Παρασκευή, Αυγούστου 17, 2018

ἀποκλειστικὸ - Κάνε ὅ,τι σοῦ ἀρέσει καὶ δὲν τρέχει τίποτααααα.

Χμ… Ἦταν ἒεεε ἕνα ἀπόγευμα τσικνοπέμπτης, ἒεεε καμιὰ 5αριὰ χρόνια περίπου πρίν, ἴσως τὸ ’28, μπορεῖ καὶ τὸ ’29. Γίνονταν ἒεεε ἑτοιμασίες στὴν γειτονιὰ ἒεεε γιὰ τὶς βραδινὲς θυσίες λόγῳ ἒεεε τῆς ἡμέρας, ξέρετε, στὴν Ἑλλάδα ἒεεε εἶναι ἰδιαίτερη μέρα ἡ τσικνοπέμπτη, ἒεεε μὴ σᾶς πολυλογῶ. Ἡ μυρωδιὰ ἒεεε ἒεεε ἒεεε τῆς τσίκνας καὶ τῆς φολκλὸρ λοῦμπεν ἒεεε σκηνογραφίας μοῦ θύμισε ἒεε μοῦ ἀποκάλυψε μᾶλλον, σὰν μεγαλόπρεπη ἒεεε ἒεεε χμ μμμμ φφφφφ ἔκρηξη μὲ ἀπόκοσμη χροιά, ἒεεε κἄποια μέχρι πρότινος κρυμμένα. Πολὺ πρότινος, χὰ χά! Ἔψαξα ἒεε καὶ βρῆκα ἒεεε ἔνα ἀπόμερο μέρος μακρυὰ ἀπὸ ξαναμμένους ἒεε φαλακροκαραφλοὺς λιγδεροὺς νοικοκυρέους καὶ μαγνητοφώνησα ἒεε στὴν συσκευὴ τηλεφώνου μου, κἄποιους σκοποὺς ἀπὸ τραγούδια ποὺ ἒεε ἄκουγα τότε, τὰ ὁποῖα ἔλεγε κἄπως ἒεε ἄμπιεντ, χωρὶς σχέδιο, λίγο παιδικὰ ἄν μοῦ ἔπιτρέπετε, ἂν δὲν ἒεε τὸν ἤξερες θὰ σοῦ φαινόταν τόσο ἒεε γελοῖος ὁ τρόπος κι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἄλλωστε. Δὲν ἒεε ξέρω γιατί τὸ ἔκανε, ὐποθέσεις ἒεε ἔκανα μόνον τότε, ἔβλεπα καθαρὰ ἒεε στὰ μάτια του ὅτι ἦταν ὁμοφυλόφιλος, καταπιεσμένος ἒεε μάλιστα καὶ προσπαθοῦσε ἒεε τραγουδώντας ἔτσι, νὰ ἒεε ἐξορκίσει τὸ κακὸ ποὺ ἐκεῖνος θεωροῦσε ὡς ἀποτρόπαιο. Τὸν ἒεε λυπόμουν τόσο, ἦταν μιὰ ταλαίπωρη ἒεε καρδιά, ψυχὴ πλήρης ἀπὸ ἀτέλειωτα σύνδρομα… Xωρὶς ἒεε νὰ εἶμαι εἰδική, τοῦ διεπίστωνα ἒεε κοπρολαλιά, σύνδρομο ἒεε Τουρὲ καὶ κόμπλεξ ἀμέτρητα. Ἴσως ἒεε τὸ παιγνίδισμα μὲ τὰ τραγούδια νὰ τὸν ἐλάφραινε κἄπως… Ἀναπόφευκτα ἒεε τὸν ἄκουγα, τὸν ῤωτοῦσα μάλιστα γιὰ μερικά, μὰ αὐτὸς ἔκανε τὸν ψόφιο κοριὸ χά!. Κἄποια προφανῶς, μοῦ ἐντυπώθησαν καὶ ἒεε ἠχογράφησα τότε (τὴν τσικνοπέμπτη τοῦ ’28 μᾶλλον, ναί, πρέπει νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 5 χρόνια πρὶν) 6-7 τραγούδια ποὺ παρεμόρφωνε, ποὺ ἒεε πείραζε τοὺς στίχους, καταλάβατε, ἔ; Καὶ τὰ ἀνέβασα στὸ lyrithm.com. Τώρα ἒεε πῶς ὅλο αὐτὸ ἔφθασε σὲ τὸπ προσωπικότητες τῆς πὸπ σκηνῆς τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως ἒεε ἡ Σακίρα, ὁ Σὰρλ Ἀζναβοὺρ καὶ ὁ Τέρης Χρυσὸς οἱ ὁποῖοι τὰ ἀνέλαβαν καὶ τὰ ἒεε ἀπογείωσαν δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω. Ἴσως νὰ ὀφείλεται σὲ αὐτὸ τὸ ἒεεεε μυσταγωγικὸ νὰ πῶ; Μᾶλλον σᾶς τὰ μεταφέρω κἄπως πομπωδῶς ὅλα αὐτὰ… Εἶχα προνοήσει καταθέτοντας τὰ οἱονεὶ τραγούδια στὸ πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, ὁπότε τὰ πνευματικὰ δικαιώματα μοῦ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀγοράσω τοὺς νομοὺς Φωκίδος καὶ Ἀἰτωλοακαρνανίας καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν νῆσο ἒεε Σαλαμῖνα. Ὦ! ὅλα ἔγιναν τόσο γρήγορα! Τὸ μυαλό μου δυσκολεύεται νὰ καταθέσῃ περισσότερες ἒεε λεπτομέρειες, μιὰ συνεχὴς ζαλόεσσα δίνη μὲ ταλάνιζε ἒεε ἀδιάκοπα· δὲν γίνεται ἐξ ἄλλου σὲ 16 μῆνες κἄποιος, κἄποια δηλαδή, ἔκτη ἒεε πλουσιοτέρα ἀνθρωπίνα στὴν γῆ, ἔ; Μπόρεσα ὅμως ἒεε καὶ τοῦ πῆγα, μιὰν δέσμη κατηφέδων καὶ ἄνθη ἒεε πλουμεριῶν στὸ μέρος του, ἄχ, δὲν μπορῶ νὰ πῶ στὸ μνημεῖο του, ἒεε ξέρετε ἐκεῖ ὅπου τὸ μουσεῖο τὸ στὴν μνήμη του ἀφιερωμένο, γωνία Ὄθωνος καὶ βασιλέως ἒεε Κωνσταντίνου, μὰ πόσο πλατειάζω, φαντάζομαι ὁ σκηνοθέτης, ὁ μοντὲρ θὰ τὸ κανονίσῃ, ἔ;… τέλος πάντων, ἒεε στὸ μέρος ὅπου ἑδράζετο ἡ μεγάλη βρετάννια τὸ χοτέλ, ἕνα μέγα ξενοδοχεῖο στὴν ἒεε πρωτεύουσα, τὸ ὁποῖο γκρέμισαν ἐπὶ τούτου γιὰ νὰ ἀνεγείρουν ἒεε τὸ κενοτάφιό του, πλὴν τοῦ μουσείου βεβαίως ἔεε. Τοῦ πῆγα ὀλίγα ἄνθη λοιπόν, νομίζω ὅτι ἒεε εἶχε κἄποιο μερίδιο σὲ ὅ,τι προσπορίστηκα - τῶν τραγουδιῶν δῆλα δη. Μαδώντας τοὺς δύο ἒεε κατηφέδες μὲ κυρίευσε ἕνα κἄποιο σπάνιο συναίσθημα ποὺ εἶχε χρῶμα, ἦταν μολυβί. Πάλεψα ἂς ποῦμε, μαζύ του, ἒεε τὸ ἀπόδιωξα ἀλλά τότε, ἒεε ἄρχισα χωρίς νά τό πολυσκεφτῶ νὰ τραγουδῶ, ψιθυρίζοντας γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἔνα ᾆσμα ποὺ ἐκεῖνος τραγουδοῦσε καθὼς ἔψηνε ἐλληνικοὺς - ὄχι δὲν θὰ σᾶς πῶ τὸν τίτλο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ 229 ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2021 ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΕΓΑ ΒΑΓΓΕΛΑΚΑ.
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΖΗΟΓΚΡΑΦΙΚ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats