Κυριακή, Μαρτίου 14, 2010

Οἱ Γερμανοὶ εἶναι φίλοι μας! (2)

Ὅποτε γίνῃ/γίνεται (εἶναι καί τῆς μοδός ἄλλωστε τώρα) λόγος/διάλογος περί ξένων, ἀλλοδαπῶν, ἰθαγένειας καί τά ῥέστα, πλήν τῶν ὅποιων αἰτιάσεων, σ υ ν ή θ ω ς ἡ μία πλευρά (αὐτή τῶν μεταναστολάγνων) προσθέτει στήν ὅλη ἐπιχειρηματολογία λίγη μπεσαμέλ ἀνθρωπισμοῦ. Παραδείγματος χάριν, τζούφιοι, φτηνοί συναισθηματισμοί μπολιάζουν τό παραμικρό ἐπιχείρημα πού προσπαθεῖ νά πείσῃ γιά τήν ἀναγκαιότητα ἀπονομῆς ἰθαγένειας στόν κάθε ταλιμπάν ἀπό π.χ. τό Ἰράκ κυρίως γιά λόγους φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ς . Κι ἔτσι, ἡ πολεμική τους καταλήγει σέ μιάν μανιχαπλοϊκή θεώρηση: Ἐμεῖς θά πᾶμε στόν παράδεισο, ἔτσι καλοί πού εἴμαστε, ἐσεῖς (οἱ μή μεταναστολάγνοι) στήν κόλαση τόοοοσο κακοί πού εἶστε!

Αὐτή ἡ κατηγορία τῶν μεταναστολάγνων εἶναι ἡ πιό διαδεδομένη. Καί πιασάρικη. Διότι ἀπευθύνεται στούς πλέον πολιτικά ὤριμους πολίτες (κι ὄχι ὑπηκόους βεβαίως βεβαίως) τῆς χώρας μας, ὅπως εἶναι οἱ μέ σύνδρομα κατοχῆς (ἐναπομείνασαι) ἑσχατόγριαι, νοικοκυρές μέ κάρτα διαρκείας στό ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ τῆς Βίκυς Χ΄΄Βασιλείου καί οἱ ἐν γένει ἐπιρρεπεῖς στό αἰδοιόκλαμμα ἑλληναράδες. Δέν ἀσχολοῦνται (οἱ μεταναστολάγνοι) μέ περισπούδαστες καί δυσνόητες πολιτικές θεωρήσεις ἤ μέ ἐξισώσεων νούμερα περί τοῦ ΑΕΠ κλπ γιά νά ἀποδείξουν τό ἀληθές τοῦ λόγου· ἕνα τό στάνταρ: Ἡ καλοσύνη μᾶς κάνει νά λέμε ναί χωρίς ὅρους. Ὁπότε κι ἐσύ ἄν εἶσαι φιλάνθρωπος καί καλούλης πρέπει νά…… (γνωστό τό τί νά) Μαζύ μέ αὐτό, ἐπιστρατεύουν κάτι κλισέ ὅρους (μέ τήν ῥό λέξη) γιά νά χαρακτηρίσουν τούς ἀπέναντι μέ θετικά γιά τούς ἴδιους ἀποτελέσματα - μᾶλλον ὅμως πρόσκαιρα.

Ὑπάρχουν, φυσικά, λογιῶ λογιῶ συνομοταξίες μεταναστολάγνων. Μιά ἄλλη ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἶναι λιγότερο καλοκάγαθη φυσιογνωμικῶς ἀπό τήν προηγουμένη. Πρόκειται γιά τήν ῥεαλιστικῶν τεταγμένων συνομοταξία. Ξεκινᾷ τόν συλλογισμό της βάσει τῶν δεδομένων: Ὑπάρχουν στόν τόπο τόσοι ἀλλοδαποί τόσων ἐτῶν. (παραβλέποντας φυσικά τό πῶς ἔφθασαν ἐδῶ!) Υἱοθετεῖ ἕνα πιό αὐστηρό ὕφος ἀπέναντι στούς «ῥατσιστές» καί τούς ζητᾷ νά συνέλθουν! Ποῦ θά πάνε ὅλοι αὐτοί; Στό ἐρώτημα ἀπαντοῦνε μόνοι τους μέ κάποια ἀφοριστική ἀνασκόπηση: Τί θά κάναμε χωρίς μετανάστες ἐργάτες; Ποιός θά συμμάζευε τήν γεωργία ἀλλά καί τήν οἰκοδομή; Ἐδῶ ἀκριβῶς συνίσταται τό ἐνδιαφέρον τῆς κατηγορίας αὐτῆς. Ὡσάν τό χρυσόψαρο μέ τά κάμποσα δευτερόλεπτα μνημόνιας, οἱ μεταναστολάγνοι αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν διαθέτουν μνήμη μόνον τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν, μή μπορώντας (ἄς ποῦμε) νά θυμηθοῦν ποιοί ἔχτιζαν σπίτια πρό τοῦ 1990 μ.Χ., ποιοί ἀσχολοῦντο μέ τήν γεωργία. Γι’αὐτόν τόν λόγο, λόγῳ αὐτῆς τῆς παθογένειάς τους ἔχουν ἀνύπαρκτη ἀπήχηση σέ ἀκροατές λαϊκῶν στρωμάτων· ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλωστε προέρχονται οἰκοδόμοι καί γεωργοί. Ἀντιστρόφως ἀνάλογα, σημαντική ἀπήχηση γιά αὐτές τίς ἑσχατολογικές καί κινδυνόλογες παρόλες βρίσκουν στά ΒΠ.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο, γίνονται ἀτέρμονες συζητήσεις ἐπί συζητήσεων περί τῆς πληθυσμιακῆς συνθέσεως τῆς χώρας ἐνῷ τοῦ χρόνου θἆναι ἡ ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ ὁποῖος πληθυσμός κάποτε, 80 περίπου χρόνια πρίν, ἄρτι σφυρηλατηθείς μέ χαρακτηριστικά ὁμοιογένειας, ἦταν ἀντικείμενο σχολίου τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου(Ἐλ. Βῆμα, 9-5-1929):

«Ευτυχώς, σήμερον ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να αποτελούμε ένα και ηνωμένον Έθνος από του Ταινάρου μέχρι του Έβρου και από της Κερκύρας μέχρι των νήσων των παρακειμένων εις τας Μικρασιατικάς ακτάς. Είμεθα ένα ΈΘνος ομοιογενές κατά 95% περίπου. Αυτό δε το γεγονός μάς κάμνει έναν από τους πιό ομοιογενείς Λαούς της Ευρώπης. Είναι και ένας εκ των σπουδαίων λόγων που δικαιολογούν την αισιοδοξίαν μου διά την ικανοποιητικήν εξέλιξιν των Ελληνικών Πραγμάτων»

Σήμερα, μᾶλλον ἐδῶ καί 10-15 χρόνια, ἡ ῥότα ἔχει ἀλλάξει. Πρωτοστατεῖ ἡ Ἀριστερά· ἡ ὁποία ἀντιλαμβανόμενη ὅτι καθεστωτική τῶν γούστων της ἀλλαγή δέν θά γίνῃ, τό γύρισε. Σκοπός της αὐτό πού δέν παραδέχεται ἄμεσα εἴτε σέ παιδιά τῶν ΒΠ, εἴτε σέ προλεταρίους τῶν πέριξ τοῦ πειραιῶς περιοχῶν, εἴτε σέ συμπλεγματικές ἑσχατόγριες, εἴτε σέ κλαψομοῦνες νοικοκυρές.

Τό παραδέχονται ὅμως ἄλλοι. Λογογράφοι π.χ. τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Η.Β.. Ὁ Andrew Neather σέ ἄρθρο του στήν London Evening Standard (23/10/2009) γράφει πώς η χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων στην Βρετανία και για την αλματώδη αύξηση της εισροής μεταναστών ήταν εσκεμμένη προκειμένου να γίνει η χώρα πολυπολιτισμική!

Ἴσως, κάποια στιγμή, κάποιος (νῦν) ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος μεταναστολάγνος παραδεχθῇ ὅτι ὅλη αὐτή ἡ χωρίς τήν παραμικρή ἐπιφύλαξη στήριξη τῶν λαθρομεταναστῶν δέν ὀφείλεται στό agapate alliloys. Μπορεῖ παρρησίας φουσκωθείσης νά εἰπωθῇ ὅτι δέν ὑπάρχει κίνητρο φιλανθρωπίας στό νά λές ναί σέ κάθε λαθρομετανάστη. Ἐάν ἡ ὁμοιογένεια ἑνός λαοῦ γινόταν νά ἐπιτευχθῇ μέσῳ ξέρω’γω κατάργησης τῆς φυτίνης στό τσιγάρισμα κι ὄχι μέ ὅ,τι τώρα γίνεται στό μέτωπο τῆς λαθρομετανάστευσης, τό δίχως ἄλλο θά ἐπικεντρώνονταν στόν ἐξοβέλισμα τῶν φυτικῶν ἐλαίων ἀπό τό μαγείρεμα.

Γι’αὐτό καί εἶναι ξεχωριστά γελοῖες οι γιομάτες ἐμετικούς συναισθηματισμούς παπαριές περί τῶν ἀναγκῶν τῶν λαθρομεταναστῶν οἱ ὁποῖες συναντῶνται τόσο συχνά καί στά μπλόγκς. Ἀφελεῖς ἤ ντροπαλούληδες ἀποδομιστές τῆς ὁμοιογένειας τοῦ κατοίκων τῆς χώρας, ποντάρουν τόσο πολύ στήν πόπ κουλτούρα πού ἕνας Ὄλιβερ Τουϊστ ἐπινόησε…

3 σχόλια:

Ο χρήστης Blogger The Motorcycle boy είπε...

Εγώ -σε ποια κατηγορία μεταναστολάγνων ανήκω; Σε όλες κολλάω έτσι που τα περιγράφεις, χαχαχαχα.

Πάντως, μεταξύ μας, και η δική σου άποψη "πριν 20 χρόνια δεν ήμασταν έτσι" και "πριν 50 χρόνια τα έλεγε αλλιώς ο Βενιζέλος" δε με ψήνει για ρεαλιστική! Πριν 20 χρόνια παίζανε το "Σκα σου σου" οι ντισκοτέκ -αυτό με νομιμοποιεί να απαιτώ και σήμερα να παίζουν τα ίδια; Και μην ανοίξουμε κουβέντα για τον Βενιζέλο, επειδή στο δικό μου λεξικό το όνομά του έχει πολλά εγκλήματα καταχωρημένα.

15/3/10, 9:22 π.μ.  
Ο χρήστης Blogger vangelakas είπε...

Εγώ -σε ποια κατηγορία μεταναστολάγνων ανήκω; Σε όλες κολλάω έτσι που τα περιγράφεις, χαχαχαχα.

χέσου, ἐσὺ δὲν εἶσαι σκατόψυχος! (σὲ ὅλες, ναί, χαχαχα!)

Ἡ ἄποψή του ἦταν πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια, ἀλλὰ γιατὶ νὰ μὴν ἀποτελῇ ἕνα ἀξίωμα; (Ἐντάξει, μωρέ, ἄσε ἀπόξω τὸ ἰδιώνυμο!)

17/3/10, 8:52 μ.μ.  
Ο χρήστης Blogger The Motorcycle boy είπε...

Να το αφήσω το ιδιώνυμο. Να αφήσω και το έγκλημα της Μικρασιατικής εκστρατείας; Να αφήσω και τον βίαιο εξελληνισμό της Θεσσαλονίκης; Να αφήσω και τους Κρητικούς χωροφύλακες που τρομοκρατούσαν; Ε, τι να πιάσω ρε παιδί μου από τον Βενιζέλο!

Εντάξει -έχω ακούσει μια ανατριχιαστική κυριολεκτικά εκτέλεσή του στο "Πότε θα κάνει ξαστεριά", από πλάκα γραμοφώνου, αλλά από τραγουδιστές δεν δέχομαι αξιώματα!

Υπογραφή: ο μεταναστολάγνος της γειτονιάς σας (με ιδιαίτερη προτίμηση στις αιλουροειδές μαύρες!) χεχεχε

17/3/10, 11:03 μ.μ.  

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats