Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2011

Προσκυνῶ τὴν χάρι σου, Λαέ μου!


Θὰ τοὺς δῇς στὰ πρῶτα ἄρθρα τοῦ συντάγματος, στὶς παρόλες πολιτικάντηδων σὲ τηλεοράσεις καὶ ἐφημερίδες, στὰ σχολικὰ βιβλία προπαγάνδας. Τοὺς ὕμνους δηλαδὴ πρὸς τὴν πεμπτουσία τῆς δημοκρατίας, τὸν κυρίαρχο λαό! Ὅλα γίνονται ἀπὸ αὐτόν, γιὰ αὐτόν, δι’αὐτοῦ, μέσῳ αὐτοῦ, πρὸς αὐτόν· ὅλες οἱ προθέσεις ἐδῶ μαζεμένες (καλότατες φυσικά, ναί)!

Αὐτὸς ὁ κυρίαρχος λαός, τὸ ἄθροισμα τῶν κουκιῶν του - ἕνα γιὰ τὸν καθένα, ὁρίζει κυβερνήσεις καὶ πεπρωμένα. Τὸ πιὸ ἀνήθικο σύστημα ἀπὸ ἐξαπανέκαθεν. Ἐνίοτε ὅμως γίνεται αἰτία γιὰ χοντρὸ χαβαλέ. Ἡ νούμερο εἴκοσι μὲ συμπαθὲς χαμόγελο καὶ ὕφος, θέλει ΠΑΣΟΚ γιατὶ πιστεύουμε σ’αὐτὸν ὅτι θὰ πραγματοποιήσῃ ὅλα αὐτὰ ποὺ λέει.

Δὲν ὑπάρχει πιὸ ὡραῖο πρᾶγμα λέει ὁ δεκαοκτώ. Θέμα αἰσθητικῆς γιὰ τὸ ποιὸς θὰ σὲ κυβερνᾷ, ἄντε, μὲ τὸ καλὸ καὶ ἡ Τερέζα Ὀρλόφσκι στοῦ Μαξίμου.

Ἡ δεκαπέντε θέλει ΠΑΣΟΚ διότι εἶναι μὴ προνομιοῦχος ἕλληνας καὶ θέλει νὰ ζήση λίγο καλλίτερα. (ἀκούγεται ἐνιστάμενος ἀπὸ πίσω ὁ 30φυλλόπουλας: καὶ γιατί νὰ μὴν ἔρθῃ τὸ ΚΚΕ στὴν ἐξουσία, ἄει κᾶνε ἔρωτα ῥὲ Μάκη!)

Ὁ δεκατέσσερα τὴν εἶδε λεβενμπρόυ, γιατὶ ἔτσι μ’ ἀρέσει, γιατὶ εἶναι καλός!

Ἡ δώδεκα ἀναφέρει κάτι ποὺ πάντα ἄκουγα σὲ κινδυνολογίες ἀντιπολιτευομένων μὰ ποτὲ δὲν πίστευα ὅτι θὰ συμβῇ: Τὰ παιδιά μας δὲν θὰ ἔχουν μέλλον. Συνέβη καλή μου κυρία, ἔστω μὲ πρωθυπουργὸ τὸν θέλω σου.

Στὸ ἕνδεκα συγχωρῶ τὰ πάντα! Μέχρι καὶ ζήτω τὸ ΚΚΕ θὰ ἀνεφώνουν γιὰ πάρτη του!

Ὁ δέκα ἔχει μιὰν ἔφεση στοὺς ἐπιθετικοὺς προσδιορισμούς. Παπανδρεϊκὴ ἀνθρωπιὰ διαθέτει ὁ Γιῶργος καὶ ἀπέραντη κοινωνικὴ εὐαισθησία. Ἄ! Ὁ Γιῶργος εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους ἕλληνες πολιτικοὺς ποῦ λένε τὴν ἀλήθεια.

Ἡ ἐννιὰ μοῦ κάνει σκόντο κάθε Σάββατο στὴν λαϊκὴ ἀγορά, δὲν μοῦ πάει νὰ πῶ κάτι ἄσχημο!

Ἡ ὀκτὼ διαπιστώνει ἀνθρωπιὰ στὸν Γ. Παπανδρέου.

Ἡ ἑπτὰ καθὼς ἀναφέρεται μὲ τὸσο καλὰ λόγια στὸ ΠΑΣΟΚ, σηκώνει τὰ χέρια ψηλά. Ἄχ, ἄραγε φανταζόταν πόσο θὰ δικαιωνόταν ἡ ἀθέλητη αὐτὴ κίνησή της;

Γιὰ τὴν ἔξι δὲν μπορῶ νὰ σχολιάσω, δὲν μιλῶ γαλλικά.

Γιὰ τὸν πέντε τί νὰ πῇ κανείς; Βλέποντάς τον στὴν ἀρχὴ νά σηκώνῃ χειρόφρενο μὲ τέτοιο τρόπο, γεννᾶται μιὰ συμπάθεια, δικό μας παιδί, μὰ μὲ ὅ,τι κάνει μετά... Ἐπειγόντως μιὰ κράτηση στὸν πρῶτο εὔκαιρο θάλαμο ἀερίων παρακαλῶ..

Ὁ τέσσερα ἀναμένει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ δώσῃ στὸν φτωχὸ λαὸ μιὰ ἐλπίδα καὶ πιστεύει ὅτι λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ φρεσκοπρωθυπουργὸς εἶναι πρόεδρος τῆς σοσιαλιστικῆς διεθνοῦς τί ἄλλο καλλίτερο ἤθελε ἡ Ἑλλάδα αὐτὴν τὴν στιγμή; Ὅταν ἔχῃς ἕναν πρόεδρο σοσιαλιστικοῦ διεθνοῦς εἶσαι ὁ καλλίτερος στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ ὑπότ καὶ σὲ ἀνὰ καὶ σὲ ἔεε σὲ ἀκοῦνε οἱ εὐρωπαῖοι γιατὶ ἔχεις φωνὴ ποιὸς ἄλλος μποροῦσε νὰ ἔχῃ αὐτὴν τὴν φωνὴ ποὺ ἔχει ὁ Παπανδρέου.

Ἡ τρία βλέπει φαντάσματα τῆς κακιᾶς δεξιᾶς καὶ διαπιστώνει ὅτι ὁ Γιῶργος εἶναι ὅ,τι καλλίτερο μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι 100 χρόνια μπροστά.

Ὁ δύο σοῦπερ εἰδικὰ ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει καὶ ξιφομαχεῖ μὲ μᾶλλον ψηφοφόρους τῆς ΝΔ, ἐνῷ γιὰ τὸν ἕνα...

Ἐνῷ γιὰ τὸν ἕνα…

Τί νὰ σκέπτεται τώρα ὁ καψερός...

Ὑπέροχο καὶ τὸ τέλος τοῦ βίντεο. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἀνακοινώνει ὅτι λεφτὰ ὑπάρχει, ἡ κυρία χορεύει μὲ μιὰ σημαία, τὸ ἡμιεπίσημο τραγούδι τοῦ ΠΑΣΟΚ γλεντᾷ κι αὐτό...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats