Σάββατο, Ιανουαρίου 30, 2016

καθήμενον

Διδάσκονται πράγματα ὅπως... καὶ ἐξηγεῖ τὸ ἄρθρο, ἢ μᾶλλον ὄχι, τὸ ἄρθρο μεταφέρει πῶς χειρίζονται οἱ φινλανδικὲς ἀρχὲς τὶς προσφυγικὲς ῥοὲς ἀπὸ χῶρες μουσουλμανικὲς μὲ ὄχι καὶ τόσο κοσμικὴ βέρσιον τοῦ ἰσλάμ. Ὡστόσο τὸ ἄρθρο τὸ ἔχει γράψει ἑλληνάρας ΦΠ, κάποιος κύριος Κωνσταντῖνος Τσάβαλος τοῦ ὁποίου τὸ ῥεπορτὰζ καταλήγει σὲ κάτι παρολίγον εἰρωνεῖες:

Ευτυχώς, να λέμε, που υπάρχει και η Φινλανδία, γιατί αλλιώς αυτοί οι «απολίτιστοι» πρόσφυγες δεν θα ήξεραν πώς ακριβώς να συμπεριφερθούνε

Μὰ αὐτὸ κατάλαβε (ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ τὸν λόγο αὐτῶν) αὐτὸς ὁ ξυπνητζὴς δημοσιογράφος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστροφὴ αὐτὴ μοιάζει μὲ τὸ πασίγνωστο πὼς ὅταν ὁ Τσάβαλος κι οἱ πρόγονοί του ἔσιαχναν παρθενῶνες, οἱ προγόνοι (sic) τῶν φινλανδῶν ἔτρωγαν βελανίδια; Ἢ τελικά, τώρα ξύπνησε στὴν εὐρώπη τοῦ τρίτου δεκαημέρου τοῦ 16, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἀκούσει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὰ πρὸ μηνὸς στὴν ἀπολίτιστή του εὐρώπη; Τοῦ βγαίνει τόσο ξένο καὶ ἄκυρο ἕνας μουσουλμάνος ἀπὸ κάποιο χωριὸ ὄξω τῆς Λατάκια νὰ θεωρῇ ἀστεία τὴν ἄποψη ὅτι οἱ γυναῖκες εἶναι ἰσότιμες τοῦ ἄνδρα; Τὰ Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, γιατί εἶχαν τόση ἐπιτυχία; Μήπως ἐπειδὴ παρουσίαζαν κάτι τόσο ἄγνωστο καὶ ἀπίθανο καὶ ἔλα μωρέ, αὐτὰ δὲν γίνονται οὔτε στὶς ταινίες.!; Γιατί ξένο, κὺρ δημοσιογράφο; Ἀφοῦ καθόλου ἀπίθανο καὶ στὴν οἰκογένειά σου, τὴν ἐξόχως ἑλληνικὴ κι φιλάνθρωπον, νὰ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ γνῶμες – εἶναι τόσο ξένη ἡ φαλλοκρατία στὴν ἑλληνικὴ δημοκρατία; Ἢ τελικὰ οἱ ἀξίες τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι τόσο μακρινὲς κι ἀστεῖες γιὰ κάποιους ταλιμπάν, εἴτε μάχιμους εἴτε ἐν ὑπνώσει – εἴτε γιὰ κάποιους ἔστω λάϊτ μουσουλμάνους, διόλου φανατικούς;

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Γαλλία, καίτοι φλῶροι (ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ κάποιος κάγκουρας) ξηγιέται πολὺ σένια. Οἱ ἰταλοὶ κάλυψαν τὰ πέη καὶ τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ καπιτωλίου μουσεῖον, δὲν ἔβγαλαν καὶ ἁλκοολοῦχα ποτὰ στὰ γεύματα· οἱ γάλλοι, δὲν μάσησαν. Τὸ νὰ μὴν πιῶ εἶναι ἐναντίον τῶν (γαλλικῶν) ἀρχῶν, ἂν δὲν θὲς ἐσύ, δὲν θέλω κι ἐγώ, ἄκυρον τὸ (ἐπίσημον) γεῦμα, καλλίτερα διότι πρέπει νὰ μαζέψω τὰ κιλὰ τῶν ἑορτῶν. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη, στὴν φραγκία, τοῦ πέρσου προέδρου. 

Ὅταν συνδυάζεται ἡ προχειρότης μὲ τὴν ἐμμονὴ (μὲ ἰδεολογικὰ κίνητρα καὶ περιεχόμενο) τότε ἡ ὀργάνωσίς τινος, εἶναι τοὐλάχιστον ἐλλιπὴς καὶ τὰ ἀποτελέσματα τραγῳδία. Ὁπότε (καίτοι συνηργάσθη μὲ τὴν Εὐρώπη σὲ οὐκ ὀλίγα) γίνεται μπορετὸ νὰ καταλάβῃ ὁ πᾶς εἶς πόσο γιὰ τὸν ποῦτσο κατάσταση ἔφχιαξε ὁ τσίπρας καὶ ἡ ΠΦΑ κυβέρνησίς του περὶ τοῦ προσφυγομεταναστευτικοῦ. Ἀντιθέτως, εἶναι γνωστὸν παλαιόθεν (πιὸ παλιὰ κι ἀπὸ τὶς ἀγάπες τοῦ ΑΓΠ γιὰ τὸν Ὄλαφ στὸ πλαίσιο τῶν ἓξ ἀφοπλισμένων) τὸ ζηλευτὸν τῆς πειθαρχημένης καὶ μὲ ἀποτελέσματα, ὀργανώσεως τῶν βορείων χωρῶν. 

Δὲν ξέρω ἂν εἶναι βάρβαρο ἢ ὄχι (ἂν καὶ μοῦ φαίνεται λίγο ληστῶδες) ἀλλὰ προτιμῶ τὴν θεώρηση τῶν πολιτισμένων εὐρωπαίων ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ κάθε καθυστερημένου, ἀγράμματου καὶ ἄχρηστου νεοέλληνα. Δηλαδὴ φεύγω ἀπὸ τὸν πόλεμο, καταφεύγω κάπου γιὰ τὴν ζωή μου καθ'ἑαυτὴν (κι ὄχι γιὰ καλλίτερη τέτοια) καὶ ὁ προϋπολογισμὸς κάποιων ποὺ θὰ μὲ φιλοξενήσουν, ποὺ μοῦ προσφέρουν ἄσυλο, θὰ ἐπιβαρυνθῇ. Δὲν μοῦ κάνει τόσο ἀποτρόπαιο τελικά, καίτοι ἐλαφρῶς περίεργο καὶ γύπτικον. Ἀλλὰ τὸ προκρίνουν χῶρες πολιτισμένες, πῶς μπορεῖ νὰ τοποθετηθῇ ἀμφισβητοῦσα ἡ ὑποσαχάρια (σόρρυ ἀφρικὴ) ἑλληνικὴ δημοκρατία;

Δὲν ξέρω ἂν εἶναι βάρβαρο ἢ ὄχι (ἂν καὶ μοῦ φαίνεται λίγο ληστῶδες) ἀλλὰ προτιμῶ τὴν θεώρηση τῶν πολιτισμένων εὐρωπαίων ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ κάθε καθυστερημένου, ἀγράμματου καὶ ἄχρηστου νεοέλληνα. Δηλαδὴ φεύγω ἀπὸ τὸν πόλεμο, καταφεύγω κάπου γιὰ τὴν ζωή μου καθ'ἑαυτὴν (κι ὄχι γιὰ καλλίτερη τέτοια) καὶ ὁ προϋπολογισμὸς κάποιων ποὺ θὰ μὲ φιλοξενήσουν, ποὺ μοῦ προσφέρουν ἄσυλο, θὰ ἐπιβαρυνθῇ. Δὲν μοῦ κάνει τόσο ἀποτρόπαιο τελικά, καίτοι ἐλαφρῶς περίεργο καὶ γύπτικον. Ἀλλὰ τὸ προκρίνουν χῶρες πολιτισμένες, πῶς μπορεῖ νὰ τοποθετηθῇ ἀμφισβητοῦσα ἡ ὑποσαχάρια (σόρρυ ἀφρικὴ) ἑλληνικὴ δημοκρατία;

Οἱ Σουηδοὶ ἐπίσης καὶ Φινλανδοὶ (ἄλλοι βελανιδοφάγοι κι αὐτοὶ) κρίνουν ὅτι περίπου οἱ μισοὶ μετανάστες (παράνομοι βεβαίως, λάθροι δηλαδὴ) δὲν θὰ μπορέσουν νὰ πάρουν ἄσυλο καὶ θὰ τοὺς στείλουν πίσω. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν πρόκεινται γιὰ σύριους ἢ ἰρακινοὺς ἀλλὰ γιὰ ἀπὸ χῶρες τίνι τρόπῳ ἄκαπνες. Θὰ ἐπαναπατριστοῦν σχεδὸν 90 K μετανάσται.
 
 

 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats