Τετάρτη, Απριλίου 10, 2024

Αγώνας ενάντια στη δυτική δημοκρατία

 


Παρασκευή, Απριλίου 05, 2024

lol

τὸ θέμα δὲν εἶναι ἡ κλοπὴ καὶ ὅτι κλεμμένο ὄχημα χρησιμοποιοῦσε κορυφαῖος ὑπουργὸς μιᾶς κυβερνήσεως. Ἡ φάσις εἶναι ἀσποῦμε στὸ ὅτι μόλις ἔμαθαν οἱ τοῦ ὑπουργείου ὅτι θὰ κατασχεθεῖ τὸ ὄχημα, γιὰ νὰ δωθεῖ στὸν ἰδιοκτήτη, ζήτησαν νὰ ἀφαιρέσουν τὸ ῥάδιο ξερωγώ.          

Πέμπτη, Απριλίου 04, 2024

Μακάρι!

Βασιλεῦ, φαίνεσαι ὑπέροχα, μακάρι νὰ πᾶνε ὅλα καλά!
τῆς ἐπετείου

Ὁ ὕπνος ποὺ κάνεις τὸ ἀπομεσήμερο μετὰ ἀπὸ βρῶσιν σκοροδάλμης εἶναι (μὴ συγκρινάμενος οὔτε κατὰ διάνοια μὲ ψιτ! χοφάρμακα περὶ τὸ ἀϋπνεῖν) γαμιστερὸς καὶ ὅταν ξυπνᾷς, νομὰς πῶς κοιμόσανε 79 ὧρες ξερωγωτὶ καὶ εἶσαι ἕτοιμος ἀσποῦμε νὰ σκάψῃς κατὰ μόνας βόθρο δεκατεσσάρων κυβικῶν μέτρων παρὰ τῷ ὄρχῳ του 783 Λόχου Γενικῶν Μεταφορῶν καὶ μὲ χωρὶς ὑστερόβουλος σκέψις περὶ τιμητικιάν, διότι κατὰ μόνας ὁ σκάψης μέν, τοῦ λόχου συγκόρμως ὁλάκερου τὸ χέζεσθαι καὶ πληρεῖν ἐκεῖ δέ.

 

Τώρα περὶ τῆς μποχός, στὰ ἄτομα ποὺ μᾶς νοιάζουσιν, δὲν τῶν πειράζει ἐνῷ στὰ ἀτόματα ποὺ δὲν μᾶς νοιάζουσιν ἀκόμα κι ἂν τῶν πειράζῃ , ποὺ προφανᾶ τῶν πειράζει, сбуца μας καὶ μᾶς Κωστῆς ὁ Παλαμᾶς.

 

Ἴνφο τιτανώδους ἐπιρροῆς στὰ ἀνθρωπινά: ἡ σκορδάλιος μπόχα εἶναι ἔνα πολὺ καλὸ τεστάκι γιὰ νὰ μάθουμε ἂν ἡ κόρη ξανθὴ μελαχροινὴ ποὺ καθημέραν μᾶς περιτριγυρίζῃ μπεγλερίζουσα τὸ ἄνω χείλι της διὰ τῆς γλωττὸς αὐτῆς, προοικονομίζουσα τὴν δεξιότητά της ἐπὶ τοῦ αἱμμάτωντος μυός μας, μᾶς ἀγαπεύει τῷ ὄντι ἢ ἁπλῶς μᾶς θέλει διὰ τὸ κορμί μας. [ἀκολουθεῖ ξήγα ἀνάλογος ἐκ τοῦ φαναρτζοῦ μας κατὰ τὴν φτιάξιν πονεμένης ἀεροτομῆς : Διὸ ὁ φλέβινος ἡμῶν αὐλὸς ἀποπνέει καὶ μαρτυρᾷ σκόρδο - ἂν ἡ κόρη ξανθὴ μελαχροινὴ μαρτυρήσῃ δυσαρέσκεια (τηρῆστε ἀναφθὲν πορτατίφι) κατὰ τὸ σουσέλ, τότες ζητῆστε ἑτέραν τράπουλα καὶ δοκιμάσατε πυρόξανθον (κόρη). Μόνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναμείνετε 364 ἡμέρες].

 

Εἶναι Πέμπτη, ὥρα εἰκοσιδύο καὶ τεσσαράκοντα καὶ δύο ἔτι λεπτὰ καὶ μόλις μετήσχατε σοφίας ποὺ πάλλει τὰ ἄνω διαμερίσματα τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Σάββατο, Μαρτίου 30, 2024

ἦταν δίκαιο

Ὦ τάλαινες ἀκόλουθοι τῆς σχισματικῆς οὐτιδανῆς ἐκκλησίας τῆς Νέας (ἂς καγχάσω) Ῥώμης (μία γὰρ ἡ Ῥώμη, φουκαραδαῖοι πεπλανημένοι ἀδελφοί!), λόγῳ ἐπειδὴς ἀσοῦμε ἔχω ἀσπαστεῖ τὸ ῥωμαιοκαθολικὸ δόγμα, μπορῶ νὰ ἔχω τὰ φράγκα τοῦ ῥεγάλου αὔριο (sic) μεγάλη Πέμπτη; Εὐχαριστῶ πολύ, ἔ;

Πέμπτη, Μαρτίου 21, 2024

Ημέρα ποιήσεως

Μὲ δίστιχα, μὲ τρίστιχα, μὲ πάρκερ μαύρη πένα

Σοῦ γράφω σοῦ στιχοπλοκῶ διὸ εἰμὶ στὴν πένα

 

Φορὲς ἑπτὰ φορὲς ὀκτὼ μιλῶ σε σιροπίως

Μὰ δὲν ἀκοῦς, δὲν ἀπαντᾷς λὲς κι εἷ παπᾶς ὁ Πίος

 

Τὸ μάντεψα, τ’ἀνθίστηκα, κηρίον στὸ ἔσω ὦτο

καὶ σ’ἔστειλα, σὲ ἔμπρωξα στὸν ΩΡΛ μὲ τρόπο

 

Ὁ ὠριλᾶς ὁ σκαπανεὺς ἐνσκύψας στὴν ὀπή σου

ἐνείρευσε πολὺ σφοδρῶς νὰ γίνῃ ἡ γιορτή σου

 

Πολφόλυγες πολὺ πολλὲς σοῦ ἔταξε φενάκως

Κι ἐσὺ μουρλὴ κι ἐσὺ τρελλὴ τῆς qavlas εἶσαι ῥάκος

 

Σὲ ὥσμωσε σὲ λάδωσε, σ’ ἕνα ῥεπὸ στὴν Βάρη

Περίμενα ὁ καψερὸς ναρθῇς ἀλλὰ παπάρι (α)

 

Ψυχόλεθρος μὲ ἤπιασεν, τὰ νεῦρα μου τσατάλια

Προπόσεσι ῥητόρωνε, φαρμάκι μου στὴν γυάλα

 

Κατά μου δὲ τὸ εἰωθὸς ἐγύρισας στὰ πρῶτα

μὲ γέλασες μὲ τούμπαρες καὶ δὲν φορῶ qapota

 

Περατωθέντων τῶν μπὶπ μπὶπ σοῦ πέταξα τὰ ῥοῦχα

αὐτὸ μωρὴ σοῦ ἤπρεπεν διὸ ἠσοὺν σαλοῦφα.

 

blog stats