ἕνα ὑψιπετοῦς προσδοκίας ὕφος ὅταν ξεκίνησα πάλι νὰ τῆς λέγω «καὶ δὲν μὲ λές...». Μὰ γύρισε ἀπότομα πίσω. Τὴν εἶχε σκουντήξει κάποιος, μιὰν ῥομὰ ἐπαίτις. «Θὰ κατέβεις, κοπέλλλα;» Ἄσε μας κουκλίτσα μου, ἔχουμε θέμα τώρα, πάγαινε ἀπὸ ἄλλη θύρα. Καὶ τὴν ἔφερα κοντά μου - ὄχι τὴν ῥομά.

«Ὥστε ἔχεις διαβάσει τὸν Ἀόρατο, ἔ;»

Μοῦ ἀπήντησε ἕνα ναί, σὲ ντεσιμπὲλ τόσα γιὰ νὰ ἀκούσω μόνο ἐγὼ καὶ ὁ ψίθυρός της ἦταν θωπεία στὰ γοῦστα ποὺ ἔβγαζα ἐκείνηνα τὴν στιγμὴ ἅτινα σκλήραιναν ~ τὴν στάσιν των - ἴσως ἐπειδὴς εἴχομεν ἀφιχθεῖ Ἀγίῳ Δημητρίῳ. Ἔβηξα, τσίμπησα ὕφος σφίχτου παραλίαις ῥακετοπαίζοντος καὶ εἶπον:

«Ξές; Θέλω ντοῦρα, ἐντόνως καὶ διαρρήδην νὰ σοῦ πράξω ὅ,τι ἔπραττε ὁ Ἄνταμ στὴν ἀδελφή του».

Ἡ μανταμίτσα, σχημάτισε ἕνα χαμόγελο νηνεμικό, διέτρεξε τοὺς ἄνω κοπτῆρες μὲ τὴν γλῶσσα της, τὸ ἐξήτμισε, συνοφρυώθηκε, στρογγύλεψε τὰ χείλη καὶ γούρλωσε τὰ μάτια της.

Στρίγγλισε δὲ τὶς ἑξῆς λέξεις:

«Ἴιιιιιιιιιιι, χάσου ἀνώμαλε, γιὰ ποιά μὲ πέρασες, λιμοκοντόρε, ἄντε μὴ φωνάξω τὸν ἀδελφό μου, ἂ νὰ χαθεῖς, βλάκα, ἐλεεινέ, σοῦ πρέπει γιατρός!»

Καὶ φλὰααααπ, φεύγοντας, μοῦ ἔσκασε ἕνα χαστούκι στὴν μάπα, ἐξαφανίζοντας τὰ φωτοστέφανα κι ἐπιτρέποντας στὸν κόσμο νὰ βγεῖ ἐπὶ τέλους. Τελευταία ἐξῆλθε ἡ τσιγγάνα κυρία, ἕνα κατσιβέλικο γέλιο μοῦ ἔφτυσε, τί χάλιας ποὺ εἶσαι ῥὲ λεμέ!

Εἶχα τὸ χέρι στὸ μάγουλό μου μὴν καὶ φύγει ἡ θέρμη...ἔστω τοῦ μπάτσου. Ἔβγαλα τὸ καθρεφτάκι μου, μὲ εἶδα, μοῦ εἶδα τὰ σημάδια τῶν νυχιῶν της, κόκκινα νυχάκια, περιποιημένα δάκτυλα, χαδιῶν χέρια πωωωωωώωωω.

Ἀλλὰ ἂς μήν.


Τρίτη, Φεβρουαρίου 03, 2015

καινούργια ζάλη

Σεισμὸς τεσσάρων ῥίχτερ μεταξὺ Λήμνου καὶ Σαμοθράκης, ἔπεσε τὸ γιοφύρι τῆς Ἄρτας (γενέτειρα τοῦ πρωθυπουργοῦ μάλιστα) ὁ ἄνεμος ἀλλαγῆς ἔφερε σκόνη ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ἤπεσαν δύο ἒφ δεκάξι.
Κοντὰ σ’αὐτά, πέθανε κι ὁ Ἀλέκος Κιτσάκης.


Κυριακή, Φεβρουαρίου 01, 2015

πόσο γιὰ τὸ φαλλὸ ἱππαστί;Καλορίζικος (κι αὐτὸς) ὁ ὑπουργός. Διαβάζω πὼς 

Ο κ. Πανούσης έκανε, επίσης, λόγο για ανάγκη εκδημοκρατισμού της Αστυνομίας και μιλώντας στον Βήμα 99,5 είπε ότι «θα συμφιλιώσουμε τον πολίτη με τον αστυνομικό».

xa0xa0xa0xa0 αὐτὸ τὸ θὰ τοῦ κου Πανούση, εἶναι πιὸ χιλάριους κι ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ πολιτικοῦ πατρὸς πολλότατων σημερινῶν συριζαίων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπανταχοῦ ἀπατεώνων, δημαγωγῶν κλπ, κλπ., Ἀνδρέα Παπανδρέου!

«Η Αστυνομία είναι ένας θεσμός της Δημοκρατίας δεν είναι κατά της Δημοκρατίας» είπε, τονίζοντας ότι «η Αστυνομία πρέπει να διδάξει ήθος, δημοκρατία και πίστη στον κοινοβουλευτισμό και στο Σύνταγμα».

Εἶπε ὁ ὑπουργὸς πολὺ φτιαγμένος ναοῦμε, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πίστη στὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ στὸ σύνταγμα, ἡ ἀστυνομία πρέπει πρωτίστως νὰ τὰ διδάξει σὲ κάτι τελειωμένους συνιστιάρηδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα τὸ πρωὶ πάντως, τὸν ἄκουσα νὰ εἶναι τόσο τέλειος ὅταν ἀντιτάχθηκε σὲ ἀθεοταλιμπὰν οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐπιβληθεῖ μόνον πολιτικὸς ὅρκος κατὰ τὶς καινούργιες βουλές. Μὴν κάνουμε ὅ,τι καταλογίζουμε στοὺς ἄλλους, εἶπε, μὴν ἀπαντᾶμε μὲ ὁλοκληρωτισμὸ στὸν ὁλοκληρωτισμό. Μπορεῖ κάποιοι νὰ θέλουν νὰ ὁρκίζονται στὸν Ἰησοῦ, γιατί πρέπει νὰ τὸ ἀπαγορέψουμε· τί στὸν μποῦτσο, πόσο γιὰ τὸν μποῦτσο εἶναι κάποιοι ἀριστεροὶ τελικά;

χειμὼν καὶ τὸ ἄλλο
Δὲν θυμᾶμαι ἂν ἦταν στὴν δεκάτη ὀγδόη ὁλομέλεια ἢ κατὰ τὸ ἔνατο συνέδριο τοῦ ΚΚΕ ἂν καὶ ἀπέσχε τὸ μὲν ἀπὸ τὸ δέ, μπόλικα ἑκατοστὰ ὑφάσματος καὶ εὐάριθμα πταρνίσματα γρίπεως ἰσπανικιᾶς. Τέλος πάντων, καθόμουν στὸ πόστο μου, κατὰ τὰς ἐργασίας τοῦ (ποίου ἆρα γε;) συνεδρίου, σὲ ἕνα διάλειμμα μεταξὺ τῶν λόγων κάποιων θεόβαρα βαρέων ὁμιλητῶνε ἐνώπιον τῶν ὁποίων ὁ Σουσλὼφ θὰ ἐφαίνετο ἀνάγνωσμα ζουζουνοειδὲς γιὰ νὰ κοιμῶνται τὰ μπεμπὲ τὰ βράδια ζώντας καλλίτερα ἀπὸ τὶς σταχτοποῦτες. Μὲ τὸ κεφάλι καζάνι τὸ λεπόν, στὸ ἄσχετο κι ἀφηρημένο, χωρὶς νὰ προσέχω τὰ σούσουρα πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καθὼς κοινωνικοποιοῦντο σύντροφοι καὶ σάμαλια ἐπωλοῦντο, μουτζούρωνα καὶ ζωγράφιζα διασκεδαστικῷ τῷ τρόπῳ, πρόστυχες καρικατοῦρες σὲ χαρτιὰ φιλοξενοῦντα τὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου.

Εἶχα φθάσει σὲ σημεία τοῦ σώματος (στὶς καρικατοῦρες πάντα) ἐντελῶς ἄρρητα, πράττουσαι (οἱ καρικατοῦρες πάντα) πράγματα ὅλως ἀναίσχυντα, ὅτε ἤκουσα χαμηλοφώνως παρ’ ἐμοῦ: «σχεδὸν βλαστήμια τέτοια σχέδια σὲ πρόγραμμα συνεδρίου τοῦ τιμημένου· μήπως εἶστε ὁππορτούνας, σύντροφε;» Κάλυψα ἀπότομα τὰ χαρτιά μου μὲ ἄλλα χαρτιὰ καὶ σήκωσα διστακτικῶς τε καὶ συνεσταλμένως τὸ βλέμμα πρὸς τὴν τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον, διατυπώσασα. Σάλιωσα τὰ χείλη μου κι ἔκαμα τὴν αὐτοκριτικιά μου: «ὄντως, ἐντελῶς ἀντεπαναστατικὸ νὰ ἔστω σκιτσοειδῶς παλαίουν φαλλὸς καὶ αἰδοῖον σὲ κείμενα περὶ τῶν ἐπαναστατικῶν ποτένσιαλς τῆς ἐποχῆς μας!» Ἔψαχνα τρόπους νὰ ῥεφάρω· τράβηξα ἀπὸ τὸ μανίκι τὸν πλανόδιο πουλητὴ γλυκῶνε κι ἠγόρασα ἕνα σοροπιασμένο τὸ ὁποῖον προσέφερα στὴν ἐγκαλοῦσα τὴν ἐρυθρὰ συνέπειά μου. «Θὰ πάρῃς, συντρόφισσα, ἕνα σάμαλι;» Κι ἔτσι, κάθησε δίπλα μου καὶ ἀρχίσαμε τὰ τσιριμίρι καθ’ὅσον ἦταν πολὺ κορμὶ καὶ θὰ ἤθελον λίαν, νὰ πραγματώναμε ὁμοῦ ὅ,τι σχεδίαζα μέχρι πρὸ ἑβδομῆντα ἑπτῶν δευτερολέπτων. Μὰ πέρα ἀπὸ τὰ τερπνά, σημασίαν, αὕτη, ἔδιδε στὰ ὠφέλιμα. Καὶ μοῦ ἔδειξε μιὰν εἰσήγησή της τὴν ὁποίαν ψιλοσονούπω θὰ παρουσίαζε στοὺς συνέδρους. «Πῶς σὲ φαίνεται;» μὲ ῥώτηξε. Καλὴ φαινόταν καὶ ὄχι τόσο στρυφνὴ καὶ δύσκαμπτος ὅπως τὰ τέτοια κείμενα. Εἶχε ἀντικείμενο περὶ τῆς ὑποχρέωσης τῆς ἰντελιγκέντσιας ὅπως μεριμνήσῃ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κουλτουραζισιὸν τοῦ λοῦμπεν προλεταριάτου ὥστε ἡ ἐν ὑπνώσει ἐπαναστατική διάθεσις του νὰ ἐκδηλωθῇ μὲ ἀποτέλεσμα βεβαίως βεβαίως, τὸν ἐρχομὸ τῆς ἐπανάστασης μὲ κεφαλαῖο τὸ ἒ ψιλόν. «Εἷς ἐκ Κρεμμυδαροῦς, σοβατζής, συνέχισε νὰ μὲ λέῃ, ποὺ μόνον ἀθλητικὲς ἐφημερίδες ἔχει διαβάσει στὴν ζωή του καὶ τὸ Ῥομάντζο, πῶς νὰ τοῦ ζητηθῇ νὰ ἐντρυφήσῃ σὲ πονήματα τοῦ Ἔνγκελς καὶ τῆς Ἔμμας Γκόλντμαν; Πρέπει κάπως, νὰ ἐκλαϊκευτοῦν κάποια βιβλία γιὰ νὰ μὴν τοῦ φανοῦν θεόβαρα ὡσὰν τὸ φρικασὲ βραδιάτικα, στὸν ἐργάτη». Καὶ εἶχε δίκιο ἡ μαμαζέλ, βέβαιαααα - ὅσο μποροῦσε δίκια νὰ τῆς πιστώσῃ ὁ νοῦς μου τότες, ὅστις νοῦς διόλου δὲν κινεῖτο στὴν σφαῖρα τῶν ἀρχειομαρξιστικῶν ἐπιταγῶν μὰ σὲ κάποια ἄλλα πολὺ περισσότερο χαμερπῆ καὶ πρόστυχα καὶ στὰ τέσσερα μωρή.

Μπορεῖ τώρα νὰ ἀκούγῃται κοινοτοπία πὼς δικαίωμα στὸ βιβλίο ἔχουσιν ὅλοι ἀλλὰ τότες, πρὸ τεσσαράκοντα ἐτῶν, ἦταν λίαν προχὼ κι ἀβὰν γκὰρντ νὰ τὸ ἀναφέρῃς σὲ συνέδριο τοῦ ΚΚΕ, μὲ πρόταση μάλιστα ὅπως υἱοθετηθῇ ὡς μέρος τῆς ἐκστρατείας του γιὰ προσέγγιση τῶν πλατειῶν μαζῶν. Καὶ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ εἶχε ἀναφέρει ἡ τότε συντρόφισσα καὶ ἀργότερα σύζυγός μου μὲ τὴν ὁποίαν μάλιστα διαθέτουμε σήμερις τρία (3) ἐγγονάκια – νὰ μᾶς ζήσωσιν.

Ὅλο αὐτὸ θυμήθηκα προχθὲς ὅταν ἤπεσε στὰ χέρια μου τὸ «ἕνα παραμυθάκι γιὰ χειμῶνα καὶ καλοκαίρι» τοῦ Ἀλέξη Κυριτσόπουλου. Δικαίωμα στὸ βιβλίο ἔχομε ὅλοι· ἀκόμα καὶ οἱ μικρόνοες ἐλλειμματικῆς προσοχῆς οἵτινες γιὰ λόγους τεχνικοὺς δὲν γίνεται νὰ ἀφιερωθοῦμε σὲ ἕνα δαιδαλῶδες πόνημα λὲτς σέϋ ταξείδι στὸ ἄκρον τῆς νυκτὸς ἢ ξερωγὼ ἡ τύφλωση· συνεπῶς, ἀναλωνόμαστε στὰ κόμικς ἢ τὰ κομικοειδῆ.

Τὸ βιβλίο ὅμως αὐτὸ εἶναι μιᾶς πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ κάνουμε μιὰν κάποια ποιοτικιὰν ἀνέλιξιν εἰς τὰ ἀναγνώσματά μας. Φυσικά, δὲν ἀπευθύνεται μόνον σὲ ἔχοντες δυσκολίαν ἐγκεφαλικῶν ντριπλῶν ἀλλὰ στὸν οἱονδήποτε. Μὲ περισσότερο ὡστόσο ἐνδιαφέρον, θὰ τὸ δοῦν ἐρωτευμένοι καὶ ἄλλοι πάσχοντες ἀπὸ ἀσθένειες τῆς καρδίας. Στὶς εἰκοσιτρεῖς σελίδες του, ὁ Κυριτσόπουλος κάνει λόγο γιὰ τὸν ἔρωτα ἑνὸς πτηνοῦ πρὸς ἕναν ἰχθῦ. Τοὺς χωρίζει ὅμως ἀὴρ καὶ ὕδωρ καὶ ὅλο τοῦτο καθιστᾷ οὐ ῥαδία τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔρωτος των. Σημαντικοὶ ἄλλοι παράγοντες δυσκολεύουν κι ἄλλο τὴν κατάσταση καὶ αἱ παλινωδίαι δίνουν καὶ παίρνουν. Μὰ ὅπως ξέρουμε ἅπαντες, εἴτε ἀρλεκινοπαθεῖς εἴτε ὄχι, πάντα σὲ κάτι τέτοια, ἔχομε χάπια ἔντια.

Ἡ ἔκδοση εἶναι δεμένη. Μάλιστα. Καίτοι 30 σελίδων καὶ διαστάσεων μικρῶν, τὸ βιβλίο εἶναι δεμένο. Τὸ ἔργο, ὡστόσο, εἶναι μινιμάλ, σὰν κουζίνα ἀνεπρόκοπης γιαπίνας σὲ ὀροφοδιαμέρισμα κάπου στὸ Μιλάνο Τρέ. Τὰ βραχείας ἐκτάσεως κείμενα του, διηνθισμένα μάλιστα μὲ ζωγραφίτσες στοὺς ζωτικοὺς χώρους τῶν σελίδων κάνουν τὸ βιβλίο τοῦτο ὡς ἰδανικὸν ἀνάγνωσμα γιὰ δαγκώσαντες λαμαρίνα καὶ εὐστοχότατον δῶρον γιὰ τὴν ἑορτήν, τὴν ἐντὸς 13 ἡμερῶν ἀπὸ σήμερις. Προσθέσατε ἐπίσης, ὅτι εἶναι καὶ πάμφηνο, σημαντικὸς παράγων γιὰ κάποιον τσίπη ὡς ὁ γράφων.
 Σταματά η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗΤην απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει άμεσα η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τόνισε, επίσης, ότι στόχος είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος για τα νοικοκυριά. Δ


Ὄχι στόχος κύριε ὑπουργέ! 

Στόχος εἶναι κάθε χρόνο γιὰ τὸν Πανιώνιο νὰ βγῇ στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ τὰ καταφέρνει μιὰ στὶς δεκαπέντε. 

Ἄραγε ἦταν στὶς προεκλογικὲς ἐξαγγελίες ἡ μείωσις τῆς τιμῆς τοῦ ῥεύματος; Θυμᾶμαι τὸν Στρατούλη νὰ βάζῃ φωτιὰ στὰ κομπιουτεράκια σὲ μιὰν ἐκπομπὴ τοῦ Χατζηνικολάου, ἐξηγώντας πῶς θὰ ἐξοικονομήσουν τὰ φράγκα γιὰ νὰ μειωθῇ τὸ ῥεύμα. Ὡς ἐκ τούτου, πιστεύω ὅτι ἦταν στὶς ἐξαγγελίες. Περιμένουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ λέει ὅτι θὰ μειωθῇ (τὸ ῥεῦμα) κι ὄχι ὅτι στόχος εἶναι νὰ μειωθῇ. 

Διότι, στόχος εἶναι γιὰ χιλιάδες wasp ἀλλὰ καὶ σοκολατὶ νυμφίδια νὰ γίνουν Μέριλ Στρὶπ μὰ καταλήγουν στὰ δώματα τῶν παραγωγῶν vivid

Στόχος (μου) ἦταν νὰ γίνω Φρὰνκ Σινάτρα ἀλλὰ οὔτε ὁ σπόγγος μου δὲν μὲ ἀνέχεται στὰ κάθε Σάββατο λουσίματά μου. 

Καὶ στόχος σου ἦταν νὰ διαβάζῃς κάτι ἄλλο ἀλλὰ κατέληξες νὰ διαβάζῃς παπάρες γιὰ τὸν ὑπουργό.

Атака bgΚι ὁ Волен Сидеров τοῦ Атака, ἀνάμεσα στοὺς ἀποστολεῖς συγχαρητηρίων μηνυμάτων στὸν πρωθυπουργό, Ἀλ. Τσίπρα. 

 

 

Ετικέτες

blog stats