Πέμπτη, Μαρτίου 22, 2012

ΚΚΕ (μ-λ) καὶ Μ-Λ ΚΚΕ ξανὰ μαζύ!

Ὁποία συγκίνησις!

Ξανὰ μαζύ!

Ἕνα ἄρθρο – εἴδηση μούρλια νὰ τὸ φᾷς!

Ὁρολογία καὶ λεξιλόγιο ἐξόχως ἐρωτικό, λὲς καὶ κάποιος παλιὸς ξεθυμασμένος ἀνεκπλήρωτος ἀνικανοποίητος ἐκκρεμῆς ἔρως εἶχε παγώσει στοὺς καπνοὺς ἑνὸς σφυρίζοντος ἀναχωροῦντος τραίνου (κι ἂς λάμβανε χῶρα τὸ περιστατικὸ τοῦτο στὸν ἠλεκτρικὸ τοῦ Πειραιῶς).

Ῥεπορτὰζ μὲ στίχους τόσο πιασάρικους, λὲς καὶ κάποιο αἰολείους ἀναστεναγμοὺς προκαλέσαν, μαράζι σκάλωσε σὲ μιὰ τσαλάκα τοῦ σεντονιοῦ λίγο πρὶν νὰ ἀβολευθῇ ὁ μπάνικος μὲ πρωινὴ καύλα, ποῦτσος, ὁ χύσας σὲ ὀνείρωξι, πρωταγωνιστρίας τῆς ἀπωθημένης.

Καταγραφὴ τῆς εἴδησης ἀπέχουσα παρασάγγας τριάντα ἔξι ἀπὸ τὴν αὐστηρὰ δημοσιογραφικὴ τέτοια. Μὲ πολλὲς παρομοιώσεις – βουτιὲς στὸ παρελθόν, μὲ ἀποχρωματισμένες-οὐδετεροποιημένες ἱστορικὲς ἀναφορές (ἡ ἀντίθεση τῶν μουλουκουκουέδων στὴν ἀποσταλινοποίηση), μὲ χρήση (διακριτικὴ ὡστόσο, μὴ θεωρηθῇ κι ὁ συντάκτης, στρατευμένος) γραφικοῦ κομμουνιστικοῦ λεξιλογίου - ὥστε νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ λιψομυαλάκηδες κομμουνιστές.

Ξανὰ μαζύ!

Τὸ δημοφιλέστερο σύντομο ἀνέκδοτο ΜΛ ΚΚΕ ΚΚΕ ΜΛ (μετὰ ἀπὸ τὸ πασσὲ πάντως, Ἀλβανὸς τουρίστας) παύει νὰ ὑφίσταται, ἡ λαϊκὴ σοφία χάνει ἕνα διαμαντάκι! Παρὰ ταῦτα, τὸ διαμαντάκι προστίθεται στὸ Στέμμα τῆς ἀντιμνημονιακῆς κίνησης, δίπλα σὲ Σύριζα, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ, Ἀντάρσεια, ΚΟΔΗΣΟ, ΕΔΗΚ κλπ κλπ κλπ.

Πέρα πάντως, ἀπὸ κουβέντες τῆς καρδιᾶς ὅπως μόνον ἕνας κομμουνιστὴς μπορεῖ νὰ καταλάβῃ, αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες καὶ συναρπαστικὸ μὲ τὸ ΜΛ ΚΚΕ ΚΚΕ ΜΛ ἀποδεικνύεται καὶ τεκμαίρεται καὶ λογικὰ καὶ μαθηματικά.

Ἐκτός, δηλαδή, ἀπὸ τὴν στεντόρεια ἰσότητα: ΜΛ ΚΚΕ + ΚΚΕ ΜΛ= love
προκύπτει καὶ μιὰ ἄλλη, βάσει τῆς ταυτότητας: (α+β)2 = α2+2αβ+β2

Ἔχουμε ΜΛ ΚΚΕ + ΚΚΕ ΜΛ.

Ἡ ἔνωση τῶν μοῦ λοῦ κοῦ κοῦ ἒ κοῦ κοῦ ἒ μοῦ λοῦ μᾶς δίδει:

Μ2 + 2 ΚΚΕ + Λ2

τὸ ὁποῖον παναπεῖ ὅτι στηρίζοντας τὸ ΜΛ ΚΚΕ ΚΚΕ ΜΛ, ἔχετε μιὰ ἐνδελεχῆ καὶ εὐστοιχείωτη μαρξικὴ κατάρτιση, ἕναν σοῦπερ ντοῦπερ λενιστικὸ ἀκτιβισμὸ καὶ στὴν μαρκίζα τὸ τιμημένο τρίψηφο καὶ ἐντελῶς μπὸλντ ΚΚΕ!

Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ θέλῃ [καλυμμένη ἡ καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ(sic)] ἕνας κομμουνιστὴς τὴ σήμερον ἡμέρα; 

Ξανὰ μαζύ! 
Ἐκεῖ ψηλά, πίσω καὶ ἀριστερὰ τοῦ ὁμιλητοῦ, τί σύνθημα ἔχει κρύψει ἡ ἀφίσσα; «ΣΤΑ ΑΡΙΑ» στὰ παπάρια (μου) μήπως; 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats