Σάββατο, Νοεμβρίου 25, 2006

Έγκυρες (αφρίζουσες) πηγές.

............... Έτσι πού λέτε μέ τήν διάλεξη! Η φάση όμως δέν ήταν μόνο αυτή. Αυτό πού εσκεμμένως δέν εγράφη από τήν εφημερίδα τού Ψυχάρη (καθότι πασίγνωστες οι σχέσεις του μέ τήν διοίκηση τού αγίου όρους*) είναι ότι λίγες δεκάδες γενειοφόρων, σταυροφόρων φανατικών είχαν συγκεντρωθεί έξω από τό μέγαρο όπου γινόταν αυτή η διάλεξη.

Θά σάς μεταφέρουμε εμείς τίς λεπτομέρειες πού δολίως απεκρύφθησαν!

Κατ’αρχάς οι αντιδράσεις περιορίστηκαν σέ συνθήματα. Όσο μπορεί νά φωνάξη μιά γριά βεβαίως, φέρουσα εικόνα τού αγίου Νεκταρίου στό ένα χέρι καί χοντροκομμένο σταυρό στό άλλο. Αντιδρούσαν γιά τά λεγομένα τού Μισέλ Ονφρέ τόν οποίον χαρακτήριζαν ώς αντίχριστο, ζητούσαν δέ νά απαγορευθή, νά σταματήση άμεσα η διάλεξη κι αυτός νά ριχτή στήν υψικάμινο τής χαλυβουργικής.

Κανείς δέν τούς έδωσε σημασία πλήν ενός περιπτερά τήν μόστρα τού μαγαζιού του τήν οποίαν, χαλούσαν οι χριστιανοταλιμπάν. Ασφαλώς η διάλεξις εντός, συνεχίζετο άνευ προσκομμάτων. Μέχρι πού κάτι συνέβη. Κάποιος έδωσε φέρμα. Είς υψηλά ιστάμενος - δεδομένου τού ότι η χώρα διαφεντεύεται από τόν χριστόδουλΑ καί τούς παπάδες - πιέστηκε καί η εκδήλωσις τερματίσθη. Δέν εγράφη, δέν τό διαβάσατε στό Βήμα διότι ο Ψυχάρης, τά πάμε! Κολλητάρι μέ τό ράσο!

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στήν Τζουμχουριγιέ Κριστιανιγιέ Γιουνάν! Ο Μισέλ Ονφρέ πλέον, θά περιφέρηται στόν κόσμο, κραυγάζων γιά τόν σκοταδισμό όστις επικρατεί στό Γιουνανιστάν κυρίως όμως γιά τό πόσο πολύ δίκιο έχουν οι έλληνες προοδευτικοί αντικληρικαλιστές, πού αναφέρουν (καί στηλιτεύουν) συνεχώς τήν απίστευτη επίδραση τού κλήρου στό κοινωνικό γίγνεσθαι, στίς πολιτιστικές εκδηλώσεις, στήν οπισθοδρόμηση έν γένει.* η ύπαρξη τέτοιας ονομασίας στά βιβλία τής Γεωγραφίας τού δημοτικού δημιουργεί σύμπλεγμα στά παιδιά μας καί πρέπει στά πλαίσια τής ανεξιθρησκείας νά αλλάξη. Όπως ένας σαλονικιός βλόγερ ισχυρίζετο ότι η νηπιοβάπτιση αλλά καί η ονοματοδοσία χριστιανικών τάγκς είναι καταπίεση, έτσι καί τώρα! Κινούμεθα στήν σωστή κατεύθυνση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats