Τετάρτη, Απριλίου 29, 2015

τί νὰ πῇ κανείς...Βγῆκε βρώμα μιὰ δημοσκόπησις καὶ θαρρῶ πὼς ἡ πρώτη φορὰ ἀριστερὰ θὰ πρέπει νὰ προσπαθήσει ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀλλάξει τὰ συντηρητικὰ ἔνστικτα τῆς κοινωνίας - ὄχι ὅτι εἶναι δύσκολο πάντως· πιὸ πρόβατα ἀπὸ τοὺς νεοέλληνες δὲν ἔχουν ξαναματαϋπάρξει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαμμουραμπί.

Ὡστόσο...

Μόλις τρεῖς στοὺς δέκα ἀποτιμοῦν θετικὰ τὸ ἔργο τῆς κυβέρνησης στὸ μεταναστευτικὸ - οἱ τρεῖς ἴσως νὰ εἶναι καφετζῆδαι στὰ μέρη ὅπου λιάζονται λαθρομετανάσται ὅπως τόνισε αὐτὸς ὁ ἀδάμας τῆς πολιτικῆς, κυρία ὑπουρδὸς δὲν θυμᾶμαι τὸ ὄνομά της.

Μόνο δύο στοὺς δέκα ἐπίσης συμφωνοῦν μὲ τὴν οἴκοι ἔκτιση ποινῆς στὸν λαϊκὸ ἐπαναστάτα Σάββα Ξηρὸ οὕτινος ἡ σκλήρυνση κατὰ πλάκας εὐχόμεθα ὅλοι νὰ μὴν ἔχει σημαδέψει τὴν μνήμη του καὶ νὰ θυμᾶται ποῦ ἔχουν θάψει τὰ ἑκατομμύρια ἑυρὼ ποὺ παντελόνιαζαν ἀπὸ ληστεῖες αὐτοὶ οἱ λαϊκοὶ ἐπαναστάται, ὥστε βεβαίως φυσικὰ νὰ τὰ μοιράσουν στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες.

Ἐννέα στοὺς δέκα βγάζουν γοῦστα μὲ τὸν ποῦλον ὅστινα ἔλαβον οἱ καταληψίαι στὴν πρυτανεία ἔνθα διεκινοῦσαν ἰδέες προστατευόμενοι τοῦ ἀσύλου, διότι ὡς γνωστὸν αἱ Ἀθῆναι σήμερις 2015 ΚΧ, ἔχουσιν ὑπουργὸν Προεδρίας τὸν τέως Συνταγματάρχη Πυροβολικοῦ, Νικόλαον Μακαρέζον. Ἐξ αὐτῶν, τὸ 73,8% θεωροῦν πὼς ἡ ἀπόφασις καθυστέρησεν. Ὁ ποῦλος ἔδει πρωϊμέστερος.

Τέλος, ὁ ῥιζοσπαστισμὸς τοῦ Σύριζα δὲν ἔχει εὑρίσκει κοινὸ τόπο καὶ στοὺς ἕλληνες· τὸ 75,6% αὐτῶν θεωρεῖ ὅτι τὸ τσιμπούρι τῆς ΕΕ πρέπει νὰ μείνῃ στὸ εὐρὼ πάσῃ θυσίᾳ. Πάσῃ θυσίᾳ.

Σὲ ἐπίπεδον δημοτικότητος, πρῶτος καὶ καλλίτερος, ὁ πρωθυπουργὸς ὁ ὁποῖος ἂν μὴ τί ἄλλο, ξέρει πῶς νὰ ἀντιμετωπίζει ἀγοραλογικῶς, τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ τὰ παράγωγά της, κάνει τὴν Ἔλλη Στάη στὶς τηλεοράσεις, ἐπιδεικνύων μιὰν τσίλικη μὸν μπλάνκ, τὴν ὁποίαν μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα ἀντικαθιστᾷ (τῇ συμβουλῇ λίγου μηντιακοῦ συμβουλάτορος) μὲ κάποιο φθηνὸ στυλὸ διὸ ἡ γυναῖκα τοῦ Καίσαρος δὲν πρέπει νὰ εἶναι μόνον τιμία...

Πάντως, σὲ γενικὲς γραμμὲς δὲν εἶναι καὶ τόσο καλὴ ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἔργου τῆς πρώτη φορὰ ἀριστερά. Ὅλα τοῦτα πάντως φαίνεται νὰ ἀλλάζουν, θὰ ἀλλάξουν ὅσο γνωστοποιοῦνται, μαθαίνονται διάφορα λεχθέντα, πεπραγμένα τῆς κυβερνήσεως, ὅπως πῖ καὶ χῖ ἡ ὁμολογία τῆς ἀναπληρώτριας ὑπουρδοῦ οἰκονομικῶν, ἁρμοδίας περὶ θεμάτων φορολογίας ὅτι δὲν ἔχει μυρωδιὰ ἀπὸ φορολογικὰ - ἰδέα ἀνέφερε γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀλλὰ οἱ ὑλισταὶ ἀντιποδίζουν τῶν ἰδεαλιστῶν. Οὔτε τὴν δήλωσιν δὲν ἔσιαχνε μόνη της, ἔβαζε λογιστὴ καὶ τώρα μανθάνει, κατέληξε ἡ ἁρμοδία περὶ φορολογίας, ἀναπληρώτρια ὑπουρδὸς οἰκονομικῶν τῆς πρώτη φορὰ ἀριστερὰ κυβερνήσεως. Ἡ ἁρμοδία περὶ φορολογίας, ἀναπληρώτρια ὑπουρδὸς οἰκονομικῶν τῆς πρώτη φορὰ ἀριστερὰ κυβερνήσεως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats