Παρασκευή, Απριλίου 20, 2007

Κι έχει στά στήθια μας κλειστεί... (1)


Μέχρι αύριο, οπότε καί θά ελέγξουμε τά ευγενή καί ειλικρινή πονήματα τών εφημερίδων, άς ανατρέξουμε σέ ένα πρό δεκαετίας δημοσίευμα.

Ελευθεροτυπία

11 Μαρτίου 1997.

Δύο από τούς πιό αξιόπιστους δημοσκοπικούς οργανισμούς, τό Κέντρο Πολιτικής Έρευνας καί Επιμόρφωσης (Κ.Π.Ε.Ε.) καί η εταιρεία V-PRC, διενήργησαν «Πανελλαδική» έρευνα γιά νά καταμετρήσουν πώς εκτιμά σήμερα ο λαός τό «έργο τής Χούντας». Τά «εκπληκτικά» αποτελέσματα κατά τήν έκφραση τής «Ελευθεροτυπίας» (11-3-97), η οποία κατεχώρησε ολοσέλιδους τούς σχετικούς πίνακες τής έρευνας, συνοψίζονται από τήν ίδια τήν εφημερίδα:

«Μόνο τό 38% τών Ελλήνων σήμερα απορρίπτει εξολοκλήρου τήν Χούντα. Αντίθετα, τό 55% τού ελλ. λαού κρίνει τήν Χούντα σέ μιάν κλίμακα πού κυμαίνεται από έν μέρει θετική (39,3%) έως απόλυτα θετική (15,4%).»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats