Πέμπτη, Νοεμβρίου 10, 2005

Διαπίστωσις

Ύποκειμενικώς, είναι άρκετά μεγάλο τό διάστημα.

Άπό τότε πού, άνορθοδόξως, άντελήφθην ότι ο τσεκάρων κάποια δειγματάκια, δέν ήτο καί έντελώς συνεπής.

Καί τώρα, στήν μοναξιά τής όξειδώσεως τών άνθράκων καί θησαυρών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats