Πέμπτη, Απριλίου 12, 2012

Γαρδένια

Τὸ ζόρι ξεκίνησε λόγῳ τῆς ὀνομασίας της· ὅταν στὰ προομηρικὰ ἔτη, στὰ ἐκεῖνα τοῦ χαλκέου γένους, ὀνομάζετο πρόενθυς, ὅλα ἐκύλουν κανονικῶς. 

Καθὼς ὅμως τσούλησαν τὰ ἔτη καὶ Ἀγαμέμνων τὴν εἶδε πρωθυπουργὸς κι ἄλλαξαν λίγο τὰ γλωσσολογικά, τσίμπησε μιὰ διαφορετικὴ ὀνομασία:

Γαρδένια.

Κι ἐπειδὴ περιέχει μέσα της τὸ μόριον ΔΕΝ, στράβωσε ἡ φτιάξη κι ἔκτοτε μᾶς ταλαιπωρεῖ κάργα.

Ἄλλοι πάντως λέγουσιν ὅτι ἡ ὀνομασία της κατάγεται ἀπὸ κάποιον Alexander Garden, φυσιοδίφη ἐκ τοῦ Τσάρλεστον τῆς Νοτίου Καρολίνας τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ ὡς γνωστὸν τσάρλεστον εἶναι οἱ καραμέλες, ἄρα μούσι τὰ περὶ Garden.

Ἡ γαρδένια λοιπόν, ἀγαπημένο φυτὸ κάθε φυτολάτρη, ἔχει ἰδιαίτερες ἀπαιτήσεις, ὄχι ὅμως δύσκολο νὰ ἐκπληρωθοῦν. 

Ἰδοῦ λοιπὸν προτάσεις τινές:

Χῶμα:

Ὄχι ὅ,τι κι ὅ,τι. Ἀπαιτεῖ χῶμα γιὰ ὀξύφιλα. Ἐπειδὴ ὅμως μετὰ ἀπὸ περίπου ἕνα ῎ετος ἡ ὀξύτης αὐτοῦ μετριάζεται, πρέπει κάθε δύο μῆνες νὰ τῆς τὴν ἐπαναφέρουμε μὲ τὸν ἐξῆς τρόπο: Ῥίχνουμε μία κουταλιὰ τῆς σούπας ξύδι σὲ πέντε περίπου λίτρα ὕδατος καὶ ποτίζουμε τὴν γαρΔΕΝια. Ἐὰν ἡ γλάστρα εἶναι μικρά, τότε ἡ ἀναλογία μεταβάλλεται εἰς μιὰ κουταλιὰ τοῦ γλυκοῦ σὲ ἑνάμισυ λίτρο ὕδατος.

Περιβάλλων χῶρος.

Σκιερός, ἄνευ ἀμέσου ἐπαφῆς μὲ τὸν ἥλιο ὁ ὁποῖος τὰ καλοκαίρια γίνεται σκέτη ὕαινα. Κι ἅπαξ μπαστακωθῇ ἡ γαρΔΕΝια σὲ ἕνα μέρος τέτοιο δὲν πρέπει μετακίνηση.

Λίπανσις.

Κάθε περίπου εἴκοσι ἡμέρες πρέπει λίπανσις (ἀρχομένης τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου) μὲ ὑδατοδιαλυτὸ λίπασμα χαρακτηριστικῶν 10-30-10, ὅπου ὁ μεσαῖος ἀριθμὸς εἶναι ἡ περιεκτικότης σὲ φώσφορο, συστατικὸ τὸ ὁποῖο βοηθᾷ τὴν ἀνθοφορία. Μία κουταλιὰ σούπας λιπάσματος σὲ πέντε λίτρα ὕδατος.

Ὁμοίως κάθε εἴκοσι ἡμέρες, προσθέτουμε σίδηρο τὸν λεγόμενο χηλικὸ (ἐπίσης σὲ ὑδατοδιαλυτὴ μορφὴ). Μία κουταλιὰ τοῦ γλυκοῦ σὲ ἕνα λίτρο. Ἡ ἔλλειψις σιδήρου μαρτυρᾶται στὸ φυτὸ ἀπὸ τὶς καφὲ ἄκρες τῶν φύλλων.

Προσοχή: Ἡ λίπανσις δὲν πρέπει νὰ γίνεται σὲ στεγνὸ χῶμα.

Πότισμα.

Ὅσο πρέπει ὥστε τὸ χῶμα νὰ εἶναι νοτισμένο. Σημαντικὸς παράγων γιὰ τὴν εὐδοκίμηση τῆς γαρΔΕΝιας εἶναι ἡ καλὴ ἀποστράγγισις. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μὲ πρόσθεση περλίτου στὸ χῶμα. Κατὰ τὴν μεταφύτευση προφανῶς, προσθέτουμε σὲ ἀναλογία ἕνα πρὸς πέντε, περλίτη στὸ χῶμα, ἔτσι οἱ ῥίζες ἀερίζονται καλῶς. Στὸν πάτο τῆς γλάστρας, ἀντὶ πετραδακίου, προτιμήσατε καρβουνάκια (σὲ ὅμοιες διαστάσεις μὲ αὐτὲς τῶν λίθων). Ἡ γλάστρα θὰ εἶναι ἐλαφρύτερη ἐνῷ ὁ ἄνθρακας ἀποτρέπει γέννες βακτηρίων καὶ μυκητῶν. Ἀπαγορευτικὴ ἡ ὕπαρξη πιάτου στὴν γλάστρα, ἡ ἄμεση ἐπαφὴ πιάτου δηλαδὴ καὶ γλάστρας· λιμνάζον ὕδωρ δημιουργεῖ μύκητες καὶ λοιπὲς δημοκρατικὲς δυνάμεις ποὺ δροῦν συνομωτικῶς κατὰ τῆς ἀριστοκρατικῆς γαρΔΕΝιας.

Γοῦστα.

Κατὰ τὰ ἱδρωμένα βράδια τοῦ θέρους ἀποζητᾷ ψέκασμα μὲ νερὸ στὰ φύλλα της. Κατάλληλος ὑγρασία ἐπίσης ἐπιτυγχάνεται μὲ βρεγμένο πιατάκι τὸ ὁποῖον πάντως ἐπ’οὐδενὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν γλάστρα.

Καλλωπισμὸς

Κλάδεμα. Ὄχι καὶ πολὺ ἀπαραίτητο. Ἂν ἔχῃ τρανέψει, ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν κάποιους βλαστοὺς ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ τὸν δέοντα ἀερισμό. 

Μεταφύτευσις.

Τὸ φυτὸ χρειάζεται μεταφύτευση κάθε 3-4 ἔτη ἐκτὸς κι ἂν φαίνεται ὅτι οἱ ῥίζες του ἔχουν ἀναπτυχθῇ. Φυσικά, δὲν πρέπει νὰ ἔχη μπουμπούκια κατὰ τὴν μεταφύτευση.

Ζόρια.

Χειμών. Κατὰ τὶς μηδενικῶν θερμοκρασιῶν νύκτες εἴτε τὶς προσφέρουμε κατάλυμα σὲ κλιμακοστάσια εἴτε καὶ μέσα στὸ σπίτι ἂν εἴμεθα γύφτουλες. Ἂν δὲν διαθέτουμε κλιμακοστάσιο ἢ τὸ σαλόνι μας προσφέρεται μόνον γιὰ ζαμπουνοδεξιώσεις, τὴν καλύπτουμε μὲ νάυλον χωρὶς ὅμως νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ κλαδιά. Φτιάχνουμε μάλιστα καὶ μερικὲς τρυποῦλες γιὰ νὰ μὴν σκάσῃ τὸ φυτάκι.

Ἀσθένειαι.

Συνήθως ἀντιλαμβανόμεθα τὴν προσβολὴ ἀπὸ γνωστὰ ἀντικοινωνικὰ στοιχεῖα κι ὀχτροὺς τῆς καθεστηκυΐας τάξεως, ὅταν ἔχουν προκαλέσει ἀρκετὴ ζημία καὶ εἶναι δύσκολη πιὰ καταπολέμησις. Πρὸς τοῦτο πρέπει τὸ προληπτικὸ ῥάντισμα μὲ χαλκό.
Τὰ ξερὰ κίτρινα μαυρισμένα φύλλα πρέπει νὰ ἀπομακρύνωνται πάραυτα δι’ εὐνοήτους λόγους.διοίκησις τοῦ βλὸγ δηλοῖ ὑπευθύνως πὼς ἂν μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ὁδηγίες, συνεχίζετε νὰ ἔχετε πρόβλημα μὲ τὴν γαρΔΕΝια σας, τότε τὸ πρόβλημα τ ἔχει ἀφεντικὸς τοῦ φυτοῦ κι ὄχι τὸ τελευταῖο. Μιλᾶμε γιὰ γκαραντὶ συμβουλάς, πρᾶμμα τεφαρίκι, κάτσε καλὰ γιὰ μιὰ τούμπανο γαρδένια(sic)!


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats