Δευτέρα, Μαρτίου 12, 2007

Νά τήν ακούς θείο, τήν Νάνσυ...


Ο 20-1 τί άποψιν επ’αυτώ έχει άραγες;

Ε, δέν μπορεί!

Απ’όλα έχει ο μπαξές τού Στρατιωτικού Κανονισμού.

Προχείρως άν βολτάρης, θά βρής αρκετά χρήσιμα. Χαρακτηριστικότατα.
Συντηρητικά μέσα τής πειθαρχίας παραδείγματος χάριν. Γενικά γιά πειθαρχικές ποινές άς πούμε. Πειθαρχικά παραπτώματα επί παραδείγματι. Πειθαρχική δικαιοδοσία καί πειθαρχική αρμοδιότης λόγου χάριν.

Συνεπώς, εάν καί εφόσον οι καθ’ύλην αρμόδιοι θεωρούν ότι πρέπει νά εφαρμόζηται ο ΣΚ 20-1, καλόν θά είναι νά καθιερωθούν γεμάτες θαλάμες.


Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down...

Δάτ ώφουλ σάουντ αγαπούλα! Δάτ ώφουλ σάουντ!


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

blog stats