Κυριακή, Απριλίου 29, 2012

ἀνακοίνωση Βασιλέως Κωνσταντίνου


Τὸ τελευταῖο διάστημα τὸ γραφεῖο τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρώην Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, λαμβάνει πολλὰ μηνύματα ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνο νὰ τοποθετηθεῖ σχετικὰ μὲ τὶς ἐπικείμενες κοινοβουλευτικὲς ἐκλογές. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν αἰτημάτων τὸ γραφεῖο τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρώην Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη δήλωση:

«Παρόλο ποὺ δὲν συνηθίζω νὰ κάνω δηλώσεις πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ἀντιλαμβανόμενος τὴ σημασία τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς συγκυρίας γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος, σᾶς μεταφέρω τὶς ἀκόλουθες σκέψεις:

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν ψῆφο τοῦ καλεῖται στὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς νὰ ἐκλέξει τὴν κυβέρνηση ποὺ θὰ χειριστεῖ τὰ μεγάλα προβλήματα τῆς οἰκονομίας. Πέρασε καὶ συνεχίζει νὰ περνᾷ δύσκολες στιγμὲς καὶ τὸ μόνο ποὺ δὲν χρειάζεται εἶναι ὑποσχέσεις ποὺ δὲν μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν.

Ἔχει ἀνάγκη νὰ βρεῖ ἐργασία, κυρίως ἡ νεολαία ποὺ ἔχει σήμερα μεγάλο ποσοστὸ ἀνεργίας. Ἔχει ἀνάγκη νὰ αἰσθανθεῖ ὅτι οἱ τεράστιες θυσίες ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ κάνει τὰ τελευταία δύο χρόνια δὲν πᾶνε χαμένες. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα σταθερὸ περιβάλλον, σταθεροὺς κανόνες λειτουργίας τῆς οἰκονομίας ποὺ θὰ προσελκύσουν ἐπενδύσεις γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας.

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὅμως ἐπίσης ἀνάγκη θεσμικῶν καὶ διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν γιὰ νὰ γίνει σύγχρονο Εὐρωπαϊκὸ κράτος καὶ νὰ δώσει τὴ δυνατότητα στοὺς Ἕλληνες νὰ συμβάλλουν στὴν ἀνάπτυξη ποὺ ὄχι μόνο θὰ τὴν βγάλει ἀπὸ τὴν κρίση, ἀλλὰ ποὺ θὰ ἐξασφαλίσει καλύτερες συνθῆκες γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαό.

Πιστεύω ὅτι ἔχει ἀνάγκη τὴν Εὐρώπη μέσα στὴν ὁποία θὰ μπορέσει ξανὰ νὰ καταλάβει ἰσότιμη θέση. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ ἀξιοποιήσει τὶς συμμαχίες της.»

Κωνσταντῖνος Β΄


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats