Σάββατο, Μαΐου 12, 2018

болка паок

Τὴν εἶχα πάει στὸ Σούνιο, ἀπόγευμα ἦταν καὶ προσπαθοῦσα νὰ χωνέψω κἄτι κοντοσούβλια ποὺ εἴχομεν πρὸ ὀλίγου φάει γι’αὐτὸ καὶ εἶχα μείνει λίγο πιὸ πίσω. Αὐτὴ ἔτρεχε σχεδὸν πρὸς τὸν χῶρο τοῦ ναοῦ – δὲν μὲ χαλοῦσε, ἡ θέα τῶν καπουλιῶν της νὰ συγκλονίζωνται τρεχάμενα, ἦταν ποίημα. Ὑπῆρχε καὶ ἄλλος, πολύς, σπεύσας ἐκεῖ κόσμος νὰ θαυμάσῃ τὸν δύοντα ἥλιο ποὺ ἔτρεχε στὰ ὑγρά του σάβανα. Ἕπνιξα ἕνα ῥέψιμο ὅταν ἔφθασα δίπλα της καὶ τῆς χαμογέλασα ἀληθινὰ ἠδονισμένος μὲ τὸ περιβάλλον, ἴσως ἐπειδὴ τῆς ἄγγιξα τὸ ἔξω μέρος τοῦ ἀριστεροῦ αὐτῆς γλουτοῦ. Σύμπασα ἡ πλέμπα βλέπαμε καὶ κυττούσαμε τὸ αἰγαῖον πέρα ὅσο νὰ φθάνῃ τὸ μάτι, νὰ μπλέκῃ τὸ γαλανό του μὲ τὸ στὸν οὐρανό, ἡ γραμμὴ τοῦ ὁρίζοντος ἀδιευκρίνιστη καὶ ἔνοιωθες νὰ θέλῃς νὰ κάνῃς ἐμετὸ ἀπὸ τὴν τόσην ὡραιότητα, πέταγα ματιὲς ἄλλως τε καὶ στὴν βυζοχαράδρα της, αὐτὸ κι ἂν ἦταν ποίημα, βυζοχαράδρα ἀπὸ μαστοὺς g cup… Τὴν κύτταξα ὡστόσο στὰ μάτια!

Ποῦ σὲ ἔφερα ὁ πούστης, πάλι!”

Μιὰ φουσκωμένη ἔπαρσις, λίαν ἔντονος μὲ ταλάνιζε εὐχαρίστως! Κι αὐτὴ ἡ καριόλα:

Ἐν τάξει, τζουτζοῦκο μου... Ὡραῖα εἶναι, δὲν λέω, ὑπέροχα... Ἀλλὰ ὄχι τόσο γραφικὰ πιὰ ὅσο ὁ Λουτσέσκου καὶ ὁ Ζμπάουκ! Ἡ μόνιμη ἐπῳδὸς τῶν νόθων τέκνων τοῦ ἀειμνήστου Τσάρου τῶν Βουλγάρων Μπορὶς τοῦ τρίτου, “ἔχομε 80 βαθμοὺς καὶ ἕνα μὰτς λιγότερο”, ἀφήνει παραπίσω κάθε ἡλιοβασίλεμα στὸ Σούνιον! Ἒ ναί, γιὰ...”

Ἔτσι εἶναι! Ὅταν δὲν τοὺς πηδᾷς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὥστε νὰ σὲ φωνάζουν θεῖο...

Ἐν ἀρχῇ ἦν ἕνα ματσάκιον συνῆθες ὕποπτο.

ΠΑΟΚ ΟΣΦΠ.

Ὁ κανονισμὸς (τὸν ὁποῖον ὑπογράφουσιν αἱ ὁμάδες ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ πρωταθλήματος κάααθε καλοκαίρι) δὲν ζητᾷ δυναμόμετρο ἵνα ἐλέγξῃ μὲ πόσα νιούτων φεύγει ἕνα ἀντικείμενο πρὸς τὸν ἀγωνιστικὸ χῶρο. Θεωρητικῶς, εἶναι τὸ ἴδιο ἂν μιὰ δεσποινὶς δευτέρας δημοτικοῦ πετάξῃ μιὰ πλαστικὴ συσκευασία κάμερας π.χ., μὲ ἕνα σιφόνι νιπτῆρος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκσφενδονίσῃ ἕνας βούλγαρος (ἢ ἕλλην) σφίχτης.

Τὸ ἴδιο.

Διακόπτεται ὁ ἀγώνας εἰς βάρος τοῦ γηπεδούχου καὶ στὶς δύο περιπτώσεις.

Ἡ τιμωρία; Πειθαρχικοῦ περιεχομένου. Ὄχι κἄποιο τερτίπι δικολαβίστικο. Μπαίνεις στὸ γήπεδο; ΟΚ, ὑπάρχουν συνέπειες.

Τὸ ἀγνοοῦν αὐτὸ οἱ τοῦ Ζμπάουκ; Ἕνας μαλαματένιος ὁπαδός, ἴσως. Ἀλλὰ οἱ διαμορφωταὶ ἀπόψεως, δημοσιογράφοι ὄχι. Παρὰ ταῦτα...

Καὶ σκίζουν τὰ ῥοῦχα τους ἐπειδὴ φέρεται ὀλίγον τι, ὁ Ὀλυμπιακὸς ὡσὰν Τιτίκα.

Ὄντως φέρεται. Ὁ ΟΣΦΠ. Ἔχουν ἕνα κἄποιο δίκιο. Οἱ τοῦ Ζμπάουκ. Ἀλλὰ ἔχει μαζύ του τὸν κανονισμό, τί νὰ κάνωμε τώρα;

Ἀλλὰ κι ἔτσι νὰ μὴν εἶναι.

Ξεχνοῦν οἱ τοῦ Ζμπάουκ τί συνέβη πρὸ ἑνὸς ἔτους ;

 Ὄχι προπολεμικῶς. 

(προπολεμικῶς ἦταν αὐτό, λοοοοόλ)Οὔτε στὰ χρόνια ποὺ ΓΓΑ ἦταν ὁ Κουλούρης.

Πέρυσι.

Δῆλα δη, τί πέρυσι; Οὔτε 8-9 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν μὴ ἀγῶνα μὲ τὸν ΟΣΦΠ.

Ξεχνοῦν πόσο Γκαρσία , φέρθηκε ὁ τότε Ζμπάουκ προπονητής;
Ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἴδια περίπτωση! Στὸ μὰτς ΠΑΟ ΠΑΟΚ.
Φυσικά, δὲν ἔχουν τόσο κοντὴ μνήμη. Ἁπλῶς, τὸ πούστικα ἀγνοῦν.

Καὶ φτιάχνουν ἕνα ἀφήγημα περὶ ΠΟΚ, ἀδικιῶν καὶ λοιπῶν παπαριῶν ἀναγομένων εἰς τὰ χρόνια τῶν κονκισταδόρων.

Ἡ ὁποία ἀδικία τοὺς ψιθυρίζει στὸ αὐτὶ νὰ ἔχουν ἕτοιμα τυπογραφεῖα καὶ ἐκτυπωτὰς σὲ ὧρες ποὺ ἄδουν κανὶς καὶ νυμφίδια σὲ καμπινέδες τεμενῶν τέχνης, λείχουν ἄκρα σώματος. Εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἀδικία ποὺ κάνει δικαστὰς νὰ γνωμοδοτοῦν ἐπιστρέφοντες βαθμοὺς σὲ τέτοιες μικρὲς ὧρες, στὸ πλαίσιο θεσμῶν οἱ ὁποῖοι τόσο τοὺς (τοῦ Ζμπάουκ) ἀδικοῦν.

Καὶ εἶναι καλὸς καὶ ἄξιος διαιτητὴς ὁ Κομίνης ὅταν κατακυρώνῃ χιλιομετράτο γκὸλ ὀφσάϊντ τὸ 2017 καὶ σὲ δίνει κύπελλο τοῦ Κώλου μὰ στημένος ὅταν ἀκυρώνῃ γκλ φσάϊντ φέτος.

Γκὸλ ὂφφ σάϊντ;

Ὁ κανονισμὸς κάνει λόγο γιὰ παίκτη ἐκτὸς θέσεως ὅταν: (i) Κινῇται πρὸς τὴν σφαῖρα. (ii) Τὴν ἀκουμπάῃ. (iii) πηρεάζῃ ἀντίπαλο. Ἀκόμα κι ἂν ἔχῃς πιεῖ τρία στρέμματα, μπορεῖς (στὴν περὶ ἧς ὁ λόγος) νὰ δῇς ὅτι: Ἡ σφαῖρα περνάει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ ἐπιτιθεμένου. Ὁ ὁποῖος ἐπιτιθέμενος, κάνει κίνηση ποὺ κάναμε ὅταν πηδούσαμε (πάνω ἀπὸ) φωτιὲς τοῦ ἄη Γιάννη θἄτανε θαρρῶ, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν σφαῖρα. Κάνει κίνηση πρὸς τὴν σφαῖρα, ἀλλάζει μαρκαρίσματα, ἀνοίγει τὰ σκέλη του γιὰ νὰ τὴν ἀποφύγῃ καὶ συζητοῦμε ἂν ἐπηρεάζῃ τὴν φάση;

Ἀλλὰ ἐν τάξει. Ἂς ποῦμε ὅτι τίποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύει. Δὲν ἐπηρέαζε τὴν φάση... Κακῶς ἀκυρώθηκε τὸ τέρμα. Τί μαρτυρᾷ τοῦτο; Σφαγὴ διατητικὴ τοῦ Ζμπάουκ; Ἂς κάνουν, οἱ ἀδικηθέντες, 45 δευτερόλεπτα rewind στὸ βίντεο, ἐλάχιστα πρὶν ἀπὸ τὸ κόρνερ (ἀπόπου προῆλθε τὸ τέρμα τοῦ Ζμπάουκ) καὶ ἂς δοῦν μιὰ φάση στὴν ὁποίαν καὶ τὰ μπουγιουρντὶ στὰ ταβερνεῖα στὴν Ἄθωνος θὰ ἔδωναν ἐπιθετικὸ φάουλ ὑπὲρ τῆς ΑΕΚ. Ὄχι δὰ νὰ παραπονῇται ὁ Ζμπάουκ περὶ διατητικῆς ἀδικήσεως ἐφέτος...

Οἱ ἐποχὲς Καζαντζίδη τελείωσανε, κύριοι... Τελείωσανε. Κἄποτε ὁ ἀντίπαλος ἐδέχετο μαλακειωδῶς νὰ μὴν διακοπῇ τὸ μάτς, καίτοι τοῦ ἐκαίγετο ἡ φανέλλα τοῦ τερματοφύλακος. Ἒ τώρα πιά, δὲν πάει ἔτσι...

Κι ἂς ἀποφαίνεσαι πὼς βαρὺ τὸ ἄδειο κυτίον ζύθου στὸν Ἴβιτς ἀλλὰ πούπουλο τ ολ ταμειακς στν Γκαρθία. 

 

Πὼς χάρτινη ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου περὶ τοῦ μεῖον 3, ἀλλὰ τὸ νὰ μετρήσῃ ὁ διατητὴς τὸ τέρμα τοῦ Ζμπάουκ ΑΕΚ στὰ ἀποδυτήρια, δύο ὧρες μετὰ ἀπὸ τὴν διακοπὴ λόγῳ εἰσβολῆς παράγοντος (κἄτι ποὺ τιμωρεῖται ἀπὸ τὸν κανονισμὸ τὸν ὁποῖον ἔχει ὑπογράψει ὁ ἴδιος ὁ παράγων) δὲν εἶναι κἄτι χάρτινο, εἶναι στὸ χόρτο!

Ἄσε δὲ ποὺ στὰ πέρυσι, μετὰ τὸ ὀλυμπιακὸς πλατανιὰς εἶχες σκυλιάσει, ἐσὺ ὁ χορτάτος (ἐκ τοῦ χόρτου) νὰ φάῃ ὁ ΟΣΦΠ μεῖον ἕξι. Στὰ χαρτιὰ βεβαίως.

Καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸ μεῖον τρία ὅτι εἶναι ἀδικία γιὰ τὸν Ζμπάουκ ὅταν οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸν ῥωσόφωνο στὸ χόρτο, κινητοποίησαν φορεῖς στὴν Εὐρώπη ἄμεσα. Κι ἀντὶ νὰ προσεύχονται στὸν Ἀλέξανδρον τὸν Νιέφσκι ποὺ τοὺς κάθησε μόνον μεῖον τρία (καὶ μεῖον δύο τοῦ χρόνου) ἀντὶ κἄνας ὑποβιβασμὸς ἕνεκα οἱ ἐπιθέσεις σὲ παράγοντες... Διότι εἶναι ξεκάθαρα πολὺ πολὺ ἐλαφρὰ ἡ ποινὴ ἡ μετὰ τὸ Ζμπάουκ ΑΕΚ. Πολύ.

Πάντως... ὑπάρχει ἕνα κἄποιο ποὺ μὲ ἐντυπωσιάζει. Οἱ ὁπαδοί, ὅλοι οἱ ὁπαδοί, ἐνώπιον ὅλου αὐτοῦ τοῦ φεστιβάλ, δύσκολα ταιριάζουμε μὲ τὴν λογική. Πέναλτυ ἦταν, τοῦ πῆρε τὸ πόδι, ὄχι, δὲν ἦταν πέναλτυ· πῆγε στὴν μπάλα. Ἦταν ὂφφ σάϊντ, ὄχι δὲν ἦταν· καλυπτόταν. Κόκκινη ἦταν, δὲν ἦταν κόκκινη. Καὶ ἀτέρμονα ὅλα τοῦτα. Ἀλλὰ ἀκόμα κι ἂν εἶσαι πεταμένος ὁπαδὸς καὶ βλέπεις παράγοντα τῆς ὁμάδος σου νὰ εἰσβάλλῃ στὸ γήπεδο, μὲ τὸ ὅπλο του μάλιστα παρέα ἔτσι γιὰ τὴν λιγούρα καὶ παρὰ ταῦτα, νὰ θεωρς ὅτι κακῶς δὲν ἐπανῆλθε ὁ ἀντίπαλος, κακῶς δὲν συνεχίστηκε τὸ μὰτς καὶ πὼς κακῶς τιμωρήθηκες ἐν τέλει, αὐτὸ μὲ ξεπερνᾷ καίτοι πρᾶγμα τι, δυσκολεύομαι νὰ μὴν εἶμαι ὑποκειμενικὸς ὅταν ἔχῃ κἄτι νὰ κάνῃ μὲ τὴν ΑΕΚ.

Δηλαδὴ τὰ ζμπαόκια... Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν χαλάστηκαν μὲ τὸν πρόεδρά τους δῆλα δη... Θὰ ἔχουν τὸ παιδί των π.χ. στὰ τσικὸ κἄποιας ὁμάδος στὴν Πολίχνη ἂς ποῦμε νὰ παίζωσιν μπάλα, νὰ βγάζουν γοῦστα καὶ σὲ μιὰ Κυριακή, κἄποιος σουρωμένος παράγων θὰ μπουκάρῃ στὸ γήπεδο μέσα γιὰ χῖ ψῖ λόγους καὶ μὲ τὸ πιστόλι φόρα παρτίδα καὶ δέεεεεν. Καὶ δὲν θὰ πάρουν ἀπὸ τὴν ἑπομένη κιόλας, τὸ παιδί των ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμάδα, νὰ τὸ πᾶνε στὴν Σταυρούπολι ξερωγὼ ἢ εἰς τὸν Εὔοσμον... Νομίζω ὅτι εἶναι τρομακτικὸ ἀκόμα καὶ γιὰ κἄποιον ποὺ ἀσχολῇται μὲ τὴν μπάλα καὶ ἔχει κάνει καφρίλες. Μόνο καὶ μόνο γι’αὐτό, ἀξίζει ποῦτσα καὶ ξύλο (μὲ τὴν...καλὴν καὶ ἀλληγορικὴν ἔννοιαν βεβαίως) στὰ παόκια.

Τὰ παράπονά των πρέπει στὸν πεόεδρά των. Κανεὶς ἄλλος δὲν φταίει. Ἂν καὶ ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἔχει ἕνα ἐλαφρυντικόν· ξὲς τί εἶναι νὰ ἔχῃς στήσει τόσα καὶ τόσους καὶ τελικὰ νὰ τρῶς μπούφλα; 

Ἢ ἐμεῖς ἢ κανείς, ἔ;  

Moonoπανα!

5 σχόλια:

Ο χρήστης Blogger Snowball είπε...

Δεν θυμάμαι τόσο σεβασμό στο γράμμα του (αθλητικού) νόμου όταν κάποτε ένας τυχάρπαστος ονόματι Βάλνερ συμμετείχε σε ένα ματς δίχως να έχει δηλωθεί ορθώς από την ποντιακή, όνομα και πράγμα, ομάδα του... Τότε σκίζατε τα ιμάτια σας και να καούν τα χάρτινα, καρδιά κομμάτια πάρτηνα...
Όλα είναι δανεικά σε αυτή την καριόλα τη ζωή, αγαπητέ... :P

14/5/18, 3:39 μ.μ.  
Ο χρήστης Blogger vangelakas είπε...

ὄχι! τότες, τὸ μόνο μου μὲ τὸ ὁποῖον εἶχα θέμα ἦταν ὄτι θὰ πρέπῃ νὰ πάψῃ νὰ τονίζεται τὸ ζήτημα τοῦ μαγκιώρικου, τοῦ γηπεδάτου, τοῦ μουράτειου πειραιώτικου στὰ γήπεδα κλπ. Ἀλλὰ προφανῶς τὸ γράμμα τοῦ νόμου ἦταν ὑπὲρ τοῦ ΟΣΦΠ.

Νομίζω πάντως ὅτι ὑπάρχει μιὰ κἄποια διαφορά. Τὸ ἔνα ἔχει νὰ κάνῃ μὲ πειθαρχικὸ δίκαιο, τὸ ἄλλο ὄχι.

ἐν κατακλείδι πάντως. Τόσο πρῆχτες ἦταν οἱ τῆς ΑΕΚ; Ὁ Κωστένογλου ἂς ποῦμε, πήγαινε γιὰ παγωτὸ στὴν Γλυφάδα καὶ ὅταν τὸν ῥωτοῦσαν πόσες μπάλες, ἐκεῖνος ἔλεγε δύο μὲ ἕνα μὰτς λιγότερο;

14/5/18, 4:23 μ.μ.  
Ο χρήστης Blogger Snowball είπε...

Μα και τα δύο πειθαρχικό δίκαιο ήταν απλά στην μία περίπτωση ήταν επεισόδεια και στην άλλη αντιακανονική συμμετοχή παίχτη...

Όσο για πρήχτες, τόσο κι άλλο τόσο... :)

14/5/18, 4:38 μ.μ.  
Ο χρήστης Blogger vangelakas είπε...

OK! Ἂν ἔνοιωσες τρὶς πρήξιμο ἀπὸ τὰ τώρα, πάω πάσο! χαχα

14/5/18, 4:44 μ.μ.  
Ο χρήστης Blogger Αγγελος Γεωργιάδης είπε...

Τα αναφέραμε και στο φόρουμ, βλεπω ότι το εχεις και εδώ – αρκετό καιρό πάντως.

Καμία σχέση η μία με την άλλη, υπόθεση.

Στην μία έχουμε ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ παραβίαση των κανονισμών. (εισβολή παράγοντα – διακοπή κλπ)

Στην άλλη, υπάρχει ενας χαβαλές (οχι οτι δεν υπαρχει παραβίαση κανονισμων αλλά γεματη αστερισκους, ειναι παντως χαβαλες!) : Η ΕΠΟ (του Γκαγκάτση, του αντιπροέδρου για την ακρίβεια, ο Γκ. τοτε έλειπε στο εξωτερικό) είχε εγκρίνει την μεταγραφή, ως εκ τούτου, ειχε δώσει το ΟΚ στην Καλαμαρια για δελτίο, μετά θυμήθηκε ότι είχε κανει λάθος, μετά αποφάσισε επανάληψη, μετά μηδενισμό.
 
Πρόσεξε! Μιλάμε για το ότι η ΕΠΟ τιμώρησε την Καλαμαριά για ενέργεια δική της – της ΕΠΟ δηλαδή! Από αυτό και μονον κανει διαμετρικά αντίθετες τις δύο περιπτώσεις!
 
Άλλη μία διαστάση:

Περίπτωση Καλαμαριάς:
Το αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που τελείωσε κανονικά, ανατράπηκε στο δικαστήριο, ύστερα από ένσταση της ηττημένης ομάδας. Η ομάδα που έκανε την ένσταση δικαιώθηκε και κέρδισε στα χαρτιά τον αγώνα που έχασε στο γήπεδο.

Περίπτωση ρωσοπόντιου:
Μια διαιτητική αποφαση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα επιχειρήθηκε να ανατραπεί αμεσα με εισβολή προέδρου και γενικού διευθυντή στον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και η ομάδα της οποίας ο πρόεδρος επιχείρησε την ανατροπή τιμωρήθηκε με κατακύρωση του αγώνα στην άλλη ομάδα. Η ομάδα που τιμωρήθηκε για την πράξη του προέδρου της έκανε ένσταση για να κερδίσει τον αγώνα, αλλά δεν δικαιώθηκε.

Ο μΠΑΟΚ προσπάθησε στα χαρτιά και στα δικαστηρια να κλεψει την ΑΕΚ απαιτωντας να καταργηθει καθε έννοια δικαιου.


Εν κατακλείδι

Προ δεκαετιας, το 2008,η ΑΕΚ δεν είχε καμία ευθύνη για το ότι έχασε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Το 2018, ο ΠΑΟΚ έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι έχασε το πρωτάθλημα στα χαρτιά.

29/7/18, 11:48 π.μ.  

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats