Τετάρτη, Μαΐου 02, 2012

Περίφραξη στὴν Ἐγνατία Ὁδὸ θὰ σώσῃ τὶς ἀρκοῦδες ἀπὸ τὰ τροχαῖα.


Πέντε χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο αἴτημα περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου, τὸ ὑπουργεῖον Ὑποδομῶν ἐνέκρινε τὴν χρηματοδότηση ἑνὸς εἰδικοῦ φράκτου ποὺ θὰ ἐμποδίζῃ τὶς ἀπειλούμενες καφὲ ἀρκοῦδες νὰ διασχίζουν ἐπικίνδυνα σημεῖα τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ.

Τὸ κονδύλι τῶν 10,5 ἑκατ. εὐρὼ θὰ διατεθῇ γιὰ τὴν τοποθέτηση ἐνισχυμένης ὑπερυψηλῆς περιφράξεως στὸ τμῆμα Σιάτιστα-Κορομηλιὰ τοῦ καθέτου ἄξονος 45, ἀλλὰ καὶ σὲ σημεῖα τοῦ κύριου ἄξονος τῆς Ὁδοῦ, ἀπὸ Παναγία ἕως Σιάτιστα. Τὸ ἔργο προβλέπεται νὰ δημοπρατηθῇ ἐντός του Μαΐου.

Ὅπως ἐπισημαίνῃ ὅμως σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Ἐγνατία Ὁδὸς ΑΕ, μέχρι τὴν ὁλοκλήρωση τῆς περιφράξεως οἱ ὁδηγοὶ θὰ πρέπει νὰ μειώνουν ταχύτητα στὰ συγκεκριμένα τμήματα.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ δημοσιοποίησε πρὸ ἡμερῶν ἡ περιβαλλοντικὴ ὀργάνωση «Καλλιστῶ», μόνο στὸ ὁδικὸν δίκτυον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἔχουν σημειωθῇ ἀπὸ τὸ 2009 μέχρι σήμερα 24 τροχαῖα ἀτυχήματα μὲ θύματα ἀρκοῦδες.

Σχολιάζοντας τὰ πιὸ πρόσφατα τέτοια ἀτυχήματα στὶς 22 Ἀπριλίου, ἡ ὀργάνωση Ἀρκτοῦρος τόνιζε ὅτι πιέζει τὶς ἀρχὲς γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ φράκτου ἀπὸ τὸ 2007.

Στὴν Ἑλλάδα ἐκτιμᾶται ὅτι ἀπομένουν μόνον 250 καφὲ ἀρκοῦδες (Ursus arctus) χωρισμένες σὲ δύο πληθυσμοὺς στὶς ὁροσειρὲς τῆς Πίνδου καὶ τῆς Ῥοδόπης.

Ἀπὸ τὸ in.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats