Πέμπτη, Ιανουαρίου 18, 2007

Κατάλληλο γιά δίαιτα πτωχή σέ νάτριο.
Τό παρόν ιματζάκι, εξαιρετικώς αφιερωμένο στούς φωστήρες τής ανθρώπινης διανόησης οίτινες σέ πρώτη ευκαιρία μάς ζαλίζουν τ’αρχίδια γιά τήν χριστιανοταλιμπανική δημόσια ζωή τής ελληνικής δημοκρατίας.

Κάποιος (άρτι εκλεχθείς δημοτικός σύμβουλος) περιφρονεί τό χριστιανικό τυπικό καί απέχει. Έτσι απλά. Τό «αγνοεί», αυτήν τήν λέξι χρησιμοποιεί η σχετική είδηση. Προφανώς, θά πάη πιό πέρα, όχι ακριβώς στήν γωνία τής αιθούσης τελετών, αλλά λίγο απόμερα, σέ μέρος ένθα δέν τό πιάνει ο ήλιος, καί θά ορκισθή, ο αγνοήσας τό προβλεπόμενο τυπικό (τό ανήκον στήν ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α θ ρ η σ κ ε ί α βάσει σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς) στόν λόγο του καί τήν συνείδησή του. Ίσως οι εθνοφοβικοί, θά πρέπει νά συμφιλιωθούν μέ τήν ιδέα, ότι ο ρασοφόρος, αποχωρών, δέν πρόκειται νά ανάψη ιεροεξεταστική φωτιά κάτω από τά σώβρακα τού αγνοήσαντος τόν θρησκευτικό όρκο. Εξάλλου πόσο μαλάκας πρέπει νά είσαι γιά νά θέλης τόν Τσιπουριανό πιστός νά είναι καί νά ορκίζηται θρησκευτικώς; Ή τόν στά 14 του κνίτη, Τσίπρρρρρρα;

Όρκος στόν λόγο του καί τήν συνείδησή του λοιπόν, εξίσου γελοίος – κατ’εμέ – μέ αυτό πού λένε πολιτική κηδεία, αλλά υπαρκτός ώς δραστηριότης καί επιλογή.


Υπαρκτός.

ΥΓ: Θά έχη μέγα ενδιαφέρον νά τσεκάρουμε τά πεπραγμένα τού συνοθυλεύματος Μαριδιανού – Ρηγαξελού - Τσίπρρρρρρρα – Φιλίνη (Γωγούς Αντζολετάκη/Πέγκυς Σταθακοπούλου/Ισμήνης Καλέση) στό τέλος τής τετραετίας... Βασικά, προϋπόθεση γιά νά παιχτή πεπραγμένο/α είναι οι συμμετοχές στίς συνεδριάσεις. Συνεπώς μέγιστο ενδιαφέρον θά έχη (στό τέλος τής τετραετίας) μιά καταλογάρα μέ τίς συμμετοχές τής προαναφερθείσης ομαδίσκης, στές συνεδριάσεις τού δημ. συμβουλίου.

ΥΓ2: Τί έκφρασες περιέχει, αλήθεια, ο όρκος αυτός; Μήπως ευρίσκεται στό κατεβατό καμιά λεξούλα σάν τό «υπακοή»; Μήπως π.χ. ο Κουτσομουριανός θά ορκισθή γιά τίποτε υπακοές, τίποτε ευπείθειες, τίποτε υποταγές;


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα

blog stats