Δευτέρα, Μαρτίου 05, 2012

Στὸν ἑπόμενο τόνο, σωθήκαμε!


Τί μπορεῖ τελικὰ νὰ σὲ κάνῃ ἕνα κάποτε νευροκαβαλίκεμα στὰ πρώιμα κι ἄγουρα κι ἀμούστακά σου χρόνια!

Ὄχι κάτι τρομερό· ἕνα ἁπλούλι νευροκαβαλίκεμα.

Στὸ σβέρκο.

Μιὰ ὀστεώδης παλάμη, ἀποκρουστικὰ καθαρή, ἀναδύουσα πασσέ ἄρωμα passe σοῦ κάποτε γράπωσε τὸ πίσω μέρος τοῦ κεφαλιοῦ - στὰ πρώιμα κι ἄγουρα κι ἀμούστακά σου χρόνια! Στὸ εἶχε σπρώξει κάτω, ἐσὺ εἶχες ἀντισταθῇ, τὸ χέρι πίεζε, ἐσὺ ἀντιστεκόσουν, μὰ αὐτὸ τὸ χέρι εἶχε δύναμη περισσότερη. Πίεση στὴν πίεση, ἕνα ἀπίστευτο νευροκαβαλίκεμα ἦρθε καὶ σὲ παρέλυσε! Παρασύρθηκε, ἔτσι, ὁλάκερο τὸ σῶμα κι ἕρμαιο κατάντησε στὶς ὀρέξεις τοῦ (ἰδιοκτήτη τοῦ) χεριοῦ.

Τέλος πάντων, μὴν τὰ πολυλογοῦμε, κάποτε στὰ μικράτα σου, στὰ ἀμούστακά σου χρόνια, ὁ ἰδιοκτήτης αὐτῆς τῆς ὀστεώδους παλάμης (παπᾶς μάλιστα) σοῦ ἀνάγκασε σὲ μιὰ πίπα στὸ περιθώριο συνάντησης κατηχητικοῦ. Κατάπτυστον, ὦ ναί, ἄπειρα καθ’ὅσον, τὰ συμπλέγματα ποὺ δημιουργοῦνται σὲ παιδικὲς κακοποιούμενες σεξουαλικῶς ψυχοῦλες.

Καὶ τί πιὸ φυσικὸ κι ἑπόμενο νὰ σέρνῃς συμπλέγματα ἐσαεὶ καὶ γιὰ τὸ ἐπίλοιπο τοῦ βίου σου...

Κάτι τέτοιο μοῦ θυμίζει, κάπως ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ συνδρομιακή στάση τοῦ Σύριζα ἀπέναντι στὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐξεπόνησε ὁ Τσίπρας δέκα ἄξονες γιὰ μιὰ κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς τοὺς ὁποίους καὶ προτείνει.

Ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ τὸ μνημόνιο.

Ἀνατροπὴ τῆς νέας δανειακῆς σύμβασης.

Ἀνατροπὴ τῆς λιτότητας/ ἀναδιανομὴ τοῦ πλούτου / ἐξεύρεση νέων πόρων.

Πρόταση διαγραφῆς τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ χρέους.

Δημόσιο χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ὑπὸ κοινωνικὸ-δημοκρατικὸ ἔλεγχο.

Μέτρα γιὰ τὴν οικονομικὴ ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας.

Ὑπεράσπιση δημόσιων ἀγαθῶν.


[Ὁμολογῶ πὼς δὲν εἶδα πῶς θὰ γίνουν ὅλα τὰ παραπάνω, ἔχω ὅμως καλλίτατη πρόθεση καὶ πιστεύω ὅτι κάπου θὰ τὰ ἔχουν καβατζωμένα καὶ πρὸς τέρψιν τοῦ σκληρὰ χειμαζομένου λαοῦ,  οἱ προτείνοντες μεταξὺ ἄλλων νὰ διαγράψουμε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρέους – μωρὲ λὲς νὰ εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο γράφεται; Τέλος πάντων, κάπου θὰ ἔχουν τὴν συνταγὴ - ἄλλωστε οἱ κομμουνιστὲς (ῥὸζ ἢ πορφυροὶ) τὰ ἔχουν πάει τόσο καλὰ στὴν διαχείριση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ὅπου ἐπὶ τοῦ πρακτέου (κι ὄχι αὐνανιζόμενα θεωρητικὰ) ἀσχολήθηκαν].

Αὐτὸ ὅμως ποὺ προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν χείμαρρο προτάσεων γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση, προλαβαίνουν καὶ πετᾶνε μιὰ τρέντυ ἐκφρασούλα ἡ ὁποία ἔχει κάργα φορεθῇ τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅταν ἡ λέξη κρίση εἶχε νὰ κάνῃ μόνο μὲ αὐτὲς ποὺ πάθαιναν ὅταν ἕνας ἄλλος ῥασοφόρος μιλοῦσε:

Διαχωρισμὸς κράτους-Εκκλησίας.

Ῥὲ νταλγκὰς κι αὐτός! Ἀειθαλής, αὐθύπαρκτος, ἄναρχος, ἀποεξαναπανεκαθένιος!

Τέτοιο σκάλωμα, μόνον ἀντικείμενο μελέτης λευκοποδιαφορεμένων εἰδικῶν δέον νὰ εἴῃ...

Ὡς μόνη λογικὴ ἐξήγηση γιὰ αὐτὸ τὸ κόλλημα μὲ τὸ παπαδαριὸ εἶναι ὅτι κάποτε κάποιος πάπαρδος τοὺς τὴν φόρεσε εἴτε στὰ δόντια εἴτε στὸν πωπό - δὲν παίζει ἀλλιῶς.

Διότι ἐντάξει, πρόβλημα οἰκονομικὸ ἔχουμε, λογικὸ λογικότατο μοῦ κάνει νὰ ἀναφέρῃ ὁ ἐπίδοξος σωσίας μας ἀπὸ τὴν κρίση, Τζήμπρας κάτι γιά: κρατικοποίηση τῆς μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς καὶ μοναστηριακῆς περιουσίας*. Ἀλλὰ τί μπορεῖ νὰ προσθέσῃ στὰ ταμεῖα ἡ ἀφαίρεση τῆς εἰκόνας τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὰ δικαστήρια, αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ μόνον ἕνας πιστὸς τῆς πνευματικῆς ψώρας μπορεῖ νὰ ἐξηγήσῃ.

* Βέβαια, σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλη (ἐντάξει, τὸ βγάλανε τὸ πόρισμα!) ἐκκλησιαστικὴ καὶ μοναστηριακὴ περιουσία*2, ὁ Ἰερώνυμος (ὁ ὁποῖος εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, λαλίστατος*3 ἔγινε τώρα ποὺ μελετᾶνε τὰ τοῦ παγκαριοῦ του) ἔχει μιὰ δική του ἐνδιαφέρουσα ἐκδοχή.


*2 Ἡ ὁποία, μεγάλη ἢ μικρή, ἀφιεροῦται σὲ κάποια συσσίτια καθημερινῶς (Περίπου 250.000 άτομα τρέφονται καθημερινά από τα συσσίτια της εκκλησίας). Δὲν ξέρω ἂν τὰ δίνῃ ὅλα ἡ Ἐκκλησία ἢ ἂν μαζεύῃ τὰ ληγμένα ἀπὸ τὰ σοῦπερ μάρκετ, ξέρω (ἐκτὸς κι ἂν λαθεύω) ὅμως ὅτι ὁ Σύριζα δὲν ἔχει κάνει κάτι ἀνάλογο ἔτσι γιὰ τὸ μάρκετινγκ ῥὲ παιδί μου! Γιὰ τὰ ψηφαλάκια!

*3 Τώρα ποὺ ὁ ἀρχιεπίσκοπος βγαίνει καὶ μιλᾷ (θέλουν να μας μετατρέψουν σε αποικία) γιὰ κάτι πάρεξ τῆς ἁρμοδιότητάς του οἱ γνωστοὶ ἄγνωστοι ποὺ σκίζαν τὰ ῥουχαλάκια τους ὅταν ἀντιστοίχως ὁ Χριστόδουλος, μιλοῦσε, κάνουν κοκοκό. Προφανῶς ἐπειδὴ ὁ Ἱερώνυμος ταυτίζεται μὲ τὴν μέηνστρημ ἄποψη γιὰ τοὺς κακοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς καλοὺς Ἕλληνες ποὺ κουστουμάκι πᾶνε κάποιοι ἀγωνιστὲς πολιτικοὶ ταγοί τους, φυράματος Τσίπρα, Παπαρήγα καὶ τὰ ῥέστα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats