Κυριακή, Δεκεμβρίου 23, 2018

TEΛΕΙΟΝ!


Δευτέρα, Δεκεμβρίου 17, 2018

Δημόσια ἢ κρατικιά, τηλεόρασις ὅοοολων τῶν ἑλλήνων.

Δημόσια ἢ κρατικιά, τηλεόρασις ὅοοολων τῶν ἑλλήνων.

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 12, 2018

γκαζάκια σὲ ἱερὸ ναό.

Κλασσικὴ προβοκάτσια, σίγουρα τὸ ἔχουν κάνει χριστιανοὶ ζηλωταί, ὁπότε, γιατί νὰ ἀσχοληθοῦμε; χιχιχί.

Μόνον ὅταν βεβηλώνονται νεκροταφεῖα π.χ., θρησκευτικῶν μειονοτήτων, θὰ βροῦμε ἱκμάδα τεραστίαν νὰ ποῦμε μπόλικα - ἄ! Καὶ τότε βεβαίως, δὲν παίζει μὲ τὴν καμμία, προβοκάτσια. Προβοκάτσια ἀπὸ ἐκεῖνες γιὰ νἄχουμε νὰ λέγαμε καὶ νἄχαμε νὰ ποῦμε, ὥστε νὰ δικαιολογηθεῖ τὸ μπλὰ μπλά μας, νὰ βρεῖ ἄκρη τὸ πρὸς ἡμᾶς χαρτζηλίκι μας, νὰ βροῦμε τέλοσbάντωνε λόγον ὕπαρξης κι ἐμεῖς τὰ ἔρμα. 


https://www.msn.com/el-gr/news/national/%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%8c-%ce%bd%ce%b1%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-40-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/ar-BBQKaUF?ocid=ientp 
Κλασσικὴ προβοκάτσια, σίγουρα τὸ ἔχουν κάνει χριστιανοὶ ζηλωταί, ὁπότε, γιατί νὰ ἀσχοληθοῦμε; χιχιχί.

Μόνον ὅταν βεβηλώνονται νεκροταφεῖα π.χ., θρησκευτικῶν μειονοτήτων, θὰ βροῦμε ἱκμάδα τεραστίαν νὰ ποῦμε μπόλικα - ἄ! Καὶ τότε βεβαίως, δὲν παίζει μὲ τὴν καμμία, προβοκάτσια. Προβοκάτσια ἀπὸ ἐκεῖνες γιὰ νἄχουμε νὰ λέγαμε καὶ νἄχαμε νὰ ποῦμε, ὥστε νὰ δικαιολογηθεῖ τὸ μπλὰ μπλά μας, νὰ βρεῖ ἄκρη τὸ πρὸς ἡμᾶς χαρτζηλίκι μας, νὰ βροῦμε λόγο ὕπαρξης κι ἐμεῖς τὰ ἔρμα.

δωθεῖ καὶ σὲ ἐμᾶς τὰ ἔρμα, λόγος κι αἰτία γιὰ νὰ μιλήσουμε, νὰ φανοῦμε τέλος πάντων.

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 10, 2018

δικά σου, δικά μου


Πέμπτη, Δεκεμβρίου 06, 2018

Ἀσσύριοι


θὰ τὰ ἀπεδοκίμαζε


Τετάρτη, Δεκεμβρίου 05, 2018

carιόλες!


Λέγαμε πὼς οὔτε τέσσερα χρόνια δὲν χρειάστηκαν γιὰ νὰ ἀπομυθοποιηθῇ ἡ ἀριστερὰ ὁπότε ποῖα ἔτι μπλὰ μπλὰ χρείαν ἔχομεν; Ἀλλὰ ’ντάξει, γιατί ὄχι;

Καὶ βλέπουμε τώρα τοὺς κυρίους καὶ κυρίες ποὺ ὅταν ἤσαντε τσικὸ ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς καταλήψεις ὡς τεκμῆρι ἀνηκωσιᾶς, καταθέσεως πειστηρίων, νὰ ἐξεγείρωνται ἐπειδὴ αὐτὴν τὴν φορά, γίνεται κατάληψη μὲ ὄχι αἴτημα ὄχι ἀριστερότερο τοῦ Οὔλμπριχτ ἢ τοῦ Τσέως τοῦ Γκεβάρα.

Ἡ ἰντελιγκέτσια, ποὺ ἔχει μείνει γκὰσπ καὶ ἐνεὴ μὲ αὐτὸ τὸ ἀνωτέρω, μὲ τὸ ὅτι τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔγινε αἰτία γιὰ κατάληψη καὶ ὄχι π.χ. ἡ ἀλληλεγγύη σὲ θέλουσες χιτζὰμπ γυναῖκες, μετέρχεται μέσων τὰ ὁποῖα ἀπεκήρρυτε μετὰ βδελυγμίας κυρίως διότι ἀντικείμενο εἶχαν αὐτήν. Καὶ ἀκοῦμε γιὰ τὸ ὅτι οἱ μαθηταὶ ἄγονται καὶ φέρονται. Οἱ ἂς ποῦμε ἴδιοι μαθηταὶ ποὺ σὲ ἄλλες καταλήψεις ἦσαν τὸ ἄνθο (sic) τοῦ κόσμου καὶ πρωτοποροῦσαν θαυμαστῶς. Ὁ δεκαπεντάρης ὁ ὁποῖος εἶναι ὤριμος νὰ ἀλλάξῃ τὸ φύλο του, εἶναι μυρωδιὰς σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας – καὶ μιλᾶμε γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἐπὶ 27 χρόνια, τὰ ἀρχίδια μας ζητοῦν δραμαμίνες. Εἶναι μυρωδιὰς ὁ μαθητὴς σήμερα καὶ χειραγωγεῖται ἀπὸ τὴν Χρυσῆ τὴν Αὐγή. Χειραγωγεῖται σὲ ἕνα θέμα καθόλου μέϊνστριμ, σὲ ἕνα θέμα αὐστηρῶς χρυσαυγίτικο ποὺ προκαλεῖ ἀπώθηση σὲ ὅλον τὸν κόσμο γενικῶς, ὦ ναί. Τὸ δίχως ἄλλο δηλαδής, ἐπίκειται γκρίνια τῆς ἰντελιγκέτσιας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου ποὺ διώξαμε τοὺς γερμανοὺς στὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, ἐπειδὴ τὴν ἑορτάζει καὶ ἡ χρυσῆ αὐγή.

Ὅσον ἀφορᾷ δὲ γιὰ τὰ μέσα ποὺ μετέρχεται ἡ καθεστῶτι ἀριστερ... ’Ντάξει, τὸ 91% τῶν εἰδήσεων ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο εἶναι ψέμμα καὶ εἴμεθα ἐπιφυλακτικοὶ ἀλλὰ ἀξίζει τὸν κόπο ἀναφορᾶς... Μηνύματα, λέει, στέλνονται σὲ γονεῖς, ἐσεμέσια δηλαδή, γιὰ τὸ ὅτι ὁ γυιόκας ὑμῶν πῆγε σὲ ἐκδήλωση γιὰ τὴν Μακεδονία (πὼς καὶ δὲν προσέθεσαν τὸ “νότια”;) καὶ τσίμπησε ἀπουσίες. Ἒ ῥὲ καὶ νὰ γινόσαντε ὅλα τοῦτα σὲ περίοδον Σαμαρᾶ καὶ ἄλλων ἐλαφροδεξιῶν...Πῶς καὶ πόσο θὰ ἔσκουζαν οἱ νῦν ἀριστεροὶ ῥουφιάνοι!  

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 03, 2018

MSQ + IEV


blog stats